Internet maakt heel veel mogelijk. Via internet kun je in contact komen met mensen over de hele wereld, overal diensten en producten bestellen en informatie die aan jouw wensen voldoet ontvangen.

Ook NU.nl biedt verschillende diensten aan. Het is mogelijk dat NU.nl bij het aanbieden van die diensten informatie van jou als NU.nl- gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid met het woord "persoonsgegevens"). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van NU.nl is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan NU.nl of haar partners niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal NU.nl- diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt NU.nl wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat je geen gebruik kan maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan NU.nl verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens

NU.nl kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld e-mailadressen en naam, adres, woonplaats gegevens, maar ook om gegevens over interesses van jou als NU.nl- gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij NU.nl bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Ook is het mogelijk dat NU.nl je interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van NU.nl gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat NU.nl zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. NU.nl verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden en aan te passen aan jouw behoeften en wensen. Als het gaat om een betaaldienst gebruikt NU.nl de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat NU.nl de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan NU.nl vermoedt dat het jouw interesse heeft of, als je daartoe toestemming hebt gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan NU.nl, nadat jij je toestemming hebt gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen je interesseprofiel valt.

Als je via de NU.nl website gebruik wilt maken van een dienst die door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te geven aan die andere partij. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden doorgegeven word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om doorgifte te verbieden. Indien je gebruik maakt van diensten van partners van NU.nl gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.

Het is mogelijk dat NU.nl op grond van een wettelijk plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. NU.nl zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. NU.nl kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de NU.nl- diensten of om de rechten van NU.nl te beschermen.

Beheer

NU.nl stelt zich op het standpunt dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt NU.nl back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt NU.nl uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. NU.nl analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen. NU.nl wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden legt NU.nl vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de NU.nl- diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de NU.nl computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Jouw rechten

NU.nl wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan te leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop NU.nl met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan:

Parti-Avanti Holding b.v.
t.a.v. gebruikers administratie
Postbus 542
AM Eindhoven

Ook kun je via redactie@nu.nl contact opnemen met NU.nl.

Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke gegevens over jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt corrigeren en als je gegevens wilt laten wissen. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen.

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten je in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet NU.nl dit niet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van jouw browser. In veel gevallen zal dat Netscape of Microsoft zijn. Kijk op http://help.netscape.com/kb/consumer/19970226-2.html voor meer informatie van Netscape over cookies of op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft over cookies. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Wijzigen van de privacyverklaring

NU.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. NU.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.