Demissionair premier Mark Rutte ziet mogelijkheden om de verhuurderheffing helemaal te schrappen. Daar hangt alleen wel een prijskaartje aan waar partijen in de Tweede Kamer het nog over eens moeten worden.

"Ik ben niet getrouwd met de verhuurdersheffing", zei Rutte donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Een dag eerder werden in het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar veel vragen gesteld over de aanpak van het woningtekort. Die spitsten zich toe op het schrappen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties. "Het is niet het gedroomde instrument van welke partij dan ook. Alleen het afschaffen kost geld", aldus Rutte. Hij wees er ook op dat zoiets "technisch ingewikkeld" is.

De verhuurderheffing is een extra belasting voor woningcorporaties en werd in 2013 ingevoerd als crisismaatregel om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen.

Een meerderheid van de Kamer wil er al langer vanaf, maar dat kost de schatkist een kleine 2 miljard euro per jaar. Op dit moment wordt de heffing ieder jaar een klein beetje afgebouwd. Corporaties kunnen dat geld dan gebruiken om meer nieuwe woningen te bouwen, is de aanname.

GL en PvdA willen winstbelasting verhogen

In de Kamer klonk woensdag de roep om de verhuurderheffing in één keer te schrappen. De drie partijen die op dit moment over een minderheidscoalitie praten - VVD, D66 en CDA - hebben een kleine miljard euro beschikbaar gesteld, waaraan nog kan worden gesleuteld voor de begroting van volgend jaar.

Ook Rutte refereerde hieraan. "Laten we nou een bescheiden stap zetten in het licht van dat miljard." Maar hij voegde er ook aan toe dat dit aan het parlement is. "Laat de Kamer zich hierover uitspreken. Dan reageert het kabinet daarop."

SP, PvdA en GroenLinks willen de kosten betalen met een verhoging van de winstbelasting voor grote bedrijven en zullen daar donderdagavond een voorstel voor indienen. VVD en CDA vinden de heffing in één keer schrappen een te grote stap.

Er moeten tot 2030 een miljoen woningen worden gebouwd om het nijpende woontekort aan te pakken. In de afgelopen kabinetsperiode zijn er ruim 300.000 woningen bij gekomen.