Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Friesland hebben zestien partijen zich verkiesbaar gesteld. Vergelijk hier enkele speerpunten per partij, samengesteld door NU.nl, voor de komende verkiezingen.

50PLUS

 • 50PLUS wil blijvend betaalbaar, goed en veilig wonen voor alle inwoners van de provincie Friesland en ouderen in het bijzonder.
 • Ook wil de partij gezonde groei van de economie, werkgelegenheid en nieuwe kennis bevorderen. Hierbij richt 50PLUS zich op circulariteit, duurzaamheid en schone industrie en wil zij extra kansen voor 50-plussers op de arbeidsmarkt.
 • Daarnaast wil 50PLUS in samenwerking met gemeenten en de Fryske mienskip hoe en met welke middelen er in de provincie omgeschakeld kan worden naar niet-fossiele energie.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

 • CDA vindt het naar eigen zeggen belangrijk om Friese ondernemers de ruimte te geven te internationaliseren. Dit zal volgens de partij bovendien de regionale economie versterken.
 • Verder wil deze partij dat de provincie toeziet op het verplichte doel dat op alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs het vak Fryske taal en cultuur wordt gegeven.
 • Tot slot pleit deze partij voor het versterken van het culturele klimaat in Friesland, door ruimte te geven aan de groei en ontwikkeling van bijvoorbeeld festivals.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

ChristenUnie (CU)

 • De ChristenUnie wil een overheid die ervoor zorgt dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid verantwoordelijkheden kunnen nemen.
 • De partij wil aandacht voor de leefbaarheid van krimpregio’s. De focus ligt op bereikbare voorzieningen, goed openbaar vervoer en snel internet zijn basisvoorwaarden voor de versterking van een regio.
 • Tot slot wil de ChristenUnie naar eigen zeggen graag meewerken uit de uitwerking van het Klimaatakkoord, gericht op Friesland.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Democraten 66 (D66)

 • D66 wil dat er extra focus komt op energiebesparing, verbeterde energieprestatie en innovatie.
 • Daarnaast wil dat er een strategie wordt ontwikkeld die de Friese circulaire voedselproductie verder helpt. De provincie moet daarbij ook inzetten op het binnenhalen van Europese en landelijke subsidies.
 • De partij is voorstander van het uittrekken van een subsidie als stimulans voor jonge talenten om zich verder te ontwikkelen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

DENK

 • DENK Friesland vind het van belang dat er oog is voor culturele, religieuze en andersoortige achtergronden.
 • Ten tweede wil DENK graag duurzame woningbouw.
 • De partij is voorstander van het verbeteren van het openbaar vervoer in Friesland.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

De Fryske Nasjonale Partij (FNP)

 • De FNP streeft naar een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de middelen geeft om de eigen leefruimte zo veel mogelijk zelf in te vullen.
 • Daarnaast wil de partij een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de middelen geeft om de eigen leefruimte zo veel mogelijk zelf in te vullen.
 • De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Forum voor Democratie (FvD)

 • Forum voor Democratie wil het tempo van de woningopbouw versnellen. Ze wil niet alleen de binnenstedelijk bouwen stimuleren, maar ook het bouwen van nieuwe betaalbare woningen aan de randen van de steden beter faciliteren.
 • De aanleg van windmolenparken en zonneweiden en energietransitie vanuit de provincie moeten stoppen volgens de partij.
 • Ook wil FVD lagere provinciale belastingen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

GroenLinks

 • GroenLinks wil naar een volledig CO2-neutrale en fossielvrije provincie.
 • Daarnaast is de partij tegen laagvliegroutes boven Fryslân en wil dat de uitbreiding van Lelystad Airport in ieder geval uitgesteld, maar het liefst afgesteld wordt.
 • Ook wil GroenLinks een sociaal fonds instellen voor organisaties die kwetsbare groepen in de samenleving projectmatig ondersteunen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Natuurlijk Fryslân

 • Deze partij wil omschakelen naar circulaire economie en een fossielvrij Friesland realiseren.
 • Ook streeft de partij naar aanvullende eisen voor zonneweides, dorpsmolens, accu-opstellingen, waterstofproductie en waterstofgebruik.
 • Tot slot wil deze partij ruimte voor woningbouw in dorpen en aandacht voor de ontwikkeling van buitengebied.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij van de Arbeid (PvdA)

