Het gaat goed met Nederland en daar moet iedereen van gaan profiteren. Dat stelde koning Willem-Alexander dinsdag in de troonrede. Maar tegelijkertijd zijn er ook een aantal urgente problemen die alleen kunnen worden opgelost als er wordt samengewerkt, zoals het klimaat en de energietransitie.

Het was met 20 minuten een lange troonrede, de eerste van het kabinet-Rutte III. De positieve economische cijfers domineerden het verhaal.

De jaarlijkse toespraak waarin de regering de staat van het land schetst, beklemtoonde de grote waarden waar Nederland voor staat: gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en rechtszekerheid. "We hebben zorg, onderwijs en een dak boven ons hoofd", aldus de koning.

Voor het zesde jaar op rij groeit de economie in 2019. "Hierdoor wordt de staatsschuld lager en kan Nederland zich beter voorbereiden op toekomstige schokken." Het is de bedoeling dat iedereen in Nederland gaat merken dat het economisch beter gaat, beklemtoonde Willem-Alexander. "Mensen moeten voelen dat de politiek er voor iedereen is."

Koning en koningin komen met Glazen Koets aan bij de Ridderzaal
46
Koning en koningin komen met Glazen Koets aan bij de Ridderzaal

Nederland moet komende jaren cruciale keuzes maken

Tegelijkertijd moet het land de komende jaren een aantal cruciale keuzes maken. "Er leven veel vragen: kunnen wij en onze kinderen in de toekomst blijven rekenen op zorg, onderwijs, een veilige buurt, een schone leefomgeving en een pensioen?" 

Ook zijn er mensen die zich zorgen maken over de saamhorigheid in de samenleving. "Het is de vraag: leven we wel voldoende met elkaar en niet naast elkaar?" Het zoeken van oplossingen voor dat soort vraagstukken vergt samenwerking op alle fronten en in alle geledingen van de bevolking, stelt de regering in de troonrede.

Eenzame ouderen en integratie krijgen extra aandacht

De koning vroeg in zijn toespraak aandacht voor een aantal kwetsbare groepen in het bijzonder, zoals eenzame en kwetsbare ouderen. "We kunnen niet berusten in het feit dat de helft van de 75-plussers zich eenzaam voelt", stelde hij. "We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan."

De regering pleit voor brede coalities met provincies, gemeenten en lokale instanties om deze problemen aan te pakken. Een ander onderwerp dat de prioriteit krijgt van het kabinet is de integratie van statushouders. "In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving."

Er komt extra geld voor aanpak belastingfraude en lerarentekort

Een ander speerpunt is de aanpak van brievenbusfirma's en andere manieren die bedrijven gebruiken om belasting te ontwijken in Nederland. De omstreden dividendbelasting wordt gewoon afgeschaft, zo bevestigde de troonrede nogmaals.

Het kabinet is verder voornemens extra geld uit te trekken om de groeiende vraag naar technisch personeel het hoofd te bieden. Ook gaat er geld naar hogere salarissen en verlaging van de werkdruk voor leraren.

In de begroting is extra aandacht voor de aanpak van drugs- en cybercriminaliteit.

Prinsjesdag 2018

De eerste Oranjefans staan dinsdagochtend al voor Paleis Noordeinde in Den Haag. Rond 05.30 uur verzamelde een handjevol belangstellenden zich om de beste plekjes te bemachtigen om de rijtour en de balkonscène te zien. © ANP
De eerste Oranjefan was traditiegetrouw Oscar Meijer (56) uit Amersfoort. Al meer dan 35 jaar meldt hij zich elke derde dinsdag van september in de hofstad om het koninklijk paar toe te juichen. © ANP
Ook ondernemer en Oranjefanaat Johan Vlemmix is van de partij. Hij kondigde aan guldens met zijn portret uit te delen aan het publiek. Vorig jaar deelde hij vredesvlaggen uit. © ANP
De Glazen Koets rijdt dit jaar voor de derde keer op Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof, waar koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede voorleest. © ANP
De Glazen Koets vervangt de Gouden Koets, die wordt gerestaureerd. © ANP
De Oranjefans boffen met het weer. Rond 07.00 uur was het al zo'n 15 graden. Volgens Weeronline wordt het dinsdagmiddag ongeveer 24 graden in Den Haag © ANP
Wel steekt een stevige zuidwestenwind op. "Iedereen met een hoedje is bij dezen dus gewaarschuwd", aldus de weerdienst. © ANP
Stevige hekken met stopwerking zijn in de binnenstad geplaatst tegen aanslagen met voertuigen. Een groot deel van de Haagse binnenstad is op Prinsjesdag voorafgaand aan en tijdens de rijtour afgezet voor verkeer. © ANP
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) toont zijn koffertje. © ANP
Dames in Staphorster klederdracht verzamelen zich op het Binnenhof om een glimp op te vangen van het koningspaar in de Glazen Koets op Prinsjesdag. © ANP
Veel mensen langs de route hebben zich speciaal voor deze dag uitgedost met kroontjes of oranje parafernalia. © ANP
Kasja Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties arriveert met partner Irene van den Brekel bij de Ridderzaal op Prinsjesdag. © ANP
Minister-president Mark Rutte arriveert bij de Ridderzaal op Prinsjesdag. © ANP
Minister Wopke Hoekstra van Financiën en partner passeren schoolkinderen langs de route die de Glazen Koets gaat rijden tijdens Prinsjesdag. © ANP
Prinses Beatrix zwaait vanuit het Kabinet van de Koning naar de rijtoer op Prinsjesdag. © ANP
De moeder van koningin Maxima, Maria del Carmen Cerruti, en haar broer Juan Zorreguieta Lopez bij Paleis Noordeinde tijdens Prinsjesdag.
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrekken vanaf Paleis Noordeinde voor de rit in de Gouden Koets. © ANP
Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor in de Ridderzaal. © Hollandse Hoogte

Het klimaatbeleid biedt vooral kansen op innovatie

De regering roept in de troonrede op tot samenwerking in de hele maatschappij om de grote problemen van deze tijd aan te pakken, zoals de schaarste op de woningmarkt en de energietransitie. "Net zoals deze generatie volgende generaties niet mag opzadelen met een onhoudbare staatsschuld, mogen we ook geen milieuschuld doorgeven", las de koning voor. "De realiteit is dat het klimaatbeleid onze hele manier van wonen, werken en leven raakt. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid kansen voor de innovatiekracht van Nederland."

Verder wil de regering speciale aandacht schenken aan Groningen, dat worstelt met grote problemen als gevolg van de gaswinning, en aan de overzeese gebiedsdelen, die nog veel last ondervinden van de gevolgen van de orkaan Irma die in 2017 over de eilanden raasde.

Het kabinet realiseert zich terdege dat de coalitie met 76 zetels niet op een brede meerderheid kan steunen. "Er is wel de Nederlandse traditie dat we met elkaar een sterk land stap voor stap steeds beter maken. In die traditie wil de regering werken, samen met u en samen met iedereen in ons land."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!