ROTTERDAM - De PvdA heeft volgens partijleider Wouter Bos ''weer een beetje de wind in de rug''. Maar dat moet met de gemeenteraadsverkiezingen woensdag nog wel worden waargemaakt, hield Bos zijn achterban voor tijdens de laatste landelijke campagnebijeenkomst in Rotterdam.

De wind in de rug zei de partijleider niet alleen te voelen door politieke peilingen, waarin de PvdA beter scoort sinds de val van het kabinet Balkenende IV.

''Ook de sfeer op straat is veranderd: hoe mensen je aanspreken. Dat ze je feliciteren met het besluit en zeggen dat het goed is dat je je rug recht hebt gehouden'', aldus Bos.

Anderhalve week geleden stapten PvdA-bewindslieden op door onenigheid in het kabinet over de vraag of Nederland langer actief zou moeten blijven in de Afghaanse provincie Uruzgan.

Boodschap

De partijleider benadrukte dat de boodschap van de PvdA is dat iedereen meetelt, omdat ''iedereen dat verdient'' en het ook goed is voor de economie als iedereen meedoet. Bos stelde dat zijn partij niet voor niets Partij van de Arbeid heet en presenteerde een banenplan.

Mensen met een bijstandsuitkering moeten zoveel mogelijk aan de slag worden geholpen. Als het niet kan in een baan, dan wel een opleiding of stage. Het werk van concièrges op school en opzichter van speeltuinen moet ook weer volwaardig en/of gesubsidieerd werk worden in de publieke sector.

Ook moeten (voortijdig) schoolverlaters gevolgd worden, zodat in beeld is of ze voldoende opgeleid zijn en of ze werk vinden.

Werkloosheid

Fractievoorzitter Mariëtte Hamer van de PvdA in de Tweede Kamer stelde dat in de aanpak van de economische crisis veel winst is te halen door de werkloosheid zo laag mogelijk te houden.

Zij waarschuwde dat nu met het eerste ecoomisch herstel niet te snel gestopt moet worden met investeringen in de arbeidsmarkt, omdat het ook geld oplevert als minder mensen een beroep doen op een uitkering, meer werken en belasting betalen.

WW

Hamer herhaalde verder haar eerdere pleidooi dat iedereen die na een jaar nog in de WW zit, een werk- of scholingsaanbod wordt gedaan.

Ook drong ze er weer op aan dat alle overheden, zowel Rijk als provincies en gemeenten, tenminste 5 procent van hun werk laten doen door mensen met een handicap en die afhankelijk zijn van een uitkering of sociale werkplaats.