 • De PvdA in Friesland pleit voor meer inbreng van burgers in de politiek en in het zelf opstarten van projecten voor bijvoorbeeld wonen, investeren in energie en het goed gebruiken van grond.
 • Bovendien wil deze partij investeren in de arbeidsmarkt door het aanbieden van laagdrempelige werkplekken, de mogelijkheid om verder te leren door cursussen en scholing en het aanbieden van goede werkomstandigheden.
 • Tot slot wil de PvdA in Friesland inzetten op het behoud van een vitale bevolking en met bijvoorbeeld culturele interventies zorgen dat ouderen zich fitter voelen - en dus langer thuis kunnen wonen, meedoen en minder eenzaam zijn.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren (PvdD)

 • Deze partij streeft naar duurzame landbouw in Friesland, waarbij boeren op sociaal en financieel vlak worden gestimuleerd om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of helemaal plantaardig te gaan boeren.
 • Bovendien vindt deze partij dat duurzame of diervriendelijke visserij niet bestaat in Friesland, waardoor deze partij streeft naar een subsidiestop op visserij in de provincie.
 • Tot slot wil de Partij voor de Dieren een jacht- en vergasverbod in Friesland, evenals een verbod op dieronvriendelijke evenementen – zoals levende kerststallen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Provinciaal Belang Fryslân

 • Deze partij wil dat inwoners in de provincie vooraf worden betrokken bij ingrijpende plannen in hun leefomgeving, waarbij een referendum volgens Provinciaal Belang Fryslân een goed instrument is.
 • Bovendien wil deze partij meer aandacht voor de verdere ontwikkeling van waddenhavens als Harlingen, IJsselmeerhavens als Lemmer en binnenhavens als Drachten en jachthavens
 • Tot slot moet het toerisme volgens deze partij in de hele provincie Friesland blijvend worden ontwikkeld, mogelijk in samenwerking met andere provincies.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

PVV (Partij Voor de Vrijheid)

 • De PVV in Friesland wil af van de naar eigen zeggen ‘klimaathysterie’ en de partij wil dan ook geen nieuwe windmolenparken of grootschalige zonneparken omdat dit volgens de partij slechts een schijnoplossing is.
 • Bovendien wil de partij minder regels en lasten voor ondernemers en de werkgelegenheid en de economie stimuleren.
 • Tot slot streeft de PVV naar 'minder Islam' in Friesland.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Socialistische Partij (SP)

 • De SP stelt naar eigen zeggen samenwerking boven concurrentie en marktwerking in de zorg. De partij wil dat inwoners van Friesland betrokken worden bij de spreiding van zorgvoorzieningen in de provincie.
 • Bovendien vecht de SP – zo schrijft ze zelf - voor betere jeugdzorg, met als belangrijkste punten het recht op zorg en de vermindering tussen gemeenten op het gebied van jeugdzorgbeleid.
 • Tot slot zegt de SP het belangrijk te vinden dat de Friese taal een levende taal blijft en dat de Friese cultuur wordt gestimuleerd.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

 • De SGP wil een laagdrempelige, behulpzame overheid in Friesland met minder bureaucratie en een transparante begroting.
 • Ook wil deze partij bedrijven binden en boeien in Friesland en vindt de SGP het belangrijk dat de provincie zich verdiept in de belangen van ondernemers – en die ook behartigt.
 • Tot slot wil de SGP een maximale inzet van de provincie Friesland om negatieve maatregelen vanuit de EU te voorkomen, zoals een verbod op pulsvisserij.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

 • De VVD wil meer aandacht voor de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de zorg in Friesland – waarbij de provincie zich moet inzetten om het tekort aan huisartsen in Friesland op te lossen.
 • Ook wil deze partij, wat betreft de woningmarkt, minder regels, snellere procedures en creatief nadenken over nieuwe invullingen van gebouwen.
 • Tot slot wil de VVD de sterke economische sectoren versterken maar ook verbreden. Zo verdienen snel opkomende sectoren als duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie volgens de VVD extra aandacht.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.