Na de overstromingen in Limburg moeten alle klimaatmaatregelen tegen het licht worden gehouden, zo zei koning Willem-Alexander dinsdag tijdens de jaarlijkse troonrede. Waar nodig moeten de maatregelen worden versneld.

"Klimaatverandering kwam deze zomer dichtbij toen inwoners van Limburg in een paar dramatische dagen hun huizen en bedrijven na extreme regenval onder water zagen lopen", aldus de koning.

Half juli viel in enkele dagen een ongekend grote hoeveelheid regen in Limburg en het grensgebied van België en Duitsland. Als gevolg daarvan bereikte de Maas de hoogste afvoer ooit gemeten. Door klimaatverandering is de kans op dit soort extreme regenval 20 tot 800 procent groter dan ruim een eeuw geleden, zo bleek onlangs uit onderzoek.

Maar niet alleen de overstromingen in Limburg zijn reden tot zorgen. Het VN-klimaatpanel IPCC kwam afgelopen zomer met een "uitermate zorgelijke waarschuwing", aldus de koning.

"De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen."

Ook verwees hij naar de uitspraak in de Urgenda-zaak, die stelt dat de CO2-uitstoot sneller moet worden teruggedrongen. De regering zet daarom in op verduurzaming van de industrie en elektrisch rijden. "In 2030 moet de Europese CO2-uitstoot met 55 procent verminderd zijn. Komende jaren zijn extra inspanningen nodig om dat te halen, maar het biedt ook kansen. Kansen op een schoner en veiliger land, maar ook in de export van Nederlandse kennis."

Koning in troonrede: 'Meer doen voor rechtsstaat en woningbouw'
54
Koning in troonrede: 'Meer doen voor rechtsstaat en woningbouw'

Ook veel aandacht voor gevolgen coronacrisis

Naast het klimaat besteedde de koning tijdens de troonrede veel aandacht aan de coronacrisis. De komende tijd staat in het teken van het herstel van mensen die tijdens de coronacrisis in de zorg hebben gewerkt, zowel in de ziekenhuizen als in de verpleegzorg, aldus de koning. Daar is een buitengewone prestatie geleverd, zo zei hij.

"Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van corona. Volgend jaar ontstaat ruimte om vooruit te kijken en terug te blikken. Velen rouwen na deze periode om verlies van een geliefde, anderen worstelen met lichamelijke en geestelijke gevolgen van corona. En weer anderen, oud en jong, kregen te maken met eenzaamheid en depressie."

Hij prees verder de vele initiatieven in het land om te helpen en mensen uit hun isolement te halen. Belangrijk is ook dat dit blijft bestaan in de komende fase, aldus de vorst. "Het is positief hoeveel mensen doorwerkten, vaak in moeilijke omstandigheden. Nederland is u dankbaar."