DEN HAAG - PvdA-leider Job Cohen trekt zich niets aan van de oproepen van GroenLinks en D66 om voor de verkiezingen als een grote linkse coalitie op te trekken. Hij is het er niet mee eens dat dit de beste strategie is.

''Het belangrijkste is dat er geen rechts kabinet komt'', zei Cohen maandagavond in NOVA Politiek.

Hij wees erop dat de linkse partijen zoals het er nu naar uitziet, geen meerderheid halen maar dat de kans er wel is dat een linkse partij de grootste wordt en dan een kabinet kan vormen.

Cohen gaf opnieuw aan dat hij wel een zo progressief mogelijke coalitie wil. Hij doelde daarmee vooral op GroenLinks en D66.

De afstand tot de SP vindt hij al groter, zoals hun standpunt dat de AOW op 65 moet blijven. Wel herkent hij bij de SP de solidariteit voor de mensen die het financieel niet zo goed hebben.