Van alle Statenleden in Nederland verzuimden de leden van Provinciale Staten in Limburg de afgelopen periode het meest bij vergaderingen. Het verzuim van deze Statenleden kwam tussen 2015 en 2019 uit op 7,6 procent.

Dat hebben de NOS en de regionale omroepen onderzocht op basis van de presentielijsten van de afgelopen bestuursperiode.

Ook in de periode 2011-2015 waren de Limburgse leden volgens het onderzoek het meest afwezig. Bij de Provinciale Staten van Gelderland en Noord-Brabant ligt het verzuim met 3,5 procent juist het laagst.

Volgens het onderzoek is het verzuim landelijk wel gedaald ten opzichte van de vorige periode. Dat aandeel was gemiddeld 5,4 procent en is nu 4,9 procent.

Aantal 'spookleden' in Provinciale Staten is verminderd

Destijds waren er verschillende 'spookleden', mensen die wel een zetel hadden, maar niet kwamen opdagen. Doordat er 'spookleden' verdwenen zijn, is het verzuim in Noord-Holland - dat daar het meeste last van had - gezakt van 8,9 naar 4,2 procent. Dat aandeel is lager dan het gemiddelde.

Landelijk waren vijf Statenleden tien keer of meer verhinderd, allemaal door langdurige ziekte.