De Kamerleden die hun zetel in het parlement moeten afstaan, hebben recht op twee jaar wachtgeld. Het eerste jaar ontvangen zij 5600 euro bruto per maand. Na een jaar zakt dat naar 4900 euro. Voorwaarde is wel dat zij tenminste drie maanden Kamerlid zijn geweest.

Laten ze nu ook sociaal NEE zeggen, en dat geld aan zorg en onderwijs besteden. Dat vonden ze toch zo belangrijk? En nu niet lopen klagen dat Nederland crimineel blijft, want wie slecht doet, slecht ontmoet! Een democraat.
Marcel Hulst

Ongelofelijk dat dit in ons land kan! En dan nog over bezuinigen gaan praten. Als ik slecht functioneer en door mijn baas op straat gezet wordt, krijg ikgeen wachtgeld. Te gek voor woorden, dat is het !!!
Patrick van de Coolwijk

Nu we dit weten; hoe lossen we het financieringstekort op?
Tom Stuifbergen

Zo krijgt het begrip zakken vullen meer inhoud!
Hans Petta

Van de 1,6 miljoen LPF-stemmers op 15 mei 2002 is gebleken dat zo'n 1,2 miljoen slechts emotiestemmers waren. Zij hebben nu de LPF of in vele gevallen zelfs de politiek de rug toegekeerd. Het gevolg; 18 (ex-) LPF-kamerleden zwaaien af en komen in de wachtgeldregeling. En dat is de prijs die we met z'n allen betalen.
Edwin Seuneke

Belachelijk! Wederom een voorbeeld van verspilling van de belastingbetaler zijn geld.Waarom zo lang?! De gewone arbeider die vaak nog meer voor de Nederlandse samenleving heeftgedaan krijgt nooit zo lang (en zo veel) een uitkering.

Ik denk dat als ik zeg dat ze dat gewoonweg niet verdienen dat een groot deel van de Nederlandse bevolking het met mij eens is.
G v/d Steen

Ongehoord dat men een dergelijk bedrag krijgt na een periode van drie maanden kamerlid te zijngeweest. De 'gewone burger' moet minimaal 26 weken werken om recht te hebbenop 70 procent van zijn/haar laatst verdiende salaris.

En dan ook nergens een 'foutje' maken, dan word je direct gestraft. Ik geloof dat ik ook maar in de politiek stap. Je hoeft er tenslotte niet echt intelligent voor te zijn, dat bleek het afgelopen jaar wel.
Dick Fontijn

Waar is dit bedrag in hemelsnaam aan gerelateerd? Twee jaar een dergelijk 'salaris' voor drie maanden kamerwerk en het werk nog niet naar behoren uitvoeren ook! Dit is toch schandalig!

Als in het bedrijfsleven of welke andere baan dan ook op een dergelijke manier gepresteerd wordt, dan vlieg je er direct uit. Zónder wachtgeld en recht op behoud van volledig loon. De ww kort immers direct op je salaris. Als de VVD het presteert om in te dienen dat je pas in aanmerking komt voor wao na 4 jaar werken. Wat moet je hier als burger nou van denken?
Familie Strijbis

Dit is gewoon van de gekke. Men heeft als kamerlid elke maand al een vorstelijk cadeau met allerlei neveninkomsten, daarbij ook zaken in natura. Moet men dan ook nog extra beloond worden als je door de kiezer naar huis wordt gestuurd.

Tot aan mijn 65 ste oerendhard gewerkt met weken van 80 uur en soms nog wel langer. Oké een goed salaris gehad, maar dat heb ik nooit gekregen door op mijn krent te zitten. Een goed pensioen? Jawel, maar daarvoor veel geld elke maand neergeteld.

Het woord 'zakkenvullers' is ten aanzien van die lui niet misplaatst. Denk eens aan die mensen die noodgedwongen van een bijstandsuitkering moeten leven.
J.A.M. Nieuwhart

Ik vind dit diefstal van de schatkist. En maar roepen dat die staatsschuld moet worden afgelost. Die politici moeten zich eens druk gaan maken waar het geld eigenlijk allemaal aan wordt uitgegeven waardoor die staatsschuld ontstaat. En alle overbodige uitgaven te annuleren en dat geld gebruiken om de staatsschuld af te lossen.

