Het aankomend Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali vindt de profeet Mohammed een perverse man. Volgens haar is de leer van Mohammed gekant tegen vrije meningsuiting. "Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven een perverse man. Een tiran. Als je niet doet wat hij zegt, loopt het verkeerd met je af. Dat doet mij denken aan al die megalomane machthebbers in het Midden-Oosten: Bin Laden, Khomeini, Saddam", aldus het VVD-kamerlid in een interview in het dagblad Trouw.

In wezen pleit Hirsi Ali voor het atheïsme. Daarover ben ik het met haar eens, want teveel mensen laten zich leiden door een godsdienst, met alle verschrikkelijke gevolgen vandien. Minder overtuigd ben ik ervan, dat de Islam op haar laatste benen staat, daar gaan nog generaties overheen.

Hoe lang heeft het niet geduurd voordat hier in het Westen de mensen zich niet meer massaal door de kerken laten leiden ?
Simon Broerse

Moedig, gedurfd om zoiets te zeggen. Helaas denk ik dat Ali niet ver van de waarheid afzit. De Islam stelt zich in de meest fanatieke vorm erg onverdraagzaam op en ik ben benieuwd naar de ideeën van sommige Nederlandse moslims.

Naar mijn mening is al het goede wat de mens heeft en zal kunnen worden van de "christelijk/joodse" God afkomstig. Leer en leven van Jezus Christus lieten een weergaloze liefde zien. Hij gaf een gebod: "heb je naaste lief als jezelf en God boven alles."

Het loslaten/ negeren van God heeft angst, terreur, oorlog, geweld en allerlei geslachtsziekten tot gevolg gehad. In Gods brief aan ons - de Bijbel- roept Hij ons op naar Hem terug te komen. Zullen we die mogelijkheid niet eens gaan bestuderen?
Wilco Sliedrecht

Ik ben geen moslim maar als ik mij herinner wat Salman Rushdie is overkomen, vraag ik mij af waarom Hirsi Ali zich niet in de gevolgen van haar uitspraken verdiept, alvorens het populisme zo nadrukkelijk te koesteren.

Als een fatwah tegen haar wordt uitgesproken blijft ze voor de rest van haar leven een opgejaagde vluchtelinge. En de kans op een fatwah zit er nu dik in.
John Moore

Wat deze mevrouw zegt is levensgevaarlijk. Zij moet nog veel leren, niet alleen als kamerlid, wat zij wel en wat zij niet mag zeggen. Mijn oma heeft mij geleerd: "Bedenk wat je zegt, maar zeg niet altijd wat je denkt." Mijn oma was een wijze vrouw.
J.A.M. Nieuwhart

Aftreden!!!! Niet eens laten aantreden....
A. Aerts

Ik ben zelf een moslim en vind dat de uitspraken van Hirsi Ali niet door de beugel kunnen. Ze bekritiseert hierin niet alleen de Islam maar ook bekritiseert ze hierin alle gelovigen (ongeacht geloof).

Ik vind dat deze vrouw geroyeerd dient te worden uit de politiek en bestraft dient te worden voor haar harde uitlatingen. Tevens vind ik het van de VVD schandalig dat deze vrouw een kamerlid is. Het enige wat deze vrouw teweegbrengt is onderlinge haat en onverschilligheid onder de Nederlandse bevolking en ik hoop dat de VVD fractie dat ook inziet en haar per onmiddellijke ingang uit de fractie zet.

In Nederland moet iedereen elkaars geloof respecteren (dat leert de politiek ons), maar hetgeen mevrouw Ali verspreid is respectloos en ze is er op uit verdeeldheid onder de gelovigen te zaaien en dit mag absoluut niet gebeuren vind ik.
Rachid Taj-Dine

Als ik de uitspraken van Hirsi Ali zou analyseren stuit ik onheroepelijk op het het woord trauma.Trauma vanuit een gevoel van onmacht of onderdrukking. Een in het verleden beleefde ervaring die bepalend is voor de verdere werkelijke waarneming. Alle mensen maken dingen mee die bepalend zijn voor hun verdere gedrag, hier is niet aan te ontkomen.

Het wordt een probleem wanneer iemand alle waarnemingen basseerd op een traumatische ervaring waardoor alle werkelijkheid en beoordeling van deze werkelijkheid andere mensen raakt.Gezien de uitspraken als volksvertegenwoordiger raakt Hirsi Ali anderen mensen (bevolkingsgroep, Moslims of christenen).

