Nederland moet zich opmaken voor een zware economische terugslag. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdag in de troonrede. Hoe zwaar die economische terugslag zal zijn hangt volgens de koning af van de duur en de mate waarin het coronavirus de wereld "in zijn greep blijft houden".

Koning Willem-Alexander begon zijn troontrede met een eerste terugblik op de coronacrisis. Hij refereerde aan dodenherdenking van dit jaar, toen de koning een toespraak hield voor een vrijwel lege Dam. "Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk. De stilte was nog oorverdovender dan anders."

De koning sprak zijn "bewondering en dank" uit voor de mensen in de zorg en andere vitale sectoren die "al wat nodig was deden". "Corona raakt ons allemaal. Van Terschelling tot Aruba. In school en werk en in het gemis van een aanraking."

Koning Willem-Alexander constateerde ook dat de coronacrisis ervoor zorgde dat "Nederlanders er voor elkaar zijn als de nood aan de man komt". "Nederland heeft in de coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn. Laat ons dat volhouden zolang dat nodig is."

'Niet bezuinigen, maar juist investeren'

Volgens de koning maakt de Nederlandse regering de keuze om niet te bezuinigen tijdens de coronacrisis, maar juist te investeren in "baanbehoud, goede voorzieningen en een schoner land".

Wel noemde koning Willem-Alexander de economische cijfers "ongekend in vredestijd". "Een historische omslag van een overschot op de rijksbegroting naar een tekort van 7 procent in één jaar."

In de troonrede werden ook de noodpakketten genoemd die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld. Met die extra uitgaven moeten volgens de koning de gevolgen van de coronacrisis op de korte termijn worden opgevangen. Wel benadrukte de koning het belang van "training en scholing", zodat mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt in andere sectoren aan de slag kunnen.

Koning Willem-Alexander sloot zijn troonrede af met het benadrukken van het belang van het blijven kijken naar de toekomst "over deze crisis heen".

Dit waren de belangrijkste punten uit de troonrede
230
Dit waren de belangrijkste punten uit de troonrede

Troonrede niet in Ridderzaal, maar in Grote Kerk

De troonrede werd niet zoals gebruikelijk uitgesproken in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Er was voor deze locatie gekozen omdat er in de Grote Kerk meer ruimte is, wat nodig was om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen.

Om op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen zitten was in de Grote Kerk ruimte voor slechts een kwart van het aantal toehoorders ten opzichte van de gebruikelijke duizend aanwezigen in de Ridderzaal.