In plaats van te bezuinigen op de zorg, het onderwijs en de veiligheid. Het verstrekken van die twee jaar wachtgelden schept alleen maar wantrouwen onder de bevolking. En dat is erg onhandig in deze economisch slechte tijd waarin vertrouwen het sleutelwoord is.

Een goede oplossing lijkt mij dat die bewuste oud-kamerleden 3 maanden wachtgeld krijgen en dat de rest in de schatkist blijft, of wordt besteed aan zaken waar de burger wat aan heeft.
D.L.J. Hoogendoorn

Een uiterst geschikt moment om de vele TV programma's uit te dagen de ex-kamerleden in beeld te brengen en te vragen naar hun reactie!
Patrick van Oosterhout

Als je de politiek ingaat weet je waar je aan begint.Politici die jarenlang gediend hebben in de tweede kamer verdienen inderdaad, net zoals in het bedrijfsleven, een compensatie. Maar dat die instabiele LPF-ers hier aanspraak op kunnen maken na ongeveer acht maandjes 'werken' is ronduit schandalig. De heren en dames politici gaan voor een redelijk en sociaal beleid. Dit is dé gelegenheid om het ware, sociale gezicht te laten zien.
Jean Paul van Geen

Toen ik dit las draaide mijn maag om, alleen aan de afzwaaiers moet de komende 2 jaar MINIMAAL ongeveer 2,5 miljoen euro opgehoest worden voor een slecht beleid onderling. Hoezo bezuinigen, besturen, regeren en inleveren? Hier word je toch niet goed van!

En dan komt er nog bij hoe men met z'n allen het laatste halfjaar miljoenen verkwist hebben door geruzie en noem maar op in plaats van om te besturen. Ik vind dit niet meer normaal dat dit allemaal maar kan.Hoezo geen geld voor dak en thuislozen en zorg etc. etc. etc. etc.

Soms heb ik het idee dat men er zit om de eigen zakken te vullen, denk maar eens aan veel verkwistende onderzoeken, waar maar een enkeling beter van wordt. Ik hoop dat men nu eens iets gaat doen in plaats van lullen en ouwehoeren!
Klaas Knol

Ik ben benieuwd of de lpf-leden die uit de kamer vertrekken afzien vanhun wachtgeld. Was de lpf niet de partij die tegen wachtgeld was? Weer een test of ze de bevolking hebben voorgelogen en hetzelfde zijn als andere politici.
Norma van Loon Sauveur

Dat ze wachtgeld krijgen vind ik wel terecht. Daar wij hun baas zijn en wij hen hebben ontslagen. Als wij ontslagen worden krijgen wij ook een uitkering.

Echter om het enigszins gelijk te stellen vind ik wel dat er eensollicitatieplicht voor hun moet gelden. Laten ze zich maar iedere keerverantwoorden bij de bedrijfsvereniging waarom ze nog geen nieuwe baanhebben gevonden. Met zo'n cv moet je toch wel aan de bak komen.
Roger Westerkamp

Nu is mij het gedachtengoed vande LPF duidelijk. Misschien dat dit idiote bedraguit de kas van de gemeente Rotterdambetaald kan worden. Tenslotte was/is dit het broeinest van de LPF.
Johan Drent

Dat de oud-kamerleden wachtgeld krijgen vind ik niet zo heel vreemd,maar waarom zo lang en zoveel? Het is niet in verhouding en het kost veel geld wat de belasting betalermij elkaar moet brengen.

In deze zogezegde moeilijkere economische periode is een jaar meer danvoldoende en dan een gemiddelde van de twee bedragen. Zo zou het moeten zijn en moeten blijven dan is het nog enigszins teverantwoorden.
Beate Molin

Zakkenvullers zijn het, meer niet. Het is toch belachelijk dat een gestoorde Winny de Jong ook dat geld krijgt, zij heeft werkelijk helemaal niets goed gedaan voor de LPF (lees: onze samenleving).
Hans Konings

Het grote probleem is dat de politici die de wachtgeldregeling kunnen veranderen dat echt niet gaan doen. Waarom zouden ze in hun eigen snoepregelingen snijden? Het is toch prima zo?

We moeten in een tv-programma met diverse bekende politici aan tafel een discussie voeren hierover.Dan heb je de meeste kans dingen veranderd te krijgen. Maar ja, hoe krijg je zo'n voorstel door de kamer..........
Victor Kleyweg