De uithaal naar christelijke waarden en normen bevestigd de strijd tegen haar eerder opgedane ervaringen. Het doet mij denken aan Don Quichotte en de strijd tegen de molens, maar het trieste is dat de molens in werkelijkheid echte mensen zijn met echte harten en echte pijnen.
K.Erra

Hirsi Ali is een zwak politicus. Ze kwam uit Somalië naar Nederland om te vertellen wat de politiek moet doen tegenover integratie. Twee dagen geleden, op TV Rijnmond, in het programa studio R vertelde ze over de eerste generatie emigranten dat ze de taal moeten gaan leren, ook als ze al 40 jaar in Nederland wonen. Mijn vraag is of dat wel haalbaar is, wat wil je bereiken? Mijn antwoord is geldverspelling. Als het gaat om de nieuwkomers oké. Maar voor bejaarden is het te laat.
M. Bouaouiouach

Een individu, een halve zool, die niets anders doetdan miljoenen mensen tegen elkaar opzetten. Wat doenwij, de media, politici en maatschappelikeorganisaties? Niets, totaal niets.

Alleen lekkerkletsen en ouwehoeren terwijl een van de belangrikstesteunpilaren van onze samenleving fundamenteel wordtaangetast; de secularisering.
Mehmet Sar

Teveel qat gegeten na de verkiezingen?
Koen Donker van Heel

Helaas is Hirsi Ali de Mies Bouwman van onze tijd geworden. Zij werd ook bedreigd na nog wel een ludieke actie in "zo is het toevallig ook nog eens een keer". Het satirische VARA programma in de vroege jaren 60 van de vorige eeuw.

Mies beledigde God op haar knieeën met de boodschap dat de TV onze nieuwe God was geworden. En wij, boertjes, die we waren, waren diep beledigd. De geschiedenis herhaalt zich maar steeds een beetje anders. Nu zijn het de boertjes van islamitische afkomst die diep gekwetst zijn.

En het lijkt erop dat Hirsi Ali weinig steun van de Nederlandse regering krijgt. Die steun zal weer gaan naar, juist, die islamitische boertjes. Wat is Nederland toch, helaas een land van boertjes gebleven, met een echte boerenmentaliteit. Alle steun voor Hiris. De macht van het reactionaire patriarchaat moet worden gebroken.
J.A.W. van Deursen

Het is een politicus onwaardig om zich zo beledigend over een godsdienst uitte laten. Als zij zo flink is als zij denkt dat zij is, dan moet dezemevrouw naar haar eigen land teruggaan en haar standpunt daar verkondigen.Wij hoeven dan niet meer naar dit gevaarlijke gebazel te luisteren.

Bovendien draaien wij dan niet op voor de extra bewaking, die zij zeer zekerin de toekomst nodig zal hebben. Voor mijn werk heb ik enkele jaren inmoslimlanden gewerkt. Het respect en gastvrijheid welke ik daar hebondervonden zijn de reden dat ik altijd met respect over de moslims denk enspreek.
Joop Vahle

Als mevrouw Ali de moeite neemt om naar de Turkse TV-zender TRT te kijken of een reis naar Turkije te maken, zal zij concluderen dat de huidige Islam ook een moderne tijd kent. Op de Turkse TV zie ik geen hoofddoeken, soepjurken, etc.

Ik denk dat de gebreide mutsjes voor de mannen en de genoemde kleding niets zeggen over de godsdienst maar wel over de persoon, die zich daardoor laat leiden. Intolerantie op godsdienstig gebied komt ook in Nederland voor. Er zijn nog steeds kerken, die geen vrouwen in het ambt willen of die anderen een zondagsrust willen opleggen. Maar de gemiddelde Nederlander is daarvoor te rustig.

Ik hoop dat mevrouw Ali een lang politiek leven geschonken is.
J. Engelman

Geachte redactie, eindelijk eens iemand die een heldere kijk heeft en dat ook durft te zeggen. Dat haar medegelovigen, en met name de mannen, haar dit niet in dank afnemen behoeft geen verder betoog. Onderdrukking van de medemens getuigt niet van echt geloven,dan zit je als religie toch wel echt fout!Diep respect voor de moed van de persoon Hirsi Ali.
Frans de Bock

Mevrouw Hirsi Ali moet eerst naar zichzelf kijken. Hoe is zij naar Nederland gekomen en met welke leugens heeft zij hier asiel gekregen? Ik vind dat zij ook haar naam moet veranderen aangezien zij ook van goddienst is veranderd.

