Demissionair minister van Financiën en CDA-leider Wopke Hoekstra heeft ondanks de verstoorde politieke verhoudingen en het ontbreken van een meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer vertrouwen in dat 'zijn' begroting voor volgend jaar brede steun krijgt in het parlement. Dat zegt hij in een interview op Prinsjesdag tegen NU.nl.

"Steun", "draagvlak" en "hoop" lijken de toverwoorden van Hoekstra op Prinsjesdag. Hij zal alle zeilen moeten bijzetten om de kabinetsplannen door beide Kamers te loodsen.

De bewindsman, die tussen de begrotingsonderhandelingen door ook namens het CDA tot een formatiepoging probeert te komen, denkt dat het dit jaar niet anders zal zijn dan voorgaande keren.

"Er is geen zomer en najaar geweest waarin ik niet met partijen veel contact heb gehad over de begroting."

In hoeverre staat deze begroting pas in de grondverf?

"Ik ben blij dat we met een aantal zaken die in mijn optiek niet konden wachten toch forse stappen zetten. We verbouwen de boel structureel voor miljarden."

"Voor klimaatmaatregelen geven we de komende jaren bijna 7 miljard euro uit, er gaat structureel 0,5 miljard naar veiligheid, in tien jaar 1 miljard naar de woningmarkt, 0,25 miljard naar koopkracht. Dat is veel geld voor een demissionair kabinet."

"Als partijen gaan formeren, worden er ongetwijfeld nog ingrepen gedaan voor volgend jaar. Dat is ook mogelijk. VVD-Kamerlid Sophie Hermans maakt een rondje langs alle partijen die openstaan voor een gesprek over de begroting. Wij staan in nauw contact met elkaar."

Deze begroting vergt wat meer politieke lenigheid dan normaal, omdat er geen meerderheid in de Eerste Kamer is en omdat de onderlinge verhoudingen tussen de middenpartijen nogal bekoeld zijn. U moet aan de bak.

"Ik ben tevreden dat dit is gelukt. We moeten überhaupt zoeken naar breed draagvlak. Elk jaar onderhandelen we met verschillende partijen over onderdelen van de begroting. Vorig jaar was dat met GroenLinks en PvdA over de woonplannen en met SP, SGP en 50PLUS over stikstof."

GroenLinks en PvdA willen niet achter de schermen onderhandelen. Zij hebben hun wensenlijstje al online gezet.

Glimlachend: "Volgens mij is het verstandig om Sophie Hermans een kans te geven om te kijken of we gezamenlijk iets voor elkaar kunnen krijgen."

"Ik hoop dat partijen in het brede politieke midden - en wat mij betreft ook erbuiten - zich kunnen verenigen op grote thema's, zoals klimaat, lastenverlichting, veiligheid en de woningmarkt. Ik hoop op brede steun de komende paar dagen."

Het is duidelijk dat het vertrouwen in de Kamer onderling tot een dieptepunt is gedaald. Waarop baseert u dat het nog goed komt?

"Je moet onderscheid maken tussen twee dingen. Ten eerste duurt de formatie ook tot mijn ongeduld langer dan gedacht. Aan de andere kant doen we forse extra uitgaven voor klimaat, wonen en veiligheid. Ik heb de voorzichtige hoop dat die maatregelen op brede steun kunnen rekenen."

Twee jaar geleden zei u dat de middenklasse de ruggengraat van de samenleving is. We zien dat die groep hard wordt geraakt door het woningtekort en met een studieschuld opgezadeld zit. Wat heeft dit kabinet voor deze groep gedaan?

"We hebben op ongekende schaal tientallen miljarden uitgetrokken voor coronasteun. Juist mensen uit de middenklasse hebben daardoor hun baan kunnen behouden."

"We geven ook niet voor niets de komende tien jaar 1 miljard euro extra uit om extra woningen te bouwen. Maar er is natuurlijk veel meer nodig."

"Ik vertel ook niets nieuws dat ik er als CDA-leider op gebrand ben om ervoor te zorgen dat iedereen kan studeren. Ongeacht wat je ouders verdienen. Dat is alleen wel iets wat je aan de formatietafel moet regelen."

U schrijft in uw voorwoord van de miljoenennota dat het economisch beter gaat dan verwacht. Heeft u de veerkracht van de economie onderschat?

"Als je 80 miljard euro aan noodhulp hebt uitgegeven, je een jaar aan economische groei hebt verloren en de schuldenberg wereldwijd is gegroeid, dan kun je moeilijk zeggen dat het is meegevallen."

"Maar inderdaad, er waren zwartere scenario's mogelijk. Als dit vorig jaar op tafel had gelegen, dan had ik er blind voor getekend."

Er ligt een begroting, maar tegelijkertijd wordt er al maanden geformeerd en moet de VVD bij andere partijen langs om de wensen te inventariseren. Hoe zou u deze situatie omschrijven?

"Ik hoop dat de rust enigszins terugkeert in politiek Den Haag en dat we met zijn allen een weg weten te vinden in de formatie. Dat vraagt om verantwoordelijkheid van iedereen, ook van mijzelf. Als we dan eenmaal aan tafel zitten, heb ik de hoop dat het ook relatief snel zal gaan."

"Ik ben optimistisch over de vooruitzichten voor de economie, de werkgelegenheid en de positie van werknemers en ondernemers. Grosso modo ziet het er financieel-economisch zeer solide uit. Dat geeft ruimte aan de formerende partijen."

Hoekstra biedt Tweede Kamer miljoenennota aan
75
Hoekstra biedt Tweede Kamer miljoenennota aan