AMSTERDAM - Het aantal allochtone Nederlanders dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart op de PvdA stemt, zal fors lager zijn dan in 2006. Dat verwacht Jean Tillie, hoogleraar electorale politiek aan de Universiteit van Amsterdam.

''Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemde nog 80 tot 90 procent van de allochtone stemmers voor de PvdA'', aldus Tillie.

''Dat cijfer zal dit jaar waarschijnlijk liggen op 40 tot 50 procent.'' Zoveel allochtonen stemden volgens hem ook op de sociaaldemocraten in de drie gemeenteraadsverkiezingen vóór 2006.

De hoogleraar heeft geen onderzoek gedaan naar wat allochtone kiezers 3 maart in het stemhokje gaan doen, maar durft zich toch aan deze voorspelling te wagen.

Redenering

Zijn redenering is als volgt: bij de vorige verkiezingen stemden veel Nederlanders van buitenlandse afkomst op de PvdA om te protesteren tegen de opkomende rechtse partijen.

De sociaaldemocraten hebben hen vervolgens echter teleurgesteld, waardoor ze dit keer weer stemmen als vanouds. Tillie: ''Dan verwacht ik dat we teruggaan naar het niveau van 1994, 1998 en 2002.''

Bos

Allochtone Nederlanders hebben zich volgens de politicoloog onder meer gestoord aan PvdA-leider Wouter Bos. Die zei vlak na de vorige verkiezingen problemen te verwachten met nieuwe, allochtone gemeenteraadsleden van zijn partij.

Ook waarschuwde hij ervoor dat mensen de PvdA als de 'Partij van de Allochtonen' gaan zien. Tillie: ''Dat heeft iets gebroken.''

Hij verwacht dat veel Marokaanse kiezers nu weer - als vanouds - op GroenLinks gaan stemmen. Veel Turkse Nederlanders zouden terugkeren naar GroenLinks, CDA en VVD.

Forum - Instituut voor Multiculturele Vraagstukken presenteerde woensdag een onderzoek waaruit blijkt dat bij de komende verkiezingen veel minder Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse Nederlanders gaan stemmen dan in 2006.

Toen ging circa 44 procent van deze groep naar de stembus, dit keer zou dat slechts 34 procent zijn.

Volgens Forum vonden allochtone Nederlanders het in 2006 belangrijker om hun stem te laten gelden omdat het politieke klimaat naar hun gevoel toen rechtser en polariserender was.