Haar naam past niet bij hetgene wat zij nu allemaal aan het roepen is. Dit is beneden alle peil. Ik veroordeel haar uitspraken en vind dat zij hiermee moet stoppen.
Osman Nuri Semerci

Het zou (behalve voor behaalde groepen) wat geholpen hebben als ze ditgezegd zou hebben over elke vorm van fundamentalisme. Of het nu de'klassieke' Islam is, de 'ware' gereformeerden of de 'orthodoxe' joden;allemaal zijn ze achterhaald/weten ze geen weg met een in deze tijd passendeinterpretatie van het goede van 'hun leer'.
Hennie Duits

Ik vind dat vrouwen en meisjes dezelfde rechten en plichten hebben als voor mannen en jongens gelden.Personen die hierin ongelijkheid prediken of praktiseren zijn inderdaad achterlijk.Ik ben blij dat mevrouw Hirsi Ali dit ter sprake brengt.

Het is niet nieuw dat moslims, met in het vaandel het geloof, hun machtspositie wreed uitbreiden ten koste van bestaande culturen middels oorlog, geweld en onderdrukking. In Nederland is latente onderdrukking door moslims aanwezig, denk ik.

Meneer A. Karagül en meneer A. Tonca zijn te gast in Nederland. Zij dienen zich hiernaar te gedragen. Karagül en Tonca zijn volgens mij te ver gegaan en verdienen een dag aan de schandpaal en dwangarbeid, na eerst de straffen die zij moeten ondergaan vergoed te hebben (minimaal 25.000 euro per man). Vervolgens dienen ze het land te worden uitgezet.
J.W. ter Kuile

Duidelijke taal van Hirsi Ali. Ze heeft gelijk. Alleen wie zich ook maar een beetje verdiept in de Islam weet dat dit nog maar de helft van de waarheid is. De niet-Islamiet zal nog verbijsterd staan over wie de profeet-van-de-Vrede (??) in werkelijkheid was.
Ies Marinus

Zoals altijd is het belangrijk mensen te respecteren, maar de denkbeeldenvan die mensen mogen wat mij betreft genadeloos aangevallen worden. Als datniet zou kunnen, zou niemand meer een discussie kunnen voeren omdat detegenpartij dan altijd gekwetst zou worden. Het wordt hoog tijd dat deorganisaties die Hirsi Ali hebben aangeklaagd dat eens realiseren.
Bas Haenraets

Geloven in God brengt alleen maar ellende op deze wereld. En sommige geloven zijn inderdaad nog in de middeleeuwen. Kijk naar die figuren aan de Klaagmuur en die in Mekka rondjes lopen. Ierland ook zo’n geweldig voorbeeld van geloven in God. Moet ik nog doorgaan?

Jammer dat de mensheid volgens een boek leeft. Het zal nog wel wat eeuwen duren voor de mensheid op een hoger niveau is.
Hans Kaho

Ik vind het terecht dat zij deze uitspraak doet. De taferelen die zich in de Islam afspelen, zijn ouderwets. Een vrouw heeft volgens mij een eigen mening, en deze mag nooit onderdrukt worden door een man. Ook gesluierd lopen vind ik iets uit de oudheid. In een vrije (Nederlandse) gemeenschap heeft iedereen recht op een eigen uiterlijk. Maar een hoofddoek of een hele sluier vind ik erg overdreven.

Ik geef Ayaan Hirsi Ali groot gelijk in haar uitspraken. Met dezelfde uitspraken is Pim Fortuyn toch ook groot geworden?
Mark Brouwers

Mevrouw Hirsi Ali is in mijn ogen een moedig mens. Wel moet zo nog wat nuances aanbrengen, want niet alle islamieten slaan hun vrouwen en verbergen ze vervolgens onder een lelijk kledingstuk.

Wat haar opmerking over Mohammed betreft. Zij heeft zijn gedrag en leefwijze afgemeten aan de westerse standaarden en een vergelijking getrokken. Ik weet zo net niet of zij er zo gigantisch ver naast zit. Het is dan ook jammer dat alle islamitische fanatiekelingen op hun achterste poten gaan staan. Eens te meer wordt duidelijk dat de Islam niet toe is aan een Koran beschouwing. Juist daarom vind ik de manier waarop de Koran geïnterpreteerd wordt zo eng. Ja, in de letterlijke betekenis van het woord ENG.

Voor de VVD-woordvoerder dat haar opmerking in het kader van haar emotionel verwerking geplaatst moest worden, heb ik overigens geen goed woord over. De VVD was overigens mijn favoriet so wie so niet

Tegen Hirsi Ali zou ik het volgende zeggen: Goed zo vrouwe, let alleen goed op en vraag extra bescherming aan. Ik ben geboren in een islamitisch land en ik kan weten wat religieuze fanaten kunnen doen.
Kenan Zonnema

De dubbele moraal van Nederlanders staat goede integratie in de weg. Acceptatie van andersdenken, met name moslims in dit land is ver te zoeken na elf september. Uitspraken van Ayaan over de Profeet Mohammed worden weggewuifd, tegelijkertijd valt 'heel' Nederland over uitspraken van imams, over homoseksuelen in dit land. Het regende toch aanklachten tegen El Moumni? Integratie en acceptatie moet van twee kanten komen.

Nu zijn we verbaasd dat Ayaan wordt aangeklaagd. Doe even normaal. Vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen in dit land. Na 11 september is het wel geoorloofd te pas en te onpas uitspraken te doen over de Islam. In de meeste gevallen is kritiek op de Islam niet terecht. Ongefundeerd en ongenuanceerd, we moeten oppassen met stigmatiseren. Niet alle moslims in dit land en in de wereld voldoen aan het beeld, dat mevrouw Hirsi Ali ons voorhoudt. Net als de imams wordt Ayaan vrijgesproken van rechtsvervolging let maar op!
Gerard Polak

Ik ben erg trots omdat ik als moslimvrouw ben geboren. Islam heeft mij alle respect gegeven en dat kan niemand met zijn woorden (vrijheid, gelijke kansen) ontnemen, want Islam heeft ons alles gegeven. Ik weet niet of die mevrouw echt een moslim was geweest, ze probeert mensen tegen elkaar op te zetten, is dat logisch van een kamerlid?

Is mevrouw Hirsi Ali het niet eens met hetgeen er in de Koran beschreven staat, dan is dat prima. Neem dan afstand van de Islam en respecteer de mensen die er voor kiezen wel te geloven in de Islam. Respecteer anderen dan krijg je ook respect van anderen, ze moet nu echt op houden met wat ze zegt want ze doet ons zo veel pijn. Hou maar op mevrouw Hirsi en zoek een andere naam die bij jouw kan passen.
Hanane Ghannam

Ik vind het een ronduit beschamende zaak dat Hirsi Ali voor de tweede keer in minder dan een jaar allerlei kwetsende en zeer felle uitspraken doet tegenover buitenlandse bevolkingsgroepen. Zelf is ze volgens mij ook maar een importproduct.

Ik begrijp niet dat wij Nederlanders ons door dergelijke grietjes de wet laten voorschrijven. Terwijl deze dame zelf het ultieme voorbeeld is van kiezersbedrog. Na haar mediashow bij de PvdA en haar vlucht naar Amerika, kwam ze met hangende pootjes terug en werd ze nota bene nog met open armen ontvangen door de VVD. En nu flikt ze weer iets waardoor ze heel veel aandacht van de media krijgt.

Deze dame is mediageil maar verdient het eigenlijk om als politiek vertegenwoordiger (zowel als partij- en kamerlid) geroyeerd te worden. Nederland heeft belangrijkere zaken te regelen de komende periode met allerlei financiële problemen in het verschiet.
Ron Bovy

Mijn God! Blijkbaar is het in Nederland niet meer mogelijk om kritiek te uiten op de inhoud van stokoude geschriften (want je zou er toch eens iemand mee kunnen beledigen). Straks mag je niet eens meer zeggen dat je Plato, Jeremia of Koning David een malloot vindt. Als je niet eens meer een historisch figuur mag beoordelen op wat er over hem is geschreven of op wat hij zelf geschreven heeft, dan is het in Nederland wel heel droevig gesteld met de vrijheid van meningsuiting.

