Het kabinet moet zich volgend jaar "hard maken" voor handelsverdragen en het vrije verkeer van goederen in Europa. 

Dit stellen ondernemersverenigingen EVO en Fenedex in een eerste reactie op de Miljoenennota. Ook willen ze meer investeringen in bereikbaarheid en digitale infrastructuur.

Ze noemen zijn vrijhandel en slimme infrastructuur het fundament van de Nederlandse economie. Deze twee onderwerpen verdienen daarom meer prioriteit dan nu uit de kabinetsplannen blijkt.

"Meer en betere infrastructuur is noodzakelijk en dat kost meer dan nu begroot. Een sterke digitale infrastructuur, betere doorstroming op wegen, vaarwegen en ruimte voor goederenvervoer op het spoor zijn cruciaal voor onze positie als handelsland."

EVO en Fenedex zeggen verder erg positief te zijn over het kabinetsvoornemen om de komende jaren structureel te investeren in privaat-publieke samenwerking om handel te bevorderen.

Chemische industrie

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie zegt in een reactie dat ze "met volle vaart wil inzetten" op de transitie naar een duurzame samenleving.

"Snelheid en forse stappen voorwaarts blijven nodig voor een schone en welvarende toekomst van ons land. Dat vraagt intensieve samenwerking van de overheid, industrie en wetenschap en forse investeringen.''

Transport

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) geeft het kabinet voor deze begroting "een krappe voldoende". "Er zijn zure maatregelen genomen, maar die hebben er wel voor gezorgd dat de economie weer is gaan draaien."

Ook TLN benadrukt, net als veel ondernemersorganisaties, het belang van investeringen. "Nederland en onze sector toekomstbestendiger maken kan alleen maar door te investeren, zowel door het bedrijfsleven als door de overheid. Het volgend kabinet moet samen met het logistieke bedrijfsleven ook vol inzetten op digitalisering.”