Elk jaar lekken de 'cadeautjes' die het jaar erop door het kabinet worden uitgedeeld al ver voor Prinsjesdag uit. Dat is dit jaar niet anders. 

Volgens traditie presenteert het kabinet op de derde dinsdag in september, dit jaar op de 15e, de kabinetsplannen voor het volgende kalender jaar.

Welk ministerie krijgt er geld bij of waar moet juist extra worden bezuinigd? De afgelopen jaren moest er vooral geld worden ingeleverd door de departementen, maar het gaat nu economisch beter en de vooruitzichten zien er ook goed uit.

Dat is ook af te lezen aan de stukken die nu al naar buiten zijn gekomen. Want net zoals Prinsjesdag is omgeven van gewoonten, is het lekken van de kabinetsplannen inmiddels ook traditie geworden.

Video: Prinsjesdag in zestig seconden

Bekijk hier een overzicht dat na elk lek wordt aangevuld:

- Het kabinet zal tijdens Prinsjesdag benadrukken dat we nuchter moeten blijven, ondanks het feit dat Nederland terug is in de economische kopgroep van Europa. 

- Het kabinet maakt 5 miljard euro vrij voor lastenverlichtingen voor werkenden. Dat moet 350.000 banen opleveren.

- De economie groeit dit jaar 2 procent. In 2016 wordt er een groei van 2,6 procent verwacht.

- Het begrotingstekort zal volgend jaar op 1,5 procent uitkomen.

- De staatsschuld daalt naar 66,2 procent.

- Gemeenten krijgen voor de komende vijf jaar 100 miljoen euro extra om 'beschutte' werkplekken te realiseren voor de allerzwaksten in de samenleving. De werkplekken zijn nodig, omdat het kabinet bezuinigt op de sociale werkplaatsen.

- Patiënten in een verpleeghuis krijgen 1.000 euro per jaar extra voor dagbesteding. In de praktijk moet dit er voor zorgen dat de bewoners een uurtje per vijf dagen aandacht krijgen van een begeleider.

- Ook maakt het kabinet 375 miljoen vrij voor de zorg. Zo komt er 133 miljoen beschikbaar voor betere zorg in verpleeghuizen en 100 miljoen voor de opleiding van personeel in verpleeghuizen.

- De frisdrankbelasting wordt uitgebreid met gezonde sapjes en mineraalwater en moet 30 miljoen extra opleveren. Nu wordt er op dranken als cola al frisdrankbelasting geheven.

- Er wordt 20 miljoen vrijgemaakt om mensen te compenseren voor de problemen met de hervorming van de persoonsgebonden budgetten (pgb). 

- De kinderopvangtoeslag gaat omhoog en daar wordt 290 miljoen voor uitgetrokken. Het kabinet wil zo dat mensen werken privé beter kunnen combineren.

- Eerder lekte al uit dat er 60 miljoen euro naar de gemeenten gaat voor de kinderopvang. Ongeacht of de ouders werken wil het kabinet het mogelijk maken om de peuters een paar uur per week naar de kinderopvang te brengen. 

- Er komt 290 miljoen euro voor een hogere kinderopvangtoeslag. Gezinnen die ongeveer 50.000 euro per jaar verdienen krijgen maandelijks 108 euro meer als zij twee kinderen hebben die drie dagen per week naar de dagopvang gaan.

- De geraamde stijging van de ziektekostenverzekering valt met 7 euro iets lager uit dan de eerder voorspelde 10 euro. Ook gaat voor sommige groepen de zorgtoeslag omhoog met enkele tientjes. Het eigen risico groeit mee met de inflatie.

- Het vaderschapsverlof wordt verlengd van twee naar vijf dagen. Kosten: 75 miljoen.

- In tegenstelling tot eerdere berichten van het Centraal Planbureau, zijn de koopkrachtplaatjes voor geen enkele groep negatief. Gemiddeld is de koopkrachtstijging in 2016 1,4 procent. Alleenstaanden met een minimumloon gaan er het meest op vooruit: 5,3 procent. Alleen sociale minima gaan er in koopkracht niet op vooruit.

Koopkracht

Bron: RTL Nieuws© NU.nl/Jolien de Vries

- Nog voor dit jaar worden er honderden miljoenen extra vrijgemaakt voor de opvang van asielzoekers.

- Voor onderzoek en startups komt 150 miljoen extra beschikbaar.

- Defensie krijgt er na jaren van bezuinigingen weer geld bij: 220 miljoen. Dit loopt geleidelijk op tot 345 miljoen in 2020.

- Een aantal fiscale maatregelen kosten het kabinet 900 miljoen euro. Zo worden de bezuinigingen op de huur- en zorgtoeslag uitgesteld en gaat de ouderenkorting omhoog.

- De belasting op vermogen gaat op de schop. De fiscus heft nu over spaargeld vanaf 21.000 euro tot een ton een vermogensrendementsheffing van 4 procent. Dat gebeurt straks pas vanaf 25.000 euro en het tarief zal bovendien omlaag gaan naar 2,9 procent. Boven de 100.000 euro tot 1 miljoen euro wordt het rendement verhoogd naar 4,7 procent. Boven de miljoen euro wordt de rendementsheffing 5,5 procent.

- Vanaf 2017 wordt de regeling voor belastingvrij schenken uitgebreid. Dat kan dan tot een bedrag van 100.000 euro voor de aanschaf van een woning. De begunstigde mag niet ouder zijn dan 40.

- Er komt 649 miljoen euro extra voor de enorm toegenomen asielstroom. Hiervan gaat 110 miljoen extra naar opvang van vluchtelingen in de eigen regio

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend