Het vestigingsklimaat in Nederland moet gewaarborgd blijven zonder dat bedrijven hier ingewikkelde constructies optuigen om zo min mogelijk belasting te betalen.

Dat is de inzet van het kabinet, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

"De crux is een én-én-strategie", zegt de bewindsman in een toelichting op de kabinetsvisie.

Daarmee doelt Wiebes op het voornemen om bedrijfsconstructies van buitenlandse bedrijven die louter zijn bedoeld om zo weinig mogelijk belasting te betalen aan te pakken. 

"Slimme adviseurs verzinnen iedere keer weer nieuwe dingen. Dingen die volgens de wet wel kunnen, maar die we eigenlijk niet zo hebben bedoeld", zegt Wiebes.

Tegelijkertijd moet het vestigingsklimaat beter. Ook in fiscale zin, waardoor het percentage van de vennootschapsbelasting al snel ter sprake komt.

"De vennootschapsbelasting is binnen de fiscale arena een heel zichtbaar element. Wij willen niet onaantrekkelijk worden voor nieuwe werkgelegenheid en nieuwe banen", zegt Wiebes. 

Twistpunt

Over meer werkgelegenheid is iedereen het binnen de coalitie eens. Belastingverlaging is echter al  langere tijd een twistpunt voor regeringspartijen VVD en PvdA.

De VVD ziet zo'n stap wel zitten, maar de PvdA hamert erop dat bedrijven hun eerlijke deel aan de fiscus moeten afdragen.

Het deze zomer aangedragen voorstel om de laagste schijf van de vennootschapsbelasting tussen 2018 en 2021 in stappen te verlengen, is feitelijk geen belastingverlaging. Maar bedrijven dragen wel minder af aan de schatkist, want ze zitten langer in een lagere schijf. Daar profiteert vooral het midden- en kleinbedrijf van, is de lezing van Wiebes.

Het is een tijdelijke oplossing, zodat de VVD en PvdA hier deze kabinetsperiode niet over zullen struikelen.

Dijsselbloem's uitleg voor deze oplossing is echter simpeler: er ligt nu geen belastingverlaging voor omdat daar geen dekking voor is binnen de begroting. Daar ligt een taak voor een volgend kabinet.

Voorproefje

Wiebes noemt de maatregel eerder een voorproefje dan een echte, grote beweging. "De inzet is om niet de concurrentiestrijd om werkgelegenheid met andere landen te verliezen."

Nederland staat onder druk omdat in België, Groot-Brittannië en Luxemburg al plannen klaarliggen om de vennootschapsbelasting te verlagen om zo bedrijven te lokken. 

Tegelijkertijd wil Wiebes niet "de discounter van Europa" worden. "Om het maar bij naam te noemen: het wordt hier geen Ierland", zegt de bewindsman, verwijzend naar het zeer gunstige belastingklimaat van de Ieren.

Over concrete percentages liet Wiebes zich niet uit. "Het zou gratuit zijn om een getal te noemen, wetende dat het de komende jaren voor je opvolgers klaar ligt."