Tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen kruiste premier Rutte de degens met de Tweede Kamer. Een samenvatting.

Rutte kwam donderdag wederom zwaar onder vuur te liggen om zijn "pleur op"-uitspraken. Zelfs van coalitiepartner PvdA kwam harde kritiek. "Een premier onwaardig", noemde PvdA-leider Diederik Samsom de uitspraken van Rutte. 

De uitspraken deed Rutte tijdens Zomergasten over pro-Erdogan-demonstranten die daags na de couppoging in Turkije een NOS-verslaggever het werk onmogelijk maakte.

"Puur effectbejag", zei CDA-leider Sybrand Buma. Alexander Pechtold (D66) vindt dat de premier met zijn uitspraken onderscheid maakt tussen autochtone en allochtone Nederlanders die zich misdragen.

De aanvallen richting de premier duurden ongeveer een uur, terwijl de Kamer vorige week ook al viel over de uitspraken van Rutte. Wilders herhaalde donderdag zijn kritiek dat de woorden van de premier vrijblijvend zouden zijn, omdat er geen gevolg wordt gegeven aan de uitspraken.

Rutte bleef donderdag bij zijn woorden. Iemand die gebruik maakt van zijn recht om te demonstreren, maar het journalisten onmogelijk maakt hun werk uit te voeren, verdient volgens de premier maar één antwoord en dat is "pleur op".

Geloofwaardigheid

De premier werd ook zwaar aangevallen op zijn geloofwaardigheid, met name door D66 en CDA. Buma neemt het de premier kwalijk geregeld met twee monden te spreken, bijvoorbeeld bij de Wet werk en zekerheid (Wwz). 

Die wet zou Rutte naar eigen zeggen het liefst willen veranderen, maar dat zou een kabinetscrisis opleveren. Kort daarna meldde hij in een kabinetsreactie dat er niet gemorreld wordt aan de Wwz. 

Pechtold (D66) wees de premier op de impact van zijn woorden. "Geloofwaardigheid begint met taalgebruik." Hij noemde daarbij de beloftes die de premier deed bij de verkiezingen in 2012 en dat de VVD binnen de kortste keren een kabinet wist te formeren met de PvdA. Terwijl hij de PvdA in de campagne het grootste gevaar voor Nederland noemde.

Dat er zo snel een kabinet met de PvdA werd gevormd was volgens de premier echter bittere noodzaak. "Het was tegen het landsbelang om niet met de PvdA te regeren", zei Rutte. 

Oekraïne

Het chagrijn beperkte zich bij de oppositie niet alleen tot het CDA en D66. SP, PVV en VNL hekelen de trage besluitvorming rond het al dan niet goedkeuren van het associatieverdrag met Oekraine. Een meerderheid stemde tegen het verdrag, maar Rutte weigert vooralsnog het verdrag af te schieten.

Wilders: "Links en rechts, vriend en vijand in de Kamer zeggen: voer het uit." Pechtold: "Dit gaat wederom over uw geloofwaardigheid en betrouwbaarheid."

De Kamer, inclusief de regeringspartijen VVD en PvdA, riepen aan het einde van het debat het kabinet op vóór november dit jaar met een besluit te komen.

Besluiten

De Kamer werd het uiteindelijk over een aantal dingen wel vast eens. Zo wil een meerderheid in de Kamer dat een geplande bezuiniging op onderwijs wordt geschrapt.

Ook wil de Kamer af van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en dat de gaten in de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie niet worden gedicht met extra verkeersboetes.

Woensdag

Woensdag kwam het op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen al tot felle confrontaties tussen de diverse partijen onderling. 

Zo kwam SP-leider Emile Roemer zwaar onder vuur te liggen over zijn plan om de zorgverzekering onder te brengen in een Nationaal Zorgfonds. 

Andere partijen verweten hem niet duidelijk te zijn over de financiële gevolgen hiervan. CDA en VVD botsten over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.