Kant ziet verkiezingen niet als populariteitspoll

AMSTERDAM - Hoewel haar partij het in de landelijke peilingen niet goed doet, verwacht fractieleider Agnes Kant van de SP veel van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze gaat dan ook uit van meer raadszetels en meer SP'ers in de colleges. "De gemeenteraadsverkiezingen zijn geen populariteitspoll voor Agnes Kant."

Op welke thema's zet de SP in?

Een belangrijk thema is: wie gaat de crisis betalen? Dat speelt natuurlijk landelijk, maar ook lokaal. Wij vinden dat er niet bezuinigd moet worden op de gemeenten, omdat je op die manier een deel van de rekening van de crisis wel degelijk doorsluist naar de burger.

De gemeenten moeten bij bezuinigingen ofwel de lokale lasten verhogen, of heel erg bezuinigen op voorzieningen, zoals de thuiszorg, de bibliotheek, of andere voorzieningen in de buurt. Dat vinden we ongewenst.

Dus de gemeenten moeten niet te veel hoeven te bezuinigen.

Nee. Maar dat geldt natuurlijk niet voor prestigeprojecten. De gemeente Amsterdam gooit miljarden in het putje van de Noord-Zuidlijn. Laat ze alsnog stoppen en steek het geld wat je bespaart in fatsoenlijk ander openbaar vervoer in Amsterdam. Zo hebben veel gemeenten wel een prestigeproject waar heel veel geld verspild wordt.

Heeft u nog een ander voorbeeld van een prestigeproject dat moet worden gestopt?

Ja, in Rotterdam is men bezig met het maken van een parkeergarage onder het Museumpark. En zoals altijd met dit soort grote projecten loopt het gigantisch uit de klauwen. Het kost al meer dan honderd miljoen. Zo heb je in het hele land eigenlijk een soort van Betuwelijn-projecten. Betuwelijn staat voor: je begint ergens aan waarvan je het nut al kunt betwijfelen, maar het loopt maar steeds uit de klauwen met de uitgaven. Dat soort projecten moet gewoon stoppen.

Ik denk ook dat het heel onverstandig is dat gemeenten dit soort grote projecten doen, daar hebben ze de expertise niet voor, ze doen het vaak uit prestige en dan loopt het heel vaak compleet uit de klauwen. Maar wel van de belastingcenten van de gewone mensen.

Moet hiervoor een richtlijn komen?

Volgens de SP zou het een goed idee zijn om landelijk een bureau in te schakelen die dit soort projecten toetst voordat de gemeente eraan begint. Je kunt wel elke gemeente zijn eigen fouten laten maken maar ik denk dat dat heel onverstandig is, want dan gaat een hoop geld over de balk.

Hoe kan er nog meer worden bespaard door gemeenten?

Een andere manier waarop gemeenten veel geld verspillen is het inhuren van externen. Ons kamerlid Ronald van Raak heeft een klein onderzoekje gedaan en daaruit blijkt dat je landelijk honderden miljoenen kunt bezuinigen als je stopt met het inhuren van externe mensen bij gemeenten.

Wij willen daarvoor landelijk een norm stellen. We vinden dat er nooit meer dan 10 procent van de personeelskosten uitgegeven mag worden aan het inhuren van externen. Dat geldt voor alle overheden.

Ziet u de uitslag als een landelijke peiling?

Ja en nee. Nee, omdat mensen kijken naar wat ze lokaal aan de SP hebben gehad. Ja, omdat je er natuurlijk niet omheen kunt dat de landelijk populariteit van de partij een rol zal spelen bij de verkiezingen. Ik denk alleen niet dat de uitslag echt te vertalen is naar een landelijke Tweede Kameruitslag, omdat lokale onderwerpen belangrijk zijn. Landelijk zal het straks in de Tweede Kamerverkiezingen over de politieke hoofdlijnen gaan.

Dus u ziet het voor uzelf niet als een soort populariteitspoll voor Agnes Kant.

Nee, de gemeenteraadsverkiezingen zijn geen populariteitspeil voor Agnes Kant.

Met welk resultaat bent u tevreden?

We hebben bij de vorige landelijke verkiezingen, maar ook bij de gemeenteraadsverkiezingen daarvoor, enorme klappers gemaakt. Kijk, je kunt niet iedere keer bijna verdubbelen, dat zou ook niet goed zijn voor de groei van de partij. We doen nu in meer gemeentes mee dan ooit.

Dus als we een gestage doorgroei op lokaal niveau realiseren en in totaal meer raadszetels in het land krijgen dan we nu hebben, ben ik tevreden. Dat is ons doel en ik verwacht dat dat gaat lukken.

Verwacht u dat mindere landelijke peilingen vertaald worden in de uitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Ongetwijfeld zal het feit dat we landelijk even wat minder 'in' zijn ook effect hebben op de gemeenteraadsverkiezingen. Maar een minder groot effect denk ik dan op de landelijke peilingen, omdat veel mensen lokaal vertrouwen hebben in de lokale SP'ers. We zitten lokaal in veel colleges en gemeenteraden en dat wordt gewaardeerd.

Ach, misschien werkt het wel andersom. Als we in de gemeentes een goede uitslag maken, gaan mensen op landelijk niveau denken 'ja, ik heb eigenlijk best wel iets aan die SP, ik moet er toch nog maar eens goed over nadenken'.

Tip de redactie