Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gaat bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aandringen op minder gebruik van de onjuiste naam 'Suikerfeest' voor Eid Al Fitr, het feest aan het einde aan de ramadan. Dat laat het samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien islamitische koepelorganisaties weten aan NU.nl.

Volgens het contactorgaan doet 'Suikerfeest' geen recht aan de letterlijke vertaling van de officiële term Eid Al Fitr. Die betekent letterlijk 'feest van het verbreken van het vasten'.

"Het woord 'Suikerfeest' heeft niets met het gevoel van ramadan te maken", licht CMO-voorzitter Muhsin Köktas de stap toe. Het CMO wil het verzoek om de overheid te laten minderen met de term ter sprake brengen tijdens het eerstvolgende reguliere overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat staat gepland op 15 juni.

De erkende gesprekspartner van meerdere ministeries merkt steeds vaker dat moslims het jammer vinden dat het feestelijk einde van de vastenperiode ramadan door de term 'Suikerfeest' alleen wordt geassocieerd met het eten van zoetigheden.

Ministerie van SZW welwillend tegenover officiële term

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikte eind april de term 'Eid Al Fitr' al tijdens een toespraak over de iftar, de maaltijd waarmee tijdens de ramadan na zonsondergang het vasten wordt doorbroken.

"Dat was niet vanwege overheidsbeleid of de wet", zegt een woordvoerder van het ministerie. "In dit geval was het een keuze om aan te sluiten bij de doelgroep waar we te gast waren."

Het ministerie houdt de mogelijkheid open dat het gebruik van de term 'Eid Al Fitr' door de overheid op termijn zal toenemen. "Taal is een levend ding en past zich aan aan de wensen van een groep."

Eid Al Fitr is belangrijke feestdag voor moslims

Eid Al Fitr is het grote feest ter afsluiting van het vasten tijdens de ramadan. Het is een van de belangrijkste religieuze dagen voor de ongeveer één miljoen moslims in Nederland. Natuurlijk horen daar lekkernijen zoals zoetigheden bij, maar er is meer.

Vaak begint de dag met het ochtendgebed, in de moskee of thuis. Moslims dragen hun mooiste kleding, vaak speciaal gekocht voor de gelegenheid, en begroeten elkaar met de woorden 'Eid Mubarak' ('een gezegend feest'). Ze schenken geld aan een goed doel, bezoeken familie en vrienden en geven elkaar cadeautjes.

Dit doet het Contactorgaan Moslims en Overheid

  • Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) behartigt namens ruim 380 moskeeën en tien moskeekoepels de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek. Hiervoor is het CMO sinds 2004 officieel erkend als gesprekspartner.
  • Het CMO overlegt regelmatig met onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid.
  • Justitie en Veiligheid bevat ook het vroeger zelfstandige ministerie van Eredienst. Dat voormalige ministerie was belast met religie en levensbeschouwing.