Zo in de weken voor Prinsjesdag blijkt de top van de coalitie ineens zo lek als een vergiet om de burger alvast te verlekkeren met de vele honderden miljoenen die kunnen worden uitgedeeld in 2017. NU.nl zet ze op een rij.

Net als afgelopen jaren zijn vooral de veelzijdigheid aan kleurrijke hoedjes bij de vrouwelijke politici nieuwswaardig, alsmede de boodschap van de Koning. De plannen voor het komende jaar liggen dan immers al lang op straat. Niet voor het eerst via RTL.

En in het laatste jaar van Rutte 2 is er warempel weer geld uit te delen na jaren waarbij vooral forse ingrepen werden gedaan om de het begrotingstekort te dempen. Erg handig als er verkiezingen voor de deur staan.

Komend jaar wordt er in totaal zo'n 2,6 miljard extra geïnvesteerd. Een belangrijk deel gaat naar zorg (400 miljoen). Hiermee moeten onder andere de bezuinigingen op de verpleeghuizen worden beperkt. 

Dit is extra urgent aangezien de goede zorg voor ouderen een gevoelig thema kan worden bij de verkiezingen volgend jaar.

Terreur

Daarnaast blijft door de terreurdreiging veiligheid een belangrijk focuspunt. Daar komt volgend jaar dan ook 450 miljoen bij. Dit geld gaat onder andere naar terrorismebestrijding, maar ook naar wijkagenten, cybercrime en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Het AD wist vrijdag te melden dat 221 miljoen is bestempeld voor de Nationale Politie. De vraag is echter of dit genoeg is. Uit onderzoek blijkt dat er tussen de 250 en 300 miljoen extra nodig is om de problemen bij de politie het hoofd te kunnen bieden.

Verder krijgen ook het Openbaar Ministerie (13 miljoen) en de Rechtspraak (35 miljoen) extra geld.

Defensie

Na jaren van forse bezuinigingen komt er geleidelijk ook weer steeds meer geld bij voor Defensie (300 miljoen). Onder andere voor materieel, munitie, brandstof en communicatiemiddelen.

Verder komt het kabinet arme kinderen tegemoet. Er wordt 100 miljoen uitgetrokken om hen te laten sporten of muziek maken. Daarnaast gaat 50 miljoen naar eenverdieners met een chronisch zieke partner.

Overige posten die er geld bij krijgen zijn onderwijs (200 miljoen), de inlichtingendiensten (20 miljoen), topsport (10 miljoen) en cultuur (10 miljoen).

Koopkracht

Naast de 1,5 miljard aan investeringen zijn er ook maatregelen genomen om voor sommige groepen de koopkracht op te krikken. 

Zo wordt er volgens het AD 1,1 miljard gestoken in het verbeteren van de koopkracht van ouderen en lagere inkomens door het verhogen van de huurtoeslag (570 miljoen), maar ook door 130 miljoen voor het kindgebonden budget en 360 miljoen voor de ouderenkorting.

Hier staat wel tegenover dat de maximale arbeidskorting wordt verlaagd, de derde schijf in de inkomstenbelasting wordt verhoogd en minder mensen in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

De uiteindelijke koopkrachtplaatjes zien er desondanks voor vrijwel iedereen gunstig uit. Werkenden gaan er gemiddeld 1 procent op vooruit, ouderen gemiddeld 0,7 procent.

Gezinnen met en zonder kinderen hebben volgend jaar respectievelijk 1,3 procent en 1 procent meer te besteden, alleenverdieners blijven met een plus van 0,6 procent iets achter.

Miljoenennota

Vrijdag lekten ook de macro-economische cijfers uit en de Miljoenennota. Hieruit blijkt dat de economische groei volgend jaar uitkomt op 1,7 procent. Dit zou vooral komen door de stijging van de uitgaven door huishoudens; van 1,3 naar 1,8 procent. De inflatie komt naar verwachting uit op 0,5 procent.

Het begrotingstekort loopt volgens het kabinet terug tot 0,5 procent. Het Centraal Planbureau ziet het iets minder positief in en komt uit op een tekort van 0,7 procent. 

Naar verwachting zitten in 2017 555.000 mensen werkloos thuis. Dit is lager dan eerdere prognoses voor 2017.

Groene Draeck

De cijfers zijn nog met een klein voorbehoud. Pas op Prinsjesdag, aanstaande dinsdag, zijn de kabinetsplannen definitief. Dan zal ook blijken welke opvallende elementen er in de begrotingen zitten.

Vorig jaar ontstond bijvoorbeeld ophef over de hoge onderhoudskosten voor het zeilschip van de koninklijke familie: de Groene Draeck. Onder druk van de Tweede Kamer liet premier Mark Rutte toen een second opinion uitvoeren.

Uiteindelijk werd geconcludeerd dat het onderhoud inderdaad goedkoper kon en werd het onderhoudsbudget verlaagd.