AMSTERDAM - Femke Halsema mag gerust een politiek veterane worden genoemd. In 1998 kwam ze voor GroenLinks in de Tweede Kamer en sinds 2002 leidt ze de partij. En hoewel er onder haar hoede bij de Kamerverkiezingen steeds licht verlies werd geleden, bleef het aantal raadszetels in die periode redelijk stabiel.

Halsema hoopt nu op fors meer raadszetels, ondanks de opkomst van TON en PVV. "Geen enkele Nederlander, van welke herkomst dan ook, wordt er beter van als je de Koran terugbrengt tot een soort Donald Duck."

Welke thema's zijn belangrijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

Werkgelegenheid is een belangrijk thema, met name nieuwe en duurzame werkgelegenheid. Laatst was ik in de Kauwgomballenfabriek in Amsterdam. In dit bedrijfsverzamelgebouw zitten jonge mensen, vooral zzp'ers, die heel goedkoop bedrijfjes op een groene manier op zetten.

Wij hebben in ons programma opgenomen hoe je er in deze crisis voor kunt zorgen dat meer mensen aan het werk komen en je tegelijkertijd de crisis kunt verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het isoleren van huizen en door duurzame bouw. Daardoor creëer je ook veel meer werk onder bouwvakkers.

Hebben jullie de campagnestrategie veranderd nu er door de val van het kabinet ook landelijke verkiezingen komen?

Nee. Ik moet nu alleen wel een deel van mijn tijd besteden aan het voorbereiden van een landelijk campagne. Het risico is dat de gemeenteraadsverkiezingen nu een Uruzgan-referendum worden.

Het hoort te gaan over de lokale lasten, de lokale investeringen die gemeenten doen en de plannen die ze bijvoorbeeld hebben met het groen of de huizenbouw. Dat komt nauwelijks meer aan de orde.

De PVV en TON doen voor het eerst mee, wat verwacht u daarvan?

De PVV doet natuurlijk maar in twee gemeenten mee, eigenlijk kun je nergens op hen stemmen en dat terwijl ze juist zeggen voor lokale belangen op te komen. Maar in die twee gemeenten lijken ze grote winst te gaan boeken.

Ik vind dat heel zorgwekkend, omdat ik nog geen enkel lokaal idee van een PVV'er gehoord heb dat ook in de gemeente is te realiseren. Het zijn toch vaak plannen als commando's inzetten, landelijk alle lasten gaan verlagen en mensen het land uitzetten. Geen plannen waar mensen in een gemeente iets mee opschieten.

Vindt u het jammer dat dit het debat overschaduwt?

Ik heb tot dusver niet het gevoel dat het het debat heel erg overschaduwt. Het debat moet in het teken staan van de economische crisis. Dat is de grootste gebeurtenis in ons land, heeft de meest verstrekkende gevolgen en zal ons het langste bijblijven.

Het feit dat we landelijk 35 miljard moeten bezuinigen, heeft ook gevolgen voor de gemeenten. Gaan we heel erg bezuinigen, waardoor gemeenten nog minder geld krijgen, of gaan we iets extra's van de burger vragen? Dat zijn de thema's waarover het hoort te gaan.

De thema's waar de PVV mee bezig is, zoals islamisering en of we wel of niet de Koran moeten verbieden, hebben uiteindelijk geen enkel effect op het welzijn van de Nederlandse burger. Geen enkele Nederlander, van welke herkomst dan ook, wordt er beter van als je de Koran terugbrengt tot een soort Donald Duck.

Waarop denkt GroenLinks te kunnen bezuinigen in gemeenten?

Ik vind niet dat er nou heel snel bezuinigd mag worden op gemeenten. Er is de afgelopen jaren al heel zwaar bezuinigd op de gelden die gemeenten hadden, terwijl ze steeds meer verantwoordelijkheden hebben gekregen, zoals de thuiszorg, sociale zekerheid, werkgelegenheid en het armoedebeleid. Ze vervullen belangrijke taken.

Waar wel heel kritisch naar gekeken moet worden, is de grootte van het ambtelijk apparaat van gemeenten. Daar kan echt fors op bezuinigd worden.

Zijn er gemeenten waar jullie extra op inzetten?

GroenLinks is heel evenwichtig aanwezig in Nederland. In eenderde van de gemeenten in dit land besturen wij mee. Onze aandacht ligt dus op het hele land, zowel op grote steden als op kleine steden en dorpen.

Onze belangen liggen overal. Op sociaal gebied willen wij ervoor zorgen dat de tegenstellingen tussen arm en rijk kleiner worden. Qua milieu moet de klimaatverandering minder snel gaan.

Dichter bij huis moet de open natuur worden bewaakt, dus nieuwe bedrijven moeten worden gehuisvest op bestaande industrieterreinen of in de steden en niet langs uitvalswegen. Ook willen we dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in het hele land goed is.

Wat verwacht u van de uitslag, waarmee bent u tevreden?

Ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Tijdens de de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben we een licht verlies geleden. Deze keer willen we fors winnen. Hoe meer de winst, hoe tevredener ik ben.