Moslims moeten niet zo snel op hun teentjes getrapt zijn. Als zij zo overtuigd zijn van de waarde van hun godsdienst en het oneens zijn met Hirsi Ali, dan lijkt het me een koud kunstje om haar woorden te ontzenuwen. Maar dat doet men niet. Men ontwijkt de discussie door haar zowat voor gek te verklaren. Blijkbaar vindt men dat mensen met een getraumatiseerde jeugd niet meer helder kunnen nadenken en derhalve onkundig zijn om aan het maatschappelijke debat deel te nemen. Onzin natuurlijk, ontzenuw eerst maar eens haar argumenten.

Tot slot de vraag of de acties van Hirsi Ali verstandig zijn. Haalt het wat uit? Dat is een moeilijke kwestie. Aan de ene kant wil je geen tweedeling in de samenleving en aan de andere kant is er eerder gestreden voor de emancipatie van de vrouw en wie kan zeggen dat de feministes van toen hier geen bijdrage aan hebben geleverd. Ayaan Hirsi Ali gooit de knuppel in het hoenderhok zoals dat eerder door feministen is gedaan. Jammer dat dit in Nederland überhaupt weer nodig is.
P. Verduin

Dat mevrouw Hirsi Ali in haar leven het een en ander heeft meegemaakt geeft haar nog niet het recht om zulke uitlatingen te doen naar een voor de moslims belangrijk persoon. Indien zij traumatische ervaringen heeft dient zij een gesprek aan te gaan met een hulpverlener die haar kan bijstaan bij het verwerken van een dergelijke ervaring en niet uithalen naar derden die daar buiten staan.

Vrijheid van meningsuiting is een goed goed, het behoort aan ons allen en staat ons allen na aan het hart. Echter een dergelijk recht is nog geen vrijbriefje om mensen, een bevolkingsgroep zomaar te beledigen en of te kwetsen. Ik ben van mening dat mevrouw Hirsi Ali met haar uitspraken bijdraagt tot verdergaande polarisatie en frustreert zij de dialoog, zowel binnen de moslimgemeenschap als tussen diverse bevolkingsgroepen.

Mevrouw Hirsi Ali projecteert zich als de deskundige op het gebied van de problematiek van moslimvrouwen. Zij zegt namens de moslimvrouwen te spreken en te handelen. Deze is stelling onjuist. Mevrouw Hirsi Ali spreekt niet of handelt niet namens enig ander dan zichzelf. Al haar handelen en spreken hebben alleen één enkel doel namelijk er zelf beter van worden. Ik verzoek u dan ook om mevrouw Hirsi Ali erop te wijzen dat zij zich niet voor moet doen als voorvechter van de rechten van moslimvrouw. Dat is zij namelijk niet.

Gezien het voorgaande ben ik van mening dat mevrouw Hirsi Ali willens en wetens geen rekening heeft gehouden met de gevoelens van de moslimgemeenschap, zij heeft haar geloofwaardigheid als volksvertegenwoordiger verloren en kan mijns inziens niet meer functioneren als Kamerlid.
Erdal Cetinkaya

Mevrouw Hirsi Ali is met 30.000 voorkeursstemmen gekozen totvolksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Dat is niet voor niets. Die softePvdA-aanpak moet maar eens afgelopen zijn. Waarom is iedereen toch altijd zoop z'n pik getrapt als je een heftige uitspraak doet. Pervers betekent'onnatuurlijk'.

Nederland vindt het nou eenmaal onnatuurlijk dat vrouwenthuis moeten blijven en geslagen mogen worden. (zie de grondwet) Gelukkiggaat Ayaan de discussie aan. Als de Imans Nederlands zouden spreken zoudenwij die discussie ook kunnen volgen!
Jeroen van Rijn

Hirsi Ali is duizend procent psychisch ziek. Therapie is voor haar aan te raden en natuurlijk zo snel mogelijk anders wordt zij gek door haar eigen woorden. Zij weet zelf niet wat ze zegt. Ze is een gevangene van haar eigen lichaam door haar culturele verleden en niet religieuze veleden. Beterschap, de integratie is niks voor haar. Assimilatie is haar moto.
Hamid Boussedra

Alle bijbels als het nu om het Christendom of de Islam gaat zijn geschreven in een andere tijd.Indien mevrouw Ali iets heeft uit te vechten met haar geloof en wat daarom heen hangt moet zij dat in de privésfeer doen.

Dat zij op de publiciteit kickt is duidelijk. Laat zij haar mediazucht aanwenden voor echte verbetering van de positie van de moslimvrouw.
Gharty Filemon

Ik zou niet eens moeten weten waar ik zou moeten beginnen met mijn reactie op deze belachelijke uitingen van deze mevrouw Ali. Als zij heeft besloten om de Islam de rug toe te keren omdat zij niet eens is met de regels van de Islam is dat haar volste recht maar om daarna het beeld van de Islam zo naar beneden te halen is het laagste wat zij had kunnen doen. Vooral als haar doel is om de 'zogenaamde onderdrukte moslimvrouwen' te helpen. Hoe in hemelsnaam dacht zij dat te doen door dit soort uitspraken.

En ja iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te uiten maar laat het dan wel meningen zijn die gebaseerd zijn op feiten en niet op haar miserabele jeugd die ze heeft gekregen in haar jeugd. Zij moet beter weten als iemand met een beetje verstand in haar hoofd om te weten dat er inderdaad een groep moslims zijn die het weten te verpesten voor de rest met hun geloof. Dat je alles mag doen en zeggen in naam van God terwijl het duidelijk in de Koran staat dat de profeet Mohammed de eerste man was die vrouwen probeerde te helpen om wat hoger op te komen.

Mohammed stimuleerde vrouwen om onderwijs te volgen en dat respect tegen over andere gelovigen hoog moet zijn en dat het dwingen of een ander te overtuigen van het islam verboden is. Dus deze mevrouw moet eerst lezen en de feiten bestuderen voordat zij met haar zogenaamde mening komt waar niets goed van komt.
Nadia Salmah

Dat mag toch! Zij ventileert een persoonlijke mening en dat mag. In Nederland mag ook een politicus zijn of haar mening geven, dat is het principe van het recht om vrij je mening te mogen uiten. Moslims moeten niet denken dat zij bijvoorbeeld homo's voor lelijke dingen kunnen uitmaken en dat hun Islamitische waarden vervolgens vrij van commentaar zijn.

Wanneer ik straks een artikel publiceer waarin ik Jezus Christus een fascist en dictator noem dan mag dit ook zonder dat ik bijkans de hele christelijke gemeenschap over me heen krijg. Gelijke monniken, of zo je wil gelijke imams gelijke kappen!

Moslims moeten in hun denkbeelden moderner worden en eens ophouden met iedere afwijkende mening als een aanval te zien, daar wordt de wereld een stuk beter van!
André Miedema

Vrijheids van meningsuiting. Ik heb Hirsi Ali gestemd. Religie is toch persoonlijk. Ik begrijp niet waarom sommige moslims zich zo druk maken. Als Allah zo machtig is laat Allah dan afrekenen met Hirsi.

Als jij zelf maar zorgt dat je een goede verdraagzame vreedzame moslim bent die zich niet laat provoceren. Want daar gaat het toch om in de Koran om vrede? Om tolerantie? Om vrijheid? Verdraagzaamheid? Liefde voor de afgedwaalde. Voor de gekwetste? Een groot hart hebben? Sterk zijn in nederigheid?

Allemaal prachtige eigenschappen die tegengesteld zijn aan het kleine gekwetste ego! Ik ben voor de Koran, religie van liefde en grootsheid met Allah als liefdevolle God.
Sins Stein

Het verbaast mij dat in Nederland over het ene geloof echt zo'n beetje alles gezegd mag worden (Christendom), terwijl, wanneer het over de Islam gaat, er eigenlijk helemaal niets gezegd mag worden.

Mohammed was een man wiens leven bol stond van het geweld. Iemand die trouwde men een 9-jarig meisje, tegen de wil van haar vader. Die er meerdere vrouwen op na hield. Die een voorstander was van handafhakken en doodstraf door het doodgooien met keien.

Wanneer iemand hier in Nederland anno 2003 op deze wijze zou leven, zou iedereen het er over eens zijn dat hij een perverse tiran was die zo snel mogelijk zou moeten worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum.Gemeten naar onze huidige, westerse maatstaven.

