D66 wil zelfkritischer bestuur in Amsterdam

AMSTERDAM – D66 pleit in Amsterdam voor een andere bestuurscultuur. “We moeten veel transparanter en eerlijker omgaan met kritische onderzoeken en rapporten”, aldus Ageeth Telleman, lijsttrekker van de partij in de stad tegenover NU.nl.

Telleman wijt het huidige ‘gesloten en niet zelfkritische systeem’ aan de lange heerschappij van de PvdA in de stad.

"Kritische rapporten van de onafhankelijke ombudsman en rekenkamer hier in de stad worden continu opzij geschoven. Zelfs die rapporten die in opdracht van het college zijn uitgevoerd.”

Kunt u een voorbeeld noemen?

"De onafhankelijke rekenkamer rekende bijvoorbeeld uit dat het maar liefst 70.000 euro kost om met de huidige re-integratieprojecten één persoon aan het werk te houden. Dat rapport belandt dan zo weer in de bureaula. Dat vind ik van een bepaalde arrogantie getuigen, dat je denkt dat het niet meer anders kan.”

Toch sluit u de PvdA bij de komende verkiezingen niet uit.

“Het is niet alleen aan ons. Het wordt een beetje lastig als GroenLinks bij voorbaat al zegt dat het door wil met de PvdA. We vinden dat andere partijen ook het lef moeten hebben om een andere coalitie te voeren. Het mag duidelijk zijn dat het voor ons voorkeur heeft om een college te vormen zonder de PvdA.”

“Maar de kiezer moet zich eerst laten gelden, dat is gewoon een democratisch principe. Daarom sluiten we geen enkele partij uit, dus ook niet de PvdA.”

U zal echter niet met iedere partij een college kunnen vormen.

“Ik kan bij iedere partij wel punten noemen waarmee ik het meer of minder mee eens ben. Er is echter één standpunt van de VVD, dat 10 miljoen op het armoedebeleid wil bezuinigen, waarin we nooit mee kunnen gaan. Dat betekent namelijk dat je de zwakste mensen van de samenleving het prijskaartje laat betalen voor de crisis.”

U heeft al aangegeven door te willen gaan met de Noord-Zuidlijn in de stad. Toch bestaat er onder de Amsterdammers nog steeds veel angst voor verzakkingen. Wat gaat uw partij doen om het vertrouwen in de lijn terug te winnen?

“Ik kan niet herstellen welke fouten er in het verleden zijn gemaakt. En ik wil ook nog niet vooruit lopen op zaken die nog niet aan de hand zijn. Er hangt rondom de Noord-Zuidlijn veel te veel stemmingmakerij.

“We begrijpen de zorgen van Amsterdammers heel goed, omdat ze niet goed zijn geïnformeerd. Maar op dit moment is er, na het rapport van de commissie-Veerman, geen aanleiding om te denken dat er grote verzakkingen zullen plaatsvinden. Bovendien is de lijn heel belangrijk voor de toekomst van de stad."

"Kijk, het vertrouwen is op dit moment verloren door hoe het huidige college is omgegaan met de informatieverstrekking. Ze hebben informatie achtergehouden of kwamen er te laat mee. Dat schept wantrouwen, daar zijn door het huidige college echt steken laten vallen.”

“Ik kan alleen maar toezeggen dat we dergelijke fouten in de toekomst niet gaan maken. Voor mij is dat ook één van de persoonlijke drijfveren om de gemeenteraad in te gaan.”

U heeft aangegeven dat u geen wethouder wil worden. Waarom?

“Omdat ik als politiek leider het bestuur wil controleren. Als je laat zien dat je in staat bent om kritisch op jezelf kan zijn, win je vertrouwen terug. Het huidige college heeft daarin kansen gemist, dat moet echt beter.”

Er lijken op eerste oog weinig verschillen te zijn tussen PvdA, GroenLinks en uw partij. Alle drie de partijen hebben bijvoorbeeld onderwijs als speerpunt voor de verkiezingen.

“PvdA zegt dat ze onderwijs belangrijk vinden, maar we zien het niet terug in de voorstellen waarop ze willen bezuinigen. Zij maken in de begroting tien miljoen vrij voor onder andere het onderwijs. Maar daar moet ook een regeling voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers uit betaald worden.”

“Wij zijn benieuwd hoe dat dan moet. Wat blijft er dan nog over voor onderwijs? In ons plan willen we structureel 50 miljoen investeren, alleen in het onderwijs. We zijn de enige partij die dat zo expliciet doet.”

PvdA'er Wouter Bos gaf onlangs kritiek op het D66-plan om Amsterdam tweetalig te maken, naast het Nederlands ook Engels.

“Dat is absoluut geen elitair standpunt. Het is juist elitair om te denken dat het alleen voor een kleine groep mensen geldt. Op alle niveaus van de arbeidsmarkt wordt heel sterk geïnternationaliseerd.”

“Leraren op mbo-scholen geven het ook aan: leerlingen moeten wel innoveren willen ze kans van slagen hebben. Want ook een handleiding voor een automonteur is in het Engels.”

“Daarnaast is het een klein onderdeel van een heel pakket dat Bos eruit pikt. We zijn ons er natuurlijk van bewust dat er nog veel meer prioriteit ligt bij versterken van de basis en het niet spreken van Nederlands. De 50 miljoen zijn ook juist bedoeld om in kwetsbare wijken, waar achterstandscholen zijn, te investeren."

Het huidige college wil flink bezuinigen op het ambtenarenapparaat en heeft ondermeer een vacaturestop ingesteld voor de komende vier jaar. D66 steunt deze zet. Wordt jong talent daarmee niet buitengesloten?

“Het is geen mooie boodschap. Het zijn pijnlijke maatregelen, maar die moet je wel treffen wil je bijvoorbeeld in de achterstandswijken investeren.”

"D66 pleit er voor, ook landelijk, om het ambtenarenrecht te versoepelen en daarmee de aparte status die de ambtenaar nu heeft af te schaffen. Het mooiste zou namelijk zijn als je op kwaliteit kan selecteren, zodat de beste mensen blijven."

"Dat kan nu niet altijd, omdat je ambtenaren heel lastig kan ontslaan. Het is belangrijk voor de toekomst als je streeft naar een meer flexibele arbeidsmarkt. Dan kan je er binnen de overheid voor zorgen, dat jonge mensen of kwetsbare groepen niet per definitie meteen als eerste weer buiten staan.”

Er zal de komende tijd bezuinigd moeten worden. Het vierde kabinet-Balkenende kondigde aan om flink te korten op het gemeentefonds. Wat gaat u doen om dit tegen te gaan?

"In Den Haag zal bezuinigd moeten worden om jongere generaties niet op te zadelen met enorme tekorten. Maar wij roepen wel op: maak ook landelijk echte keuzes. Ga nou niet overal de kaasschaaf overeen halen."

"Wij vinden bijvoorbeeld de plannen die er liggen om 160 miljoen op de politie te bezuinigen heel erg. Er zijn steeds meer onderzoeken die uitwijzen dat veiligheid het beste wordt gewaarborgd door politiemensen in de stad, in plaats van bijvoorbeeld permanent cameratoezicht.”

NUwerk

Tip de redactie