De VVD, D66, CDA en ChristenUnie, de vier partijen die de begroting hebben opgesteld, zijn het eens geworden over een extra investering van zo'n 2 miljard euro in de woningmarkt, de energierekening, veiligheid en lerarensalarissen.

Dat is donderdagavond de uitkomst na twee dagen debatteren over de kabinetsplannen voor volgend jaar.

De begroting was beleidsarm, omdat het kabinet demissionair is. Er werden wel extra miljarden uitgetrokken voor het klimaat, de woningmarkt en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Maar grote nieuwe plannen waren er dus niet.

VVD, D66 en CDA - de partijen die over een minderheidscoalitie praten - vroegen de andere partijen om met plannen te komen, zodat de begroting voor 2022 nog iets aangepast kan worden.

Er viel aanvankelijk ongeveer 1 miljard euro te verdelen, maar dat bedrag is uiteindelijk verdubbeld.

PvdA en GroenLinks leken terughoudend en stelden hogere eisen, maar schaarden zich uiteindelijk achter de plannen van de vier partijen.

Lagere verhuurderheffing moet voor meer woningen zorgen

De verhuurderheffing, een extra belasting voor woningcorporaties, gaat met 500 miljoen euro omlaag. Om de maatregel helemaal te schrappen, is in totaal 2 miljard euro nodig.

De wensen van de partijen liepen uiteen. Over het schrappen van de verhuurderheffing zijn de meeste partijen het wel eens. GroenLinks, PvdA en SP wilden er het liefst in één keer vanaf, maar dat bleek niet haalbaar.

De lagere belasting voor corporaties moet ervoor zorgen dat er meer geld naar de bouw van nieuwe woningen en lagere huren gaat.

Minder verschil tussen salarissen primair en voortgezet onderwijs

Er gaat 500 miljoen euro naar de salarissen van leraren in het primair onderwijs om het verschil met hun collega's in het voortgezet onderwijs te verkleinen.

Het salarisverschil, dat oppositiepartijen en werknemers de loonkloof noemen, is al jaren een twistpunt in Den Haag. De salarissen van leraren op basisscholen zijn onder druk van werknemers en de oppositie al flink verhoogd, maar zijn nog steeds lager dan die van leraren in het voorgezet onderwijs.

Het kabinet zei twee jaar geleden al dat het gelijktrekken van de salarissen aan een volgend kabinet is.

Gasprijs stuwt de energierekening

Om de stijgende energierekening voor huishoudens enigszins te compenseren, wordt 375 miljoen euro uitgetrokken.

De klimaatheffing op de energienota gaat omlaag en een bestaande korting juist omhoog. Ook het midden- en kleinbedrijf krijgt een korting op de energierekening.

Er gaat 300 miljoen euro naar Defensie om achterstanden in het onderhoud weg te werken. Nog eens 200 miljoen euro is bedoeld om de veiligheid en handhaving te versterken.

Rekening betaald met geschrapt voordeeltje voor bedrijven

De rekening wordt deels betaald met de 1 miljard euro die overbleef uit een omstreden - en inmiddels geschrapte - belastingkorting voor bedrijven (BIK-regeling). Daarnaast komt 700 miljoen euro van aangescherpte regels rond belastingontwijking.

Tot slot laten de partijen het begrotingstekort iets oplopen. Dat wordt voor een deel weer terugverdiend, doordat er met hogere lerarensalarissen ook weer meer loonbelasting bij de overheid binnenkomt.