De vakbonden FNV en CNV zijn niet tevreden over de Rijksbegroting en Miljoenennota. Ze vinden dat het kabinet weinig oog heeft voor groepen als flexwerkers en jongeren.

CNV zegt dat werkenden in hun portemonnee nauwelijks iets merken van de economische voorspoed. Het kabinet treedt niet op tegen wat de vakbond de "doorgeslagen flexibilisering" noemt.

"Als de vlieger van de geraamde loongroei niet opgaat, zijn de koopkrachtcijfers van het kabinet dus gebouwd op drijfzand", zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. "Ondertussen lekt met de afschaffing van de dividendbelasting vrolijk een paar miljard aan belastinggeld naar buitenlandse investeerders."

Volgens FNV krijgen werkenden een kleiner deel van de opbrengst van de economische groei dan bedrijven en kapitaalverstrekkers. "De gevolgen komen onevenredig voor rekening van jongeren en mensen met lage inkomens", vindt voorzitter Han Busker.

Ook FNV laakt de afschaffing van de dividendbelasting en herhaalt zijn looneis van 5 procent. De bond waardeert het wel dat het kabinet heeft afgezien van het "onzalige plan om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie".

Werkgevers zijn blij, maar missen ambitie

VNO-NCW spreekt van een sterke Miljoenennota die om een ondernemend vervolg vraagt. "De Rijksbegroting ligt er keurig bij en burgers en bedrijven krijgen geleidelijk aan lagere lasten", constateert voorzitter van de werkgeversorganisatie Hans de Boer.

Boekhoudkundig is de Rijksbegroting een pronkstuk, vindt De Boer. "Nu alleen nog zorgen voor een ondernemend vervolg, zodat de economie niet vastloopt op termijn."

MKB-Nederland had meer verwacht van de begroting. "Het kabinet is op de goede weg en heeft echt wel naar ons geluisterd. Maar per saldo schiet mijn achterban er nog te weinig mee op", zegt voorzitter Jacco Vonhof.

Vonhof is blij  dat de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting structureel omlaag gaan. Om het midden- en kleinbedrijf echt aan het investeren te krijgen, is volgens hem "consistent overheidsbeleid" nodig op terreinen als de arbeidsmarkt en de energietransitie.

Raad van State ziet op termijn scheidslijn ontstaan

Volgens Raad van State heeft het kabinet maatregelen genomen waardoor Nederland "ook voor toekomstige generaties een goede plek blijft om te wonen, te werken en te ondernemen".

Wel dreigen scheidslijnen tussen mensen die wel en niet kunnen meekomen te ontstaan, zegt de organisatie. Om dat te verhelpen is volgens Raad van State "meer ambitieus en meer samenhangend beleid" nodig, waarin het begrip 'brede welvaart' centraal staat.

Het Verbond van Verzekeraars vindt de pensioenparagraaf in de gepresenteerde stukken wat mager. Voor noodzakelijke hervormingen is nog geen ruimte, zegt de organisatie.

Zaken als de stijgende levensverwachting, veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente schreeuwen om actie, vindt het verbond. Algemeen directeur Richard Weurding begrijpt wel dat het kabinet eerst alle partijen aan boord wil hebben.