Wat we hieruit kunnen leren is dat je mensen, hun daden, en hun geschriften in hun eigen tijd moet plaatsen. Helaas is het grootste deel van Islamitisch Nederland absoluut nog niet toe aan zo'n 'verlichte' nuancering.

Een grote groep mensen zou het liefste een boek van vele honderden jaren oud letterlijk nemen en letterlijk naleven. Maar dat kan niet. Dit is 2003. Dit is Nederland. Hopelijk blijven we meten met westerse, verlichte, humane en democratische maten.
Hans E. Pans

Ik ben volgens velen een atheïst, een goddeloze. Maar ik zou het niet in mijn hoofd halen om in het openbaar een geloof zo aan te vallen als Hirsi Ali doet. En ze valt niet alleen het geloof aan, maar de vertegenwoordiger van God in dat geloof. Dat is hetzelfde als Jezus aanvallen en schunnige namen zou geven. Dit doe je niet!

En zeker niet als je op een verkiesbare plaats van een politieke partij bent gekomen. Dan spreek je automatisch als deel van die partij - dus de mening van die partij. De VVD zou er goed aan doen om Hirsi Ali die ze met zoveel tamtam hebben binnengehaald, zo gauw mogelijk te verwijderen uit hun kringen. Zij kan nooit iemand zijn die integratie kan bevorderen. Integendeel, ze maakt de breuk nog maar veel groter!

Ze is niet veel beter dan al de schreeuwers op straat die met elkaar zo goed weten hoe alles wel of niet moet. Het is ronduit ordinair om zo te doen - dat kan niet in een geciviliseerd land. Het getuigt ervan dat normen en waarden ook niet meer gelden in de VVD.

Normen en waarden worden meestal beschouwd als behorend tot gelovige mensen - maar ik, als ongelovige, vind dat sommige dingen ronduit niet kunnen en niet gezegd mogen worden. Wanneer leert men nu eindelijk eens die grote slabekken dicht te houden - het doet geen goed aan de samenleving in het geheel, of we nu allochtoon of autochtoon zijn. Een houding die respect en eerbied voor elkanders overtuiging toont, is dringend aan de beurt om nu geadopteerd te worden.
Marianne Albers

Schitterend, wat een prachtvrouw. In onze democratie moet het zeker mogelijk zijn om een dergelijke mening te geven. Immers onder het mom van godsdienstvrijheid worden onze homojongens en -meisjes als ongedierte afgeschilderd door de islamitische extremisten die denken in Nederland de dienst te moeten uitmaken.

Ik ben overigens wel ongerust over de veiligheid van mevrouw Hirsi Ali. Ik hoop echt dat zij niet het zoveelste slachtoffer van zinloos geweld door een of andere godsdienstfanaat zal worden.Nogmaals Hirsi Ali is voor mij een prachtmens. Zo zouden er meer moeten zijn.
Inge Neyman

Ze is gestoord. Dat zo een persoon serieus wordt genomen in een land alsNederland? Wat voor goeds bereik je nou hiermee?
Umit Guven

Het feit dat er zo overspannen wordt gereageerd op de uitspraken van Ali isvan veel groter belang dan de opinie van Ali zelf, of je het er nou mee eensbent of niet. Moslims verdragen geen fundamentele kritiek op hun godsdiensten zijn daarmee in wezen ondemocratisch, intolerant en onaangepast.

De Islam is een totalitaire/fascistoïde religie/ideologie. Goed dat iemandhet lef heeft daar tegenin te gaan. De dreiging met geweld en de poging totkaraktermoord vanuit het islamitisch volksdeel bewijzen nu juist het gelijkvan Ali. In de Qu'oran wordt de doodstraf voor hen die de Islam verlatenbepleit. Genoeg moslimidioten in ons land die dit in de praktiji\k willenbrengen.

Dat Ali democratisch is gekozen en van maar liefst 30.000 mensen(waaronder ondergetekende) een voorkeurstem heeft gekregen telt voor dezereligieuze fascisten niet, alleen hun eigen gekwetste lange tenen. Ik wordter kotsmisselijk van. Genoeg is genoeg.
Rob Valkenburg

Ali had best wat genuanceerder mogen wezen over de Islam. Als je de politiekingaat hoor je toch wel te weten dat al je woorden in een weegschaaltjeworden gelegd en zorgvuldig worden gewogen. En dat de critici elke secondevan de dag op je staan te loeren. Dus zulke dingen zeggen over zo ietsgewichtigs als de Islam... Dom, dom, dom. Verder vind ik dat ze dehistorische feiten over hetgeen van Mohammed bekend is, behoorlijk overdrijft.

