Politicoloog Kees Aarts heeft op reactieplatform NUjij tal van vragen beantwoord over de Provinciale Statenverkiezingen. We zetten de belangrijkste en interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Vraag lezer Tgm: Ik lees vaak op de stemwijzer dat iets juist een taak is voor de gemeente of juist voor de landelijke overheid en dit schept bij mij verwarring. Wat zijn volgens u de kerntaken van de provincie, waar houden de Provinciale Staten zich echt mee bezig?

"'Echte' kerntaken voor de provincie zijn eigenlijk niet te noemen. Wat provincies doen, is eerder historisch zo gegroeid. Ze hebben feitelijk vooral taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en natuurbeleid. Op deze gebieden hebben de provincies veel voor het zeggen, maar wel altijd in samenspraak met gemeenten en het Rijk."

Vraag lezer Malinowski: Wat gebeurt er eigenlijk met de stemmen op lokale partijen bij de Provinciale Statenverkiezingen, hoe worden die doorvertaald naar de Eerste Kamer?

"Als een regionale partij een of meer zetels krijgt in de Provinciale Staten mogen de fractieleden ook meestemmen voor de Eerste Kamer. Al langere tijd hebben deze regionale partijen een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer, de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF, momenteel één zetel). Op deze manier laten de regionale partijen ook hun geluid doordringen in de Eerste Kamer en hebben ze ook echte macht in Den Haag."

Vraag lezer Mr Perfect: Zal de aanslag van maandag in Utrecht invloed hebben op de verkiezingen? Zo ja, wat kunnen we dan verwachten?

"Ik denk dat die invloed niet erg groot zal zijn. Het is op dit moment nog onduidelijk of hier nu sprake was van terrorisme en de aanslag was ook niet gericht op politici. Behalve FVD, zijn de partijen ook even gestopt met campagne voeren. Hiermee zet FVD zich wel weer apart en dat levert hen extra aandacht op. Maar ik denk niet dat ze hierdoor een veel beter resultaat zullen krijgen dan ze anders al zouden hebben geboekt."

“Deze verkiezingen zijn bepalend voor de toekomst van het kabinet.”
Kees Aarts

Vraag lezer JvNeeb: Zijn de Provinciale Statenverkiezingen wel lokaal te noemen als zij ook de samenstelling van de senaat bepalen?

"Provinciale Statenverkiezingen hebben een dubbel karakter. Ze gaan zowel over de provincie als over de Eerste Kamer. Veel kiezers kennen de provinciale kandidaten slecht of helemaal niet en dat is lastig te veranderen. Kiezers zijn vooral georiënteerd op nationale media en daar komen provinciale kandidaten maar weinig aan de orde. Het is dan ook niet zo gek dat partijen ook hun nationale leiders in stelling brengen. Die kennen de kiezers vaker en aan hun optreden hechten ze meer waarde."

Vraag lezer Thomas Alexander: Hoeveel ga ik merken van de uitslag van deze verkiezingen?

"Je gaat hier zeker wat van merken. Vorige week heeft het kabinet zijn klimaatbeleid al drastisch bijgesteld en dat was niet toevallig een week voor de verkiezingen. Ook zullen deze verkiezingen bepalend zijn voor de toekomst van het kabinet: als de coalitie erg veel verliest, zal de onderlinge sfeer er niet beter op worden en kan het einde van het kabinet in zicht komen. Maar ook in de provincies staat er veel op het spel: hoe richten we het landschap in, hoe zorgen we voor een goede overgang naar duurzame energiebronnen, welke wegen moeten worden verbeterd? Kortom, het gaat echt ergens om!"

Lees hier de hele Q&A met politicoloog Kees Aarts terug

Doe de stemhulp | Alles wat je moet weten over de verkiezingen