NIJMEGEN - In alle stemlokalen in Nijmegen, en mogelijk ook elders in het land, wordt de Kieswet geschonden.

De stemhokjes zijn namelijk niet dusdanig ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd. Door het ontbreken van gordijnen kan niet worden uitgesloten dat mensen tijdens het stemmen worden bespied.

Dat vindt Marcel Wissenburg, hoogleraar politieke theorie aan de Radboud Universiteit. Hij heeft burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen in een brief geadviseerd de gemeenteraadsverkiezingen ongeldig te verklaren.

''Een principekwestie'', stelt hij, hoewel hij niet van plan is stappen te ondernemen als De Graaf zijn advies niet opvolgt.

Veiliger

Met de stemcomputer was stemmen volgens Wissenburg veiliger, en bovendien sneller. Maar met het ophangen van gordijnen waarmee de stemhokjes kunnen worden afgesloten, zou hij ook al tevreden zijn.

''Het belangrijkste is dat stemmen vrij en veilig is'', aldus de hoogleraar