De nullijn voor ambtenaren wordt vanaf 2015 afgeschaft. Vanaf dan zal het salaris van ongeveer één miljoen werknemers bij de overheid en in het onderwijs weer kunnen meestijgen met de inflatie. Vanaf volgend jaar is al extra loonruimte mogelijk. 

Begroting Prinsjesdag in beeld | Overzicht van alle maatregelen

Dat blijkt bij de presentatie van de kabinetsplannen op Prinsjesdag. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën presenteerde dinsdag om 15.00 uur de Miljoenennota in de Tweede Kamer.

Veel ambtenaren kunnen volgend jaar toch rekenen op wat meer salaris als gevolg van de versobering van pensioenen en ander secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook vond het kabinet op het allerlaatste moment nog 200 miljoen extra in de begroting. "Er onstaat daardoor enige loonruimte", aldus Dijsselbloem.

Vanaf 2015 zal de lonen pas echt volledig met de inflatie kunnen meestijgen. Het ligt namelijk nog wel aan afspraken tussen werkgevers en werknemers of de looncompensatie volgend jaar ook daadwerkelijk in iedere sector wordt doorgevoerd, zo gaf Dijsselbloem aan. 

Waarschuwing

In eerdere kabinetsplannen was als bezuinigingsmaatregel afgesproken dat het overheidspersoneel volgend jaar op de nullijn blijft, wat wil zeggen dat het salaris niet meestijgt met de inflatie.

FNV-voorzitter Ton Heerts had vorige week nog gewaarschuwd dat een nullijn voor ambtenaren voor hem het einde van het sociaal akkoord betekent. Dijsselbloem zei dinsdag in zijn persconferentie dat hij "goed notie" had genomen van "deze uitdrukkelijke wens van Heerts".

Bezuinigingen

Het kabinet bezuinigt in 2014 zoals bekend nog eens 6 miljard extra. Met name ouderen en minima verliezen koopkracht, werkenden worden relatief ontzien.

Uit de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) bleek zondag al dat de plannen tot gevolg hebben dat de gemiddelde koopkracht met 0,5 procent daalt. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken blijkt de daling mee te vallen: 0,25 procent. "Dat is al veel minder dan in afgelopen jaren", aldus Dijsselbloem. 

Oorzaak is een maandag gesloten pensioenakkoord met pensioenfonds ABP. Hierdoor stijgt de koopkracht van één miljoen ambtenaren echter weer iets.

De relatief rijke ouderen gaan er 1,75 procent op achteruit, minima met kinderen 1,25 procent. Alleenstaande werkenden op minimumloon gaan er relatief het sterkst op vooruit met een koopkrachtstijging van 1,5 procent.

Verbeteren

"Als alle pensioenfondsen in Nederland zulke afspraken maken kan de koopkracht nog verder verbeteren", aldus Dijsselbloem. 

Dijsselbloem stelde dat het kabinet wel moet bezuinigen, omdat ondanks de bezuinigingen het kabinet nog steeds meer uitgeeft dan er binnenkomt. 

"De overheid geeft in 2014 elke dag 55 miljoen meer uit dan er binnenkomt. We zijn 3 procent welvaart kwijtgeraakt sinds begin van de crisis, maar uitgaven met 5 procent gestegen", aldus Dijsselbloem. 

"We betalen daardoor 11 miljard euro rente per jaar. Dat is meer dan we uitgeven aan het onderwijs in Nederland." Het kabinet moet wel bezuinigen om deze investeringen niet in het gedrang te laten komen, zo was dan ook zijn boodschap. 

Werkenden

Werkenden worden wel geconfronteerd met bevriezing van de belastingschijven en een verhoging van de algemene heffingskorting, het bedrag dat in mindering komt op de belasting die werkenden moeten betalen. Dit betekