Werkenden het meest erop vooruit in 2018, ontvangers uitkering het minst

Vooral werkenden gaan er volgend jaar op vooruit. Als groep zien zij de koopkracht met 0,7 procent stijgen in 2018. Uitkeringsgerechtigden zien hun koopkracht het minst groeien, namelijk met 0,3 procent. 

Dit blijkt uit de koopkrachtcijfers die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag op Prinsjesdag hebben gepresenteerd.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwt dinsdag echter voor een al te positieve stemming over de koopkracht. Volgens de organisatie zullen de meeste huishoudens nauwelijks iets van een koopkrachtstijging merken.

0,6 procent

Volgens het kabinet en het CPB wordt, als de omstandigheden gelijk blijven, een koopkrachtverbetering verwacht van 0,6 procent. Eerder lekte dit cijfer al uit. Van alle huishoudens gaat zo'n 82 procent erop vooruit. 

Circa 87 procent van de werkenden kan een hogere koopkracht tegemoetzien. Bij uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden staat dit percentage op respectievelijk 78 en 76 procent. De andere mensen in deze groepen zien de koopkracht dalen of gelijk blijven. 

In de cijfers is meegenomen dat de aanvullende pensioenen door pensioenfondsen nauwelijks worden geïndexeerd. Hierdoor gaat een kwart van de ouderen met een hoger aanvullend pensioen erop achteruit. 

Met name bij AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen van hoger dan 10.000 euro ziet het Nibud een koopkrachtdaling. Voor hen kan de min uitkomen op -1,5 procent.

Hogere inkomens

Vooral hogere inkomens profiteren volgend jaar. Huishoudens met een inkomensniveau van 500 procent van het wettelijk minimumloon zien de koopkracht met 1 procent stijgen.

Tussen de 350 en 500 procent van het wettelijk minimumloon neemt de koopkracht met 0,8 procent toe. Inkomens onder de 175 procent van het wettelijk minimumloon, hebben volgend jaar 0,6 procent meer koopkracht.

Extra maatregelen

Het ministerie benadrukt dat zonder extra maatregelen de koopkracht van veel groepen was gedaald. Zo zouden uitkeringsontvangers en pensioengerechtigden 0,1 procent minder koopkracht hebben in 2018. Werkenden zouden in eerste instantie maar 0,5 procent meer koopkracht hebben.

Het kabinet heeft voor 425 miljoen euro aan maatregelen bedacht om de koopkracht te repareren. Zo wordt de zorgtoeslag extra verhoogd. Een alleenstaande kan 67 euro tegemoetzien. Paren krijgen 65 euro meer. Verder wordt de ouderenkorting met 115 euro verhoogd en stijgt het kindgebonden budget voor het tweede kind met 71 euro. 

Heffingskorting

Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting licht wordt verlaagd met 8 euro, een alleenstaande 19 euro minder ouderenkorting krijgt en de inkomensondersteuning AOW met 10 euro wordt verlaagd.

De nominale zorgpremie stijgt volgend jaar naar verwachting met 72 euro. De uiteindelijke premie wordt vastgesteld door zorgverzekeraars. Het verplichte eigen risico neemt toe met 15 euro naar 400 euro. 

Uit de eerder gelekte cijfers kwam ook naar voren dat de werkloosheid verder daalt naar 390.000 mensen. Naar verluidt komt het begrotingsoverschot volgend jaar uit op 0,8 procent, terwijl het CPB eerder nog rekening hield met een overschot van 0,9 procent.

Vul hieronder jouw gegevens in om te ontdekken wat er volgend jaar naar verwachting met jouw koopkracht gebeurt.

Copyright Nibud.nl 2017

Lees meer over:
Tip de redactie