Ruim voor Prinsjesdag zijn de belangrijkste plannen al uitgelekt, inclusief de koopkrachtgevolgen. Een overzicht van de belangrijkste punten, al kunnen er hier en daar nog wijzigingen volgen.

- Defensie krijgt er in 2015 50 miljoen bij, in 2016 150 miljoen en in 2017 100 miljoen.

- De AIVD krijgt 25 miljoen extra, waarmee de eerdere bezuinigingen zijn teruggedraaid.

- Het Openbaar Ministerie krijgt volgend jaar 5 miljoen extra, in 2016 10 miljoen en vanaf 2017 20 miljoen.

- Voor de opvang van asielzoekers wordt eenmalig een bedrag van 375 miljoen uitgetrokken.

- Voor noodhulp komt eenmalig 570 miljoen vrij.

- Een innovatiefonds krijgt dit jaar al 125 miljoen, volgend jaar 50 en in 2016 25 miljoen.

- De arbeidskorting gaat omhoog. Dat kost jaarlijks 500 miljoen.

- De verlaging van het tarief van de eerste schijf kost jaarlijks 475 miljoen.

- Voor extra koopkrachtmaatregelen is elk jaar 160 miljoen vrijgemaakt.

- Een belastingvoordeel voor AOW'ers, de ouderenkorting, wordt geschrapt. Dat betekent een bezuiniging van 195 miljoen.

- Een oudertoeslag in box 3 wordt afgeschaft. Dat levert nog eens 190 miljoen op.

- Voor de overgang van de maatschappelijke ondersteuning (WMO) van Rijk naar gemeente wordt eenmalig 40 miljoen uitgetrokken.

- Het verlaagde btw-tarief op verbouwingen is verlengd van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015. 

- In 2015 komt 100 miljoen extra beschikbaar voor de bestrijding van schijnconstructies.

Koopkrachtbeeld

- Gemiddeld gaan Nederlanders er zo'n 0,5 procent op vooruit, blijkt uit de Macro-Economische Verkenningen.

- Inkomens tot 2.600 gaan gemiddeld een 0,5 procent omhoog. De groep van 2.600 tot 5.200 gaan 0,25 procent in de plus. Vanaf 5.200 is de stijging zelfs 0,75 procent.

- Alleenstaande ouders met minimumloon gaan er in 2015 10 procent op vooruit. Alleenstaande ouders met een modaal inkomen gaan 1,75 procent in de plus.

- Alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen gaan er 2,75 op achteruit.

- Ouderen zouden er vrijwel allemaal op achteruitgaan, met name de rijkere ouderen.

Economie

- De economische groei wordt geraamd op 1,25 procent. 

- Het begrotingstekort zou uitkomen op 2,2 procent.

- De werkloosheid daalt van 650.000 naar 605.000 mensen.