De koning heeft de troonrede uitgesproken en demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft voor de laatste keer het koffertje gepresenteerd in de Tweede Kamer. Omdat het Binnenhof wacht op een nieuw kabinet, staat er dit jaar niet veel nieuws in de Rijksbegroting. Een overzicht:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- De nettozorguitgaven groeien het komende jaar met 5,4 procent naar 73 miljard euro. Dat komt mede door de stijgende lonen en prijzen.

- Het demissionair kabinet verwacht dat de zorgpremie volgend jaar stijgt met ongeveer 6 euro. Ruim 4 euro daarvan wordt veroorzaakt door de hogere lonen en prijsstijgingen in de sector. De daadwerkelijke premie wordt uiterlijk in november dit jaar vastgesteld door de zorgverzekeraars.

- Het eigen risico gaat ook omhoog van 385 euro naar 400 euro.

- Ter compensatie wordt de zorgtoeslag ook verhoogd. De maximale zorgtoeslag stijgt met 131 euro naar 1.197 euro. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 194 euro naar 2.237 euro.

- De inkomensafhankelijke bijdrage voor werkgevers gaat van 6,65 procent naar 6,90 procent. Gepensioneerden en zelfstandigen betalen een verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage. Deze gaat van 5,4 procent naar 5,65 procent.

- Er is 435 miljoen euro extra beschikbaar voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dit bedrag zal in de komende jaren oplopen tot zo'n 2,1 miljard euro. Deze investeringen zullen stapsgewijs worden ingevoerd. Omdat het gaat om een wettelijke norm, kan het volgende kabinet het bedrag niet verlagen.

- Tot 2022 wordt er bij elkaar 350 miljoen euro geïnvesteerd in het beter opleiden van medewerkers, het aantrekken van nieuwe medewerkers en herintreders en het behoud van bestaande medewerkers in de zorg.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Het kabinet investeert 425 miljoen euro om de koopkracht van uitkeringsgerechtigden en ouderen met een klein pensioen te verbeteren.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Er is 270 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de verhoging van de salarissen van de basisschoolleraren. 

Defensie

- De Koninklijke Marechaussee krijgt er eenmalig 2,2 miljoen euro bij. Vanaf 2019 wordt dit 23,4 miljoen euro extra per jaar.

- De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) krijgt er structureel 8 miljoen euro per jaar erbij voor de bestrijding van cyberspionage en -sabotage. 

- Er komt structureel 20 miljoen euro bij voor grensbewaking.

Binnenlandse Zaken

- Voor de aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit voor de komende vier jaar 12 miljoen euro uitgetrokken.

- De Kustwacht krijgt er volgend jaar 8 miljoen euro bij.

Economische Zaken

- De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt er eenmalig 25 miljoen euro bij.

Veiligheid en Justitie

- Er komt structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van cybercrime.

- Het komende jaar is er 30 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het afpakken van crimineel vermogen.

- De Dienst Speciale Interventies (DSI) krijgt er volgend jaar 18 miljoen euro bij om adequaat te kunnen reageren op mogelijke terroristische aanslagen. Vanaf 2019 wordt dat structureel 22 miljoen euro.

Infrastructuur en Milieu

- Er gaat 2,6 miljard euro in het hoofdwegennet, 965 miljoen gaat naar onderhoud en aanleg van vaarwegen.

- Er wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

- Voor de verbetering van waterveiligheid is ruim een half miljard euro vrijgemaakt.

- 210 miljoen voor het beheer, onderhoud, vervanging en beschikbaarheid van zoetwater.

- Voor de noodzakelijke investeringen op de lange termijn voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening (het Deltafonds), is 1,1 miljard euro gereserveerd.

- In het spoor wordt 2,2 miljard geïnvesteerd voor onder meer de nieuwe dienstregeling. Volgend jaar rijden elk uur zes intercity's tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

- Er komt een kabinetsbesluit over verdere groei voor Schiphol na 2020. Ook wordt er gewerkt aan de openstelling van Lelystad Airport in april 2019.