Ondernemersorganisaties vinden de begroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd "niet ambitieus genoeg''. Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland laat het kabinet na de nodige investeringen te doen, terwijl daar wel voldoende ruimte voor is.

Volg hier ook ons liveblog (gesloten)

Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland heeft het kabinet weliswaar een "nette begroting" gepresenteerd, maar het verkiezingsjaar 2017 mag geen "verloren jaar" worden, waarschuwen ze.

Nu de overheidsfinanciën wat ruimte bieden, is het volgens de organisaties cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van Nederland. "Het versterken van onze concurrentiepositie op de interne Europese markt is van groot belang.''

De ondernemingsorganisaties juichen wel toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd, door de eerste schijf van 20 procent vanaf 2018 stapsgewijs te verlengen naar 350.000 euro. Ook zijn ze tevreden met de 10 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 uittrekt voor het bevorderen van de handel.

Onderwijs en onderzoek

De Tilburgse hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger stelt in een reactie op de nieuwe kabinetsplannen eveneens dat het kabinet flink moet investeren, zeker nu de rente laag is. "Investeringen in fysieke zaken, zoals wegen, bruggen en dijken, en in onderwijs en onderzoek verhogen de productiviteit. Ze zorgen voor toegevoegde waarde en maken het land welvarender.''

In de dinsdag gepresenteerde begroting zakt het begotingstekort volgend jaar naar 0,5 procent van de omvang van de Nederlandse economie (bbp). Volgens het CPB komt het tekort uit op 0,6 procent. 

Toch moet Nederland zich volgens Eijffinger niet blind staren op een nog lager tekort of verdere aflossing van de staatsschuld. "Europese surpluslanden, zoals Duitsland en Nederland, zouden moeten stimuleren, terwijl de tekortlanden moeten hervormen'', stelt de Tilburgse hoogleraar.

Flexwerkers

Vakbond CNV reageert overwegend positief op de kabinetsplannen. Voorzitter Maurice Limmen spreekt over een "opgeruimde troonrede" en is blij "dat iedereen er iets bij krijgt". 

Tegelijkertijd vindt CNV dat het kabinet aantal belangrijke zaken doorschuift naar een volgend kabinet. "Rutte-II hakt geen knopen door over de wankele positie van flexwerkers en zzp'ers. Dat leidt tot concurrentie naar het putje van de arbeidsmarkt en daar heeft iedereen last van."

Jeugdloon

Volgens vakbond FNV doet het kabinet te weinig om de "echte" problemen in Nederland op te lossen. "Er worden wel stappen gezet, maar er moet meer gebeuren", stelt FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk. 

De bond wijst erop dat de koopkracht van senioren al langdurig onder druk staat. FNV roept het kabinet op om noodmaatregelen te treffen om pensioenkortingen te voorkomen. 

In een positieve noot benadrukt FNV wel de "historische overwinning op het jeugdloon". In de troonrede zei koning Willem-Alexander dat het jeugdloon vanaf 21 jaar in twee stappen wordt afgeschaft. Het kabinet had daartoe in april al besloten. 

Verzekeraars

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland noemt het een "goede zaak" dat het kabinet het eigen risico in 2017 niet verhoogt en de geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de verpleeghuiszorg schrapt. 

ZN zet wel vraagtekens bij een door het kabinet verwachte stijging van de zorgpremie met 3,50 euro per maand per verzekerde. "Daarbij rekent men er onder andere op dat zorgverzekeraars twee miljard euro van hun reserves zullen inzetten om een hogere premiestijging te voorkomen. Of dat reëel is, zal de komende maanden blijken.''

Ouderen

Volgens seniorenorganisaties staan ouderen "niet te juichen'' over het "kleine plusje" dat ze tegemoet kunnen zien. "Senioren geloven niet zomaar in koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar'', stelt Unie KBO. Ook ouderenorganisatie ANBO is kritisch. "Als de voortekenen ons niet bedriegen, worden er geen bruggen gebouwd tussen werkend en niet-werkend Nederland."

Volgens de organisaties worden veel ouderen financieel zwaar geraakt door een opeenstapeling van hoge zorgkosten pensioenkortingen, oplopende woonlasten en fiscale maatregelen.

Het CBS becijferde onlangs dat werknemers er vorig jaar 2,5 procent op vooruitgingen, terwijl de koopkracht van gepensioneerden gemiddeld met 0,1 procent afnam. Unie KBO stelt dat voor sommige ouderen het koopkrachtverlies wel 9 procent bedroeg.

Bouwsector

Ook voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is kritisch op de begrotingsplannen. Hij spreekt over een "gemiste kans". "Deze Miljoenennota is bepaald geen feestbegroting voor miljoenen automobilisten, treinreizigers, scholieren in oude schoolgebouwen en ouderen in verouderde zorgcomplexen. Weliswaar gaan huishoudens er op vooruit, maar de broodnodige echte infra-investeringen en andere verbeteringen blijven uit."

Net als hoogleraar Eijffinger zegt ook Verhagen dat er grote investeringen nodig zijn in de Nederlandse infrastructuur. "Dat vereist veel meer budget dan in de afgelopen jaren. Files groeien dramatisch en kleine storingen in het railnet hebben meteen grote gevolgen. Een goede aanpak van de knelpunten heeft groot maatschappelijk nut en levert heel veel werkgelegenheid op. Maar dit kabinet schuift opnieuw de rekening alvast door naar het volgende kabinet."

Woonbond

De Woonbond is "verheugd" dat er 150 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor verhoging van de huurtoeslag. "Dat is hard nodig, gezien de enorm gestegen huren de afgelopen jaren en de groeiende groep huurders die de huur met moeite kan betalen", zegt directeur Ronald Paping. 

Door de wijziging gaan mensen die huurtoeslag ontvangen er maandelijks 10,50 euro op vooruit. Paping: "Eindelijk gebeurt er iets tegen de toenemende armoede onder huurders, al zijn de grote financiële problemen voor huurders hier niet mee van de baan."