Premier Mark Rutte gaat niet in op een verzoek van een groot deel van de oppositie om de Prinsjesdagstukken vast openbaar te maken. Dat schrijft hij woensdagmiddag aan de Tweede Kamer. 

Diverse partijen willen daarom dat de premier het lek gaat onderzoeken.

Met name SP en PVV reageerden afgelopen dagen gepikeerd, omdat er al vele plannen naar uitlekten.

Rutte constateert "dat het al meer dan een decennium niet mogelijk is gebleken voortijdige berichtgeving over de (mogelijke) inhoud van de begrotingsstukken te voorkomen", zo schrijft hij de Kamer.

"Het kabinet ziet hierin echter geen aanleiding af te wijken van de afspraken die met de beide Kamers der Staten-Generaal zijn gemaakt. Dat doet ook het meest recht aan de grondwettelijke bepaling dat de voorstellen van algemene begrotingswetten bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden ingediend op Prinsjesdag."

Motie van wantrouwen

De oppositie toonde zich woensdag niet tevreden over de brief van Rutte. Diverse partijen verwijten hem de zaak niet te onderzoeken.

"Dit is een motie van wantrouwen van Rutte aan zichzelf", stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak. "Hij zegt dat hij het niet in de hand heeft, maar waarom doet hij geen onderzoek? Waarom neemt hij zijn verantwoordelijkheid niet?"

"Er wordt geen enkele poging gedaan om het lek boven te krijgen", aldus CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. "Het is duidelijk wat de sancties zijn als de Kamer lekt, maar bij het kabinet lijkt geen enkele intentie om de verantwoordelijkheden te achterhalen."

Van Raak wil dat Rutte niet alleen de Kamer een excuusbrief stuurt, maar ook aan de Koning. "Die zit op Prinsjesdag ouwe kost voor te lezen."

De Kamerleden krijgen vrijdag de stukken via een beveiligde USB-stick. De parlementariërs hebben moeten tekenen voor geheimhouding. Bij schending van de afspraken volgen sancties.

Koopkracht

Nadat eerder al diverse plannen uitlekten, kwam RTL Nieuws dinsdag met een uitgebreid lijstje plus de koopkrachtontwikkeling.

Volgens de koopkrachtcijfers gaan alleenstaanden met kinderen en een minimuminkomen er 10 procent op vooruit. De alleenverdiener met kinderen en een modaal salaris gaat er echter 2,75 procent op achteruit. 

Van Raak noemde het de "grootst denkbare schoffering van de Kamer" dat de media wel al beschikt over de stukken en de Kamerleden niet.

De Kamer krijgt de stukken de vrijdag voor Prinsjesdag op een aantal USB-sticks per fractie. De sticks zijn speciaal beveiligd om lekken te voorkomen, de stukken kunnen niet worden gedownload en ook niet geprint.

Overzicht gelekte plannen Prinsjesdag