Maar goed, ze zegt ook 'naar de maatstaven van de westerse cultuur'. Maarwat is die westerse cultuur nu eigenlijk? Een koffieshop op elke hoek van destraat? Voor je Amsterdam CS uit bent is je portemonnee al gejat? Drugs encriminaliteit worden gedoogd? Een dader heeft meer rechten dan hetslachtoffer? Naar de islamitische maatstaven leven we hier in een of andergekkenhuis.

Ik werk dus op de trein, en als ik al die zakkenrollers bezig zie op detrein en in het station, dan begrijp ik die profeet Mohammed wel: hup, deSharia invoeren! Handen afhakken van al die dieven! Maar ja, wat betreft vrouwen onder de sluier... Dan ben ik het eerder met Hirsi Ali eens.
Johan Jongepier

Als profeet Mohammed er niet geweest was dan bestond die Hirsi Ali misschienniet eens. Het waren nog altijd wel de moslims die vanaf het begin al hebbengezegd dat het hebben en gebruiken van mensen als slaven niet moet kunnen,omdat alle mensen gelijk zijn.

Terwijl de christenen en katholieken vondendat je slaven wel mocht gebruiken als je maar rijk was. Profeet Mohammed en alle andere moslims zijn hier altijd al tegen geweest en Hirsi Ali moet eerst eens nadenken voor ze zoiets roept.
Mesut Sener

In elke samenleving zijn er wetten en regels om ervoor te zorgen dat demensen vreedzaam met elkaar samen kunnen leven. In elke samenleving zijn erook normen en waarden, ongeschreven regels die gelden. Wanneer men eenvreemde uitspraak doet die indruisen tegen algemeen geaccepteerde waardendan kan dit leiden niet tot gerechtelijke vervolging maar tot politieke enof sociale uitsluiting. Want we leven nog altijd in een vrije democratiewaarin het recht op vrijheid van meningsuiting geldt.

In een islamitische samenleving is het zo dat er een geloofswaarheid is,waarover natuurlijk verschillende interpretatiemogelijkheden zijn, maar dieallemaal relatief dicht bij elkaar liggen. Een dergelijke uitspraak van"Mohammed is een perverse tiran" valt absoluut buiten alleinterpretatiemogelijkheden van die geloofswaarheid. In een islamitischesamenleving zal zo'n uitspraak absoluut niet getolereerd worden, en dit zalwaarschijnlijk ook niet alleen leiden tot politieke en sociale uitsluiting,maar tot opsluiting. Kijk maar naar de affaire Rushdie, wat voor eenreacties hij teweeg heeft gebracht.

In Nederland hebben wij te maken met moslims van allerlei komaf, zijleven in onze samenleving waar geen politieke islam wordt bedreven, zijzullen moeten accepteren dat er hier geen enige echte geloofswaarheid vankracht is die die door alle facetten van het leven doordringt. En datiedereen dus mag zeggen wat hij denkt dus ook over jou geloof zonder dat erhier gerechtelijke gevolgen aan vast zitten. En moslims moeten misschienleren te begrijpen dat als er iemand zegt dat Mohammed een perverse tiranis, dat dit de mening is van een individu, gegrond al dan niet gegrond. Endat zij zich daar niet druk over horen te maken. Dat is de manier waarop ernormaal gesproken gereageerd wordt denk ik volgen westerse maatstaven.

Of het nu verstandig is van Hirsi Ali om deze uitspraak te doen, laat ik inhet midden. Ik zit alleen met de vraag wat het doel is van deze uitspraak,wat wil ze hiermee bereiken? Populariteit? Je veroorzaakt alleen maar woedebij de moslims in Nederland. Maar op zijn beurt is het ook wel eengelegenheid voor de moslims in Nederland om hier met het verschijnsel vantotale vrijheid van meningsuiting te leren om gaan. En toleranter te wordentegenover mensen die compleet anders denken dan zij.

M.S.D. van der Gaag.