UTRECHT - De opkomst van Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse Nederlanders bij de gemeenteraadsverkiezingen begin maart wordt nog lager dan in 2006.

Dat voorspelde het instituut Forum voor Multiculturele Vraagstukken (Forum) woensdag op basis van onderzoek onder deze doelgroep.

In 2006 stemde 44 procent van deze groep. De verwachting is nu dat slechts 34 procent van deze groep nieuwe Nederlanders naar de stembus gaat.

Volgens Forum vonden allochtone Nederlanders het in 2006 belangrijker om hun stem te laten gelden omdat het politieke klimaat naar hun gevoel toen rechtser en polariserender was.

Teleurgesteld

Bovendien stellen veel ondervraagde allochtonen teleurgesteld te zijn over de prestaties van de PvdA. Desondanks stelt nog ruim 40 procent van de geënquêteerden op deze partij te gaan stemmen. Dat is wel 20 procent minder dan vier jaar geleden.

Van de nieuwe Nederlanders die zeggen wel te gaan stemmen, is het grootste deel hoogopgeleid. Van de laagopgeleide allochtonen zegt slechts 32 procent naar de stembus te gaan op 3 maart.

Opvallend is ook dat van alle jongeren onder de 25 jaar maar een kwart zegt te gaan stemmen.

Burgerplicht

De meest genoemde reden om niet naar de stembus te gaan, is dat de ondervraagden niet weten op wie ze moeten stemmen. Forum stelt dat het feit dat stemmen een burgerplicht is, beter onder de aandacht van de nieuwe Nederlanders zou moeten worden gebracht.

Dit zou onder meer kunnen door nieuwe media zoals internet beter te gebruiken.