Het Centraal Planbureau (CPB) noemt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt "ronduit positief". Hogere lonen komen dan ook in zicht, verwacht de instantie. 

Dat stelt het CPB in de tijdens Prinsjesdag gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV). De werkgelegenheid neemt toe, evenals het aantal gewerkte uren per persoon.

Bovendien staan er meer vacatures open. Uiteindelijk leidt deze situatie tot een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Naast hogere lonen kan dit meer vaste contracten en hogere tarieven voor zzp'ers opleveren, denkt het CPB. 

De Nederlandse economie groeit volgend jaar met 2,5 procent. Dit jaar zal de groei van het bruto binnenlands product (bbp) uitkomen op 3,3 procent. Met de cijfers bevestigt het CPB het in augustus gepubliceerde concept van de Macro Economische Verkenning. De nieuwste economische vooruitzichten wijken nauwelijks af van het concept. 

Koopkracht 

De koopkracht neemt met gemiddeld 0,6 procent toe en het aantal werklozen daalt verder naar 390.000, zoals al bleek uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van de CPB-cijfers in augustus.

Vooral werkenden gaan erop vooruit. Als groep zien zij de koopkracht met 0,7 procent stijgen in 2018. Uitkeringsgerechtigden zien de koopkracht het minst stijgen, namelijk met 0,3 procent. 

"De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3 procent dit jaar en 2,5 procent in 2018 behoort Nederland tot de Europese koplopers", aldus het CPB. Bovendien kent de begroting voor zowel dit als volgend jaar een overschot en ligt de overheidsschuld onder het plafond dat Brussel hanteert. 

Risico's

Wereldwijd groeit de economie dit jaar met 3,4 procent en volgend jaar met 3,6 procent. Voor de eurozone wordt een groei van respectievelijk 2 en 1,8 procent voorzien.

Voor de modiale en Europese economie vormen het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), de noodlijdende Italiaanse banken, de Brexit, het financiële beleid van de Verenigde Staten en de geopolitieke spanningen rond Noord-Korea risico's en onzekerheden, aldus het CPB.