Traditiegetrouw presenteert het kabinet de plannen voor het volgend jaar op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september.

Hieronder vindt u een overzicht van de meeste plannen van de ministeries:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Ruim 80 procent van de mensen gaat er in koopkracht op vooruit in 2016.

- Werkenden met een laag inkomen profiteren het meest.

- Werkenden gaan er gemiddeld 750 euro per jaar op vooruit.

- Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er een heel klein beetje op vooruit.

- De lasten op arbeid worden verlaagd. Hierdoor wordt arbeid goedkoper voor de werkgever en houdt de werknemer meer over.

- Er zijn ruim 100.000 mensen meer aan het werk dan een jaar geleden.

- Vanaf 2017 krijgen werkgevers een financieel voordeel om laagbetaalde arbeiders sneller aan te kunnen nemen.

- Er wordt 100 miljoen uitgetrokken voor beschutte werkplekken voor de kwetsbare groepen.

- Geld dat overblijft uit de sectorplannen (bedoeld om in bepaalde sectoren gedurende de crisis banen te kunnen behouden) zal alsnog worden gebruikt om mensen van werk naar werk te begeleiden.

- De inactieven hebben een meevaller, doordat de bezuinigingen op de zorg- en huurtoeslag niet doorgaat. Ook gepensioneerden krijgen een beperkt belastingvoordeel.

- Het vaderverlof wordt vanaf 2017 verlengd van twee naar vijf dagen. 

- Kinderopvang wordt gestimuleerd. Asscher wil hiermee dat werk en privé makkelijker kunnen worden gecombineerd.

Ministerie van Defensie:

- Zoals verwacht krijgt Defensie er volgend jaar 220 miljoen euro bij. Dat bedrag loopt op naar 345 miljoen euro in 2020. Het budget voor de financiering van internationale missies krijgt er structureel 60 miljoen euro bij.

- Defensie zal in 2016 de eerste aanbetaling doen voor acht Joint Strike Fighters (JSF) die in 2019 moeten worden geleverd. Ook wordt er geïnvesteerd in radarsystemen voor fregatten

- Ook wordt er geïnvesteerd in de verbetering van de internationale samenwerking, zoals met de Duitse krijgsmacht. 

- Zoals bekend komt er extra geld vrij voor terrorismebestrijding en krijgt de marechaussee er extra mankracht bij. Ook worden de Dienst Speciale Interventies, de overkoepelende dienst van speciale eenheden, en de MIVD versterkt.

- Vorige week werd ook al bekend dat de defensiebonden, met uitzondering van de ACOP, akkoord zijn gegaan met het loonvoorstel. Defensiepersoneel krijgt een loonsverhoging van 5,05 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto.

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

- Om de asielinstroom aan te kunnen wordt de capaciteit van de vreemdelingenketen vergroot.

- Vanwege de aanpak jihadisme komt er meer capaciteit beschikbaar om objecten te kunnen beveiligen en wordt de interventiecapaciteit uitgebreid.

- Een nieuw Wetboek van Strafvordering moet de kwaliteit van de strafrechtspleging verhogen en de prestaties van de strafrechtketen verbeteren.

- Er komt 3 miljoen euro meer beschikbaar om ondermijnende criminaliteit als drugshandel aan te kunnen pakken.

- De fraude moet verder intensiever worden aangepakt. Dit moet er voor zorgen dat in 2016 110 miljoen euro aan crimineel vermogen kan worden opgehaald.

- Slachtoffers krijgen vanaf 2016 bij ernstige misdrijven een onbeperkt spreekrecht bij de betreffende rechtszaak.

- Online kansspelen worden straks mogelijk via een nieuwe wet. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Het ministerie investeert volgend jaar 140 miljoen euro in de verbetering van de zorg in verpleeghuizen. Dat bedrag loopt in de jaren daarna op tot structureel 210 miljoen euro.

- Eerdere circuleerden uitgelekte bedragen van 233 miljoen euro uit, maar die kloppen niet. De 140 miljoen euro gaat grotendeels naar opleiding en bijscholing van medewerkers. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de uitbreiding van de dagbesteding naar gemiddeld een uur per dag.

- De bezuiniging op de langdurige zorg van 45 miljoen euro wordt volgend jaar geschrapt.

- De zorgkosten stijgen volgend jaar met 3,6 procent van 65,5 naar 67,8 miljard euro. Volgens VWS is dat een gematigde groei die de premiestijging beheersbaar houdt. De zorgpremie stijgt volgend jaar met ongeveer 7 euro per maand. De maximale zorgtoeslag stijgt met 6 euro per maand.

Het eigen risico komt in 2016 uit op 385 euro. De definitieve premie wordt in november door de zorgverzekeraars bekendgemaakt.

Ministerie van Economische Zaken:

- Het ministerie maakt volgend jaar 100 miljoen euro en in 2017 115 miljoen euro vrij voor de vereenvoudiging van de aanvraag van fiscale voordelen voor innovatieve en startende partijen.

- In 2017 komt er ook 50 miljoen euro extra bij voor de stimulering van startups en het midden- en kleinbedrijf (mkb).

- Het ministerie wil de regeldruk terugdringen om het ondernemen makkelijker te maken. Daar werd dit jaar 1,35 miljard euro voor uitgetrokken en dat zal in 2016 toenemen tot ongeveer 2 miljard euro.

- Voor consumenten worden de regelingen voor het lokaal opwekken van energie verruimd. Consumenten kunnen volgens het ministerie 200 euro per jaar besparen op de energierekening wanneer zij samen investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

- Zoals al eerder aangekondigd gaat het budget voor de AIVD om terrorisme te kunnen bestrijden geleidelijk omhoog. Tot 40 miljoen in 2020. Eerder werd er juist zwaar bezuinigd op de AIVD.

- Plasterk wil stedelijke ontwikkeling beter mogelijk maken door publiek private samenwerking. Hij wil het EU-voorzitterschap van Nederland gebruiken om dit te regelen.

- De beperking van de topinkomens moeten worden uitgebreid, wil Plasterk. Ook dit was al eerder bekend. 

- Plasterk wil doorpakken met het digitaliseren van de overheid. Hij wil wettelijk regelen dat burgers altijd digitaal met de overheid kunnen communiceren.

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Het ministerie waarschuwt ervoor dat Nederland rekening moet houden met een "lange periode van wereldwijde politieke turbulentie" en onzekerheid. Het ministerie zet daarom in op de versterking van de diplomatie. 

- Begin september kondigde het ministerie al aan een aantal ambassades in Afrika te heropenen en de bestaande ambassades langs de randen van Europa te versterken.

Er is extra geld vrij gemaakt voor contraterrorisme, cybercrime en aandacht voor mensenrechten. Het Stabiliteitsfonds krijgt er 6 miljoen euro bij en het Veiligheidsfonds, een fonds voor internationale samenwerking, 1 miljoen euro. Het Mensenrechtenfonds krijgt 1,5 miljoen euro.

Ministerie van Wonen en Rijksdienst:

- Minister Stef Blok wil dat in 2017 de top van de Rijksdienst voor 30 procent uit vrouwen bestaat.

- De regels voor belastingvrij schenken voor de eigen woning worden uitgebreid. Iedereen mag straks belastingvrij schenken tot een bedrag van 100.000 euro. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Vanuit het in 2013 bereikte akkoord tussen de onderwijspartijen en het ministerie komt er in 2016 geld vrij om te investeren in de kwaliteit: 292 miljoen euro.

- De inkomsten uit het afschaffen van de basisbeurs worden vanaf 2018 pas geïnvesteerd. Dit gaat om een bedrag van maximaal 1 miljard euro. Wel doen de onderwijsinstellingen nu al 200 miljoen euro aan voorinvesteringen.

- Er komt een wet om kleinschaligheid op het mbo te bevorderen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

- In 2016 wordt bijna 6 miljard euro geïnvesteerd in infrastructuur. Hiervan gaat het voor een kleine 3 miljard euro om nieuwe investeringen.

- De invoering van ERTMS, een beveiligingssysteem voor het spoor, moet de capaciteit en de betrouwbaarheid op het spoor vergroten.

- Het ministerie wil het Nederlandse voorzitterschap van de EU (1-1-2016 t/m 20-6-2016) gebruiken om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. Eind dit jaar moeten hierover bij de klimaattop in Parijs nadere afspraken worden gemaakt.

Begroting Prinsjesdag

Bron: Rijksoverheid© NU.nl/Jerry Vermanen

Prinsjesdag 2015

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Laurentien en prins Constantijn zwaaien naar Oranjefans vanaf het balkon van Paleis Noordeinde. © ANP
Daartoe heeft koning Willem-Alexander besloten. Dat meldde de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag. © ANP
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zwaaien naar toeschouwers vanaf het balkon bij Paleis Noordeinde op Prinsjesdag. © ANP
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien voorafgaand aan de presentatie van de miljoenennota met het originele koffertje dat zijn voorganger Pieter Lieftinck voor het eerst gebruikte op Prinsjesdag van 1946. © ANP
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien presenteert in de Tweede Kamer het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. © ANP
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrekken uit de Ridderzaal, na het voorlezen van de Troonrede. © ANP
Koning Willem-Alexander na het voorlezen van de Troonrede. © ANP
Koningin Máxima zwaait naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer, nadat koning Willem-Alexander de Troonrede heeft voorgelezen. © ANP
Dinsdag 15 september: De Ridderzaal in Den Haag van boven gezien, terwijl koning Willem-Alexander de Troonrede voorleest. © ANP
Koning Willem-Alexander tijdens het voorlezen van de Troonrede in de Ridderzaal. © ANP
Koning Willem-Alexander leest in de Ridderzaal de Troonrede voor. © ANP
Premier Mark Rutte (R) en vice-premier Lodewijk Asscher keuvelen samen in de Ridderzaal voorafgaand aan de Troonrede. © ANP
Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol begroet premier Mark Rutte op Prinsjesdag in de Ridderzaal waar de koning de Troonrede zal voorlezen. © ANP
Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) droeg een outfit ontworpen door studenten aan de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven. Haar handtas en de hakken van haar schoenen zijn 3D-geprint. © ANP
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen op Prinsjesdag aan bij de Ridderzaal waar de koning de troonrede zal voorlezen. © ANP
Koning Willem-Alexander en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg komen op Prinsjesdag aan bij de Ridderzaal waar de koning de troonrede zal voorlezen. © ANP
Minister Ard van der Steur, Bert Koenders, Lodewijk Asscher en premier Mark Rutte arriveren in de Ridderzaal, voorafgaand aan de Troonrede van koning Willem-Alexander. © ANP
De Gouden Koets met gevolg arriveert op het Binnenhof. © ANP
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen een groet na het arriveren bij de Ridderzaal. © ANP
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima stappen op het Binnenhof uit de Gouden Koets. © ANP
De Gouden Koets, met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, stopt voor de Ridderzaal. © ANP
De Gouden Koets, met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, draait op het Binnenhof. © ANP
De Gouden Koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima rijdt het Binnenhof op. © ANP
Genodigden op Prinsjesdag maken vanuit een raam op het Binnenhof een selfie, vlak voordat de Gouden Koets arriveert. © ANP
Vanaf het bordes van het Mauritshuis kijkt prinses Beatrix naar het passeren van de Gouden Koets. © ANP
De Gouden Koets, met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, passeert het Mauritshuis. © ANP
Koningin Máxima zwaait naar enthousiaste Oranjefans tijdens de rit met de Gouden Koets naar de Ridderzaal. © ANP
De trouwe Oranjefans lieten zich niet weerhouden door de regen die bij bakken uit de hemel kwam zetten. © ANP
Onder luid gejuich werd de Gouden Koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen. © ANP
De Gouden Koets rijdt over het Lange Voorhout. © ANP
Toeschouwers langs de route maakten massaal foto's van de Gouden Koets. Het voertuig zal de komende jaren niet meer te zien zijn. © ANP
Iets na één uur vertrok de Gouden Koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrekt vanaf Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal. © ANP
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lopen vanuit Paleis Noordeinde naar de Gouden Koets. © ANP
De Gouden Koets vertrekt vanaf Paleis Noordeinde. © ANP
Haagse schoolkinderen hebben vrij op Prinsjesdag. De meesten staan mooi uitgedost langs de route om de Gouden Koets en de koning te zien. © ANP
Den Haag stroomde dinsdagochtend langzaam vol met honderden mensen die wachten op de Gouden Koets. © ANP
Militairen in traditioneel uniform marcheren tijdens Prinsjesdag voorafgaand aan de rijtoer van de Gouden Koets. © ANP
Minister Jeroen Dijsselbloem (L) staatssecretaris Eric Wiebes (R) van Financiën zijn met partners op weg naar het Binnenhof. © ANP
PvdD-leider Marianne Thieme komt aan bij het Binnenhof. Zij draagt demonstratief een oranje met daarop de tekst TTIP en een zwart kruis. © ANP
CDA-leider Sybrand Buma arriveert bij de Ridderzaal om de Troonrede te horen. © ANP
SP-leider Emile Roemer en zijn partner arriveren bij de Ridderzaal om de Troonrede te horen. © ANP
De tronen staan klaar voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Ridderzaal. © ANP
Een groep vrouwen in klederdracht wacht vrolijk gespannen tot de Gouden Koets langsrijdt. © ANP
PVV-kamerlid Dion Graus arriveert bij de Ridderzaal, samen met zijn partner. © ANP
Schoolkinderen staan massaal langs de route om de koning en koningin toe te juichen en te zwaaien met vlaggetjes. © ANP
PVV-voorman Geert Wilders en zijn vrouw arriveren bij de Ridderzaal om de Troonrede te horen. © ANP
Traditiegetrouw stond er één demonstrant langs de route met een bord 'Je suis un républicain'. © ANP
Dinsdagochtend stroomde de binnenstad al vol met oranjeklanten die niets van de stoet met de Gouden Koets willen missen. © NU.nl/Bep en Fons Rulkens
De politie Den Haag houdt alles nauwgezet in de gaten voor, tijdens en na de rijtoer van de Gouden Koets. © ANP
Het Binnenhof loopt rond half twaalf 's ochtends langzaam vol met toeschouwers. © ANP
Ook achter de ramen van het Binnenhof hebben kijkers plaatsgenomen om de stoet goed te kunnen zien. © ANP
Een schoolklas in klederdracht is uitgenodigd om de rijtoer vanaf het Binnenhof te bekijken. © ANP
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voorafgaand aan de presentatie van de miljoenennota met het originele koffertje dat sinds 1946 wordt gebruikt. © ANP
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zet voorafgaand aan het presenteren van de Miljoenennota zijn handtekening onder het document. © ANP
De eerste toeschouwers op het Binnenhof stelden rond tien uur hun plekje veilig. © ANP
Belangstellenden uit Staphorst verzamelen zich op het Binnenhof om een glimp op te vangen van de Gouden Koets. © ANP
Bij Paleis Noordeinde nemen agenten de laatste instructies door over de tour met de Gouden Koets. © ANP
Op het Binnenhof wordt dinsdagochtend hard gewerkt aan de opbouw van platformen en tribunes voor Prinsjesdag.
Een stratenmaker werkt de laatste oneffenheden weg voor het Binnenhof, voorafgaand aan de rijtoer van de Gouden Koets. © ANP
Medewerkers van de gemeente Den Haag verwijderen fietsen langs de route die verkeerd geparkeerd staan. © ANP
's Lands grootste Oranjefan Oscar Meijer stond al om kwart voor zes bij Paleis Noordeinde. Hij is elk jaar de eerste die zich meldt: "Ik kon toch niet slapen." © ANP
De lokale middenstand in het centrum speelt slim in op de feestdag, met allerlei wervende posters die het koningskoppel aansporen om even binnen te wippen. © NU.nl
De reinigingsdienst van de gemeente Den Haag maakt een laatste rondje door het centrum. De straten moeten er brandschoon uitzien voor de Gouden Koets. © NU.nl
De straten van Den Haag liggen er om zes uur 's ochtends nog verlaten bij. Er staan wel al hekken klaar voor alle Oranjefans die zich later in de ochtend zullen melden. © NU.nl
Dit jaar is het voorlopig de laatste keer dat de Gouden Koets te zien is op Prinsjesdag. De koets wordt de komende jaren gerestaureerd. © ANP
Die rijdt zoals elk jaar op Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof, waar koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede voorleest. © ANP
Leden van het Cavalerie ere-escorte oefenen op het strand in Scheveningen voor Prinsjesdag. © ANP

Alles over Prinsjesdag in ons dossier