AMSTERDAM - Het Zeeuwse 's-Heer Abtskerke krijgt een eigen stemwijzer. Het dorp maakt deel uit van de gemeente Borsele.

Dorpsraadsecretaris Jaap Geertse nam volgens de PZC het inititiatief om de deelnemende partijen bij de stembusstrijd namens de ruim vijfhonderd inwoners van zijn dorp te ondervragen. De gemeente Borsele telt ruimt twintigduizend inwoners.

Bewoners stuurden onder meer vragen in over de groenvoorzieningen, verkeer in het dorp en het behoud van de school. Op de vraag of de partijen zich in de raad aan de gedane beloften zullen houden, antwoordden zij allemaal 'ja', met uitzondering van D66, dat de vragen van de dorpelingen helemaal niet beantwoordde.

De dorpsstemwijzer werd dinsdag in 's-Heer Abtskerke huis aan huis verspreid.