AMSTERDAM - D66 vindt het onrechtvaardig dat lokale lasten voor alleenwonenden hoger liggen dan voor huishoudens die uit meer personen bestaan.

Dat zegt partijleider Alexander Pechtold in een interview met NU.nl. Meerkoppige huishoudens moeten meer gaan betalen om het verschil aan gemeentelijke inkomsten te compenseren.

"Een alleenstaande in bijvoorbeeld Groningen betaalt 310 euro terwijl een vierpersoonshuishouden 352 euro betaalt. Als je dat omrekent naar het aantal gezinsleden kom je op 88 euro uit tegenover 310 voor een alleenstaande. Dat vind ik een oneerlijke verdeling," aldus Pechtold.

Vervuiler betaalt

Uit onderzoek van de partij in een aantal gemeenten blijkt dat de verschillen aanzienlijk kunnen zijn.

"We vinden het logisch dat alleenstaanden iets meer betalen vanwege de basiskosten maar de door ons vastgestelde verschillen doen geen recht aan het principe 'de vervuiler betaalt'," aldus Pechtold.

De groep alleenstaanden in Nederland is ongeveer 2,5 miljoen groot en groeit naar verwachting de komende vijftien jaar naar 3,5 miljoen.

"Van partijen die lokale lastenverlichting beloven vraag ik me af of die niet liegen in verkiezingstijd. Wij vragen met dit voorstel of de verdeling van de lokale lasten rechtvaardiger mag."

Individu

De sociaal-liberalen stellen het individu meer centraal. "We staan voor een leefvorm-neutraal beleid en niet voor gezinspolitiek zoals het laatste kabinet dat voorstond", benadrukt het Kamerlid. "We willen mensen als individu benaderen en ze niet benadelen als ze alleen wonen."

Lees hier het hele interview