In de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer komt D66 er achter dat het tot de kleintjes behoort. Lijsttrekker Thom de Graaf wordt bijna nergens uitgenodigd en koopt bij gebrek aan aandacht zelfs reclame rond de grote debatten in. Vlak voor de verkiezingen wordt het hem te veel en neemt hij de media op de korrel.

Naar mijn mening is het principieel onjuist dat de omroepen (nagenoeg)alleen aandacht schenken aan de grotere partijen. Het gelijkheidsbeginselmoet hier worden toegepast in de zin van gelijke kansen om het eigengedachtegoed over te dragen. De omvang van een partij zegt weinig over deideeënrijkdom.o.a. D66 mag om deze reden terecht klagen

Ten tweede is het verbazingwekkend hoe omroepen er stuk voor stuk in slagenaan de oppervlakte te blijven en steeds weer dezelfde vragen te stellen. Gaeens de diepte in en probeer eens journalistiek te zoeken naar de concretefeiten achter de blabla die vaak wordt uitgekraamd.
Leon van Schie

Eens met het standpunt van D66. Gelijke monniken, gelijke kappen en een boete voor de zender.
Alinda Wolthuis

Woede en verbijstering van D66 volledig begrijpelijk.Alle Nederlandse media zijn plots het "normale" spoorbijster nu het om verkiezingen gaat.

Politiek + media = dolhuis.
Aat Jansen

Wat zeurt die De Graaf nou. Toen D66 nog enige omvang had hoorde je hem nooit dat kleine partijen minder publiciteit krijgen. Overigens vindt ik het wel jammer dat kleine partijen hun visie niet aan het publiek kenbaar kunnen maken.

Ze zouden volgens mij de politieke debatten levendiger maken en waarschijnlijk ook meer stemmen krijgen. Daardoor wordt de invloed van de kleintjes vanzelf al groter en is zelfs de kans aanwezig dat ze nodig zijn om een coalitie te vormen. Kan Thom de Graaf mooi met Rouvoet om tafel.
René van Dalen

Ik kan me niet voorstellen dat dit niet strafbaar is,Ik wil niet zeggen dat ik een fanatiek d66 aanhanger ben echter is dit tezot voor woordenIs het dan nog steeds zo dat toegestaan is dat de media verkiezingen kanmanipuleren? ik dacht dat we dat afgeleerd hadden
Arnoud A.W.Langen

Zou D66 nu eindelijk ook eens tot de conclusie komen dat het hilversumse wereldje eindelijk aan een herziening toe is?Het lijkt in Hilversum wel op de oude vakbondsstrategie: als we niet tegen zijn, naaien "ze" ons een oor aan!
Will Litjens

Dat de politiek de media manipuleert en andersom mag in landen als Rusland en Italië gewoon zijn, voor Nederland is dat nieuw.Het is deze 'twee handen op één buik' situatie die de basis is voor de volgende regering. Er is zowel door de media als de meeste partijen niets geleerd.Ik krijg er buikpijn van.Gelukkig zijn er ook nog echte democraten. Ik mag jou wel Tom de Graaf.
Jaap Zeijl

Kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat Thom de Graaf het logisch vond dat de SP vorig jaar zo weinig in de debatten kwam: het was een partij die er niet toe deed. Toch een gevaarlijke uitspraak, blijkt nu. Het kan verkeren.
Bea Kedde