Deze week stond in het teken van Prinsjesdag, de troonrede en hét koffertje met de miljoenennota en de rijksbegroting. Op ons reactieplatform NUjij ontvingen we daar de afgelopen tijd veel vragen over. Hieronder de antwoorden op een aantal van jullie vragen.

Kan de begroting nog omgegooid worden als er binnenkort een nieuw kabinet is?

Dat hangt ervan af wanneer het nieuwe kabinet er is. Tot halverwege december worden alle begrotingen apart behandeld en dan kunnen er nog wijzigingen doorgevoerd worden. Daarna is dat niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er met de salarissen van politie, onderwijs en zorgpersoneel?

Voor de zorgsalarissen trekt het demissionaire kabinet 675 miljoen euro extra uit. Daardoor stjgen de middeninkomens in die sector 1,5 procent.

Ook voor leerkrachten op basisscholen komt er extra geld beschikbaar. De regeringspartijen stoppen 500 miljoen euro extra in de salarissen van juffen en meesters om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te verkleinen.

Voor veiligheid komt 200 miljoen euro extra beschikbaar. Maar of daar ook lonen mee verhoogd worden, is niet duidelijk. Volgens de politiebegroting gaat er echter wel 68 miljoen euro extra naar politiesalarissen.

Er was vorig jaar veel te doen rond een verhoging van het minimumloon met 5 procent. Wordt daar nog over gepraat?

Over de verhoging van het minimumloon zijn zo goed als alle partijen het eens. De motie van de SP om het 5 procent omhoog te trekken is verworpen, maar dat er een verhoging komt is bijna zeker. Dat zal echter iets voor tijdens de formatie of voor een nieuw kabinet zijn.

Hoe staat het met het leenstelsel? Wordt dat afgeschaft en worden gedupeerden met veel schulden ook gecompenseerd?

Het leenstelsel wordt inderdaad "zo snel mogelijk" afgeschaft. Dat kwamen alle partijen overeen tijdens de debatten over de begroting. De uitvoering daarvan en de eventuele compensatie van gedupeerde studenten ligt echter bij een volgend kabinet.

Komen er extra subsidies voor zaken als elektrische auto's?

Voor subsidies voor de aanschaf van elektrische auto's wordt 600 miljoen euro uitgetrokken, maar die subsidies gaan wel omlaag. Voor nieuwe elektrische auto's wordt het subsidiebedrag verlaagd van 3.700 euro naar 3.350 euro per auto. Dat daalt de komende jaren verder tot 2.550 euro vanaf 2024. Een jaar later verdwijnt de subsidie.

Voor tweedehands elektrische auto's blijft het subsidiebedrag op 2.000 euro staan.

Tot slot kunnen Nederlanders die een hybride waterpomp kopen 1.000 tot 2.100 euro subsidie krijgen en wordt er geld vrijgemaakt voor betere woningisolatie.

Komt er een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen voor particulieren? En zo ja, per wanneer?

Het is nog altijd niet zeker dat vanaf 2023, over ruim een jaar, de subsidie wordt afgebouwd voor huishoudens met zonnepanelen.

De Tweede Kamer heeft een plan van oud-minister Eric Wiebes om de zogenoemde salderingsregeling af te bouwen na de val van het kabinet controversieel verklaard. Dat betekent dat alleen een nieuw kabinet ermee aan de slag kan.

De salderingsregeling is voor eigenaren van zonnepanelen essentieel. De regeling zorgt ervoor dat de stroom die wordt opgewekt, kan worden weggestreept tegen het verbruik op de jaarlijkse energierekening.

Hoe bereiken we een fossielvrij Nederland? Gaat de industrie meer betalen voor energie? Want nu lijkt het vooral alsof de burger veel duurder uit is.

De regering wil 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen stoppen. Daarvan gaat 3 miljard euro naar een subsidieregeling voor duurzame energie en technologieën waarmee de CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. Voor bedrijven die zelf maatregelen nemen om de uitstoot te drukken, is er extra belastingvoordeel te halen.

Het kabinet neemt bovendien maatregelen om grote industriële vervuilers te verplichten om energiebesparende maatregelen te treffen.

Om Nederlanders aan te sporen gebruik te maken van alternatieve energiebronnen en -dragers wordt 1,3 miljard euro opzijgezet. Denk daarbij aan aard- en restwarmte, groen gas of waterstof.

Van die 1,3 miljard euro moet 750 miljoen euro gaan naar het geschikt maken van het gasnet voor waterstof. Met dat netwerk en die energiedrager kunnen verschillende industrieën op verschillende plaatsen verduurzamen.