Nog geen uur nadat de Tweede Kamerfracties de usb-sticks waarop de Miljoenennota staat mochten ophalen zijn de begrotingsplannen van het kabinet ook dit jaar weer voor Prinsjesdag uitgelekt. 

De Telegraaf en RTL Nieuws melden dat het kabinet in de nota spreekt van "breed gedragen herstel" van de economie.

Veel nieuws is er nog niet te melden. De afgelopen weken lekten verschillende plannen al uit. De miljoenennota bevestigt dat het kabinet 5 miljard euro uittrekt voor een lastenverlichting voor werkenden.

Zoals verwacht wordt de arbeidskorting, het belastingvoordeel voor werkenden, verhoogd. Dat moet de koopkracht versterken zodat de consumptie stijgt, wat weer goed is voor de economie. Ook moet de maatregel 35.000 banen opleveren.

Impuls

"Dit bevordert het herstel van de consumentenbestedingen verder en geeft zo een extra impuls aan de economie en de werkgelegenheid", schrijft het kabinet in het document in handen van De Telegraaf en RTL Nieuws.

Verder gaan de tweede en derde belastingschijf omlaag, zoals in juni was aangekondigd in het belastingplan.

Daarin stond ook dat er meer geld vrijkomt voor de kinderopvang en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De miljoenennota spreekt van ongeveer 300 miljoen voor beide maatregelen afzonderlijk.

Strategie

Eerder op de dag lekte de pr-strategie al uit die de bewindspersonen moeten hanteren. Bij interviews die de bewindspersonen na de Troonrede zullen geven, moeten zij benadrukken vooral "nuchter" te blijven.

De ministers en staatssecretarissen zullen vertellen dat "Nederland terug is in de economische kopgroep van Europa", maar dat die cijfers pas iets betekenen "als alle Nederlanders ervan kunnen profiteren". Zo is de werkloosheid gedaald, maar zullen de bewindspersonen vertellen dat er nog te veel mensen zonder baan zitten.

Gevolgen

Ook zal de onrust in het buitenland gevolgen hebben voor Nederland. Defensie krijgt er daarom op termijn structureel 345 miljoen euro bij, maar ook dat bedrag was al uitgelekt. De bewindsploeg zal ook vertellen dat Nederland zich moet voorbereiden “op de komst van meer vluchtelingen.

In de documenten valt ook te lezen dat de economische groei dit jaar 2 procent en volgend jaar 2,4 procent zal bedragen en het overheidstekort 1,5 procent zal zijn. Die percentages wijken niet af van de voorlopige raming die het CPB in augustus bekend maakte.

Geheim

De inhoud van de Miljoenennota hoort geheim te blijven tot na de troonrede die het staatshoofd op Prinsjesdag zal uitspreken. De Tweede Kamerfracties krijgen een paar dagen voor Prinsjesdag de stukken om te bestuderen. 

De plannen zijn daarvoor al bekend bij de ministeries. Ondanks de geheimhoudingsplicht worden in de weken voorafgaand aan prinsjesdag de plannen regelmatig naar de media gelekt. 

Dit tot grote ergernis van oppositiepartijen. Zij hebben de plannen niet kunnen bestuderen waardoor er een eenzijdig beeld van de nota ontstaat, zo luidt de kritiek.

Animatie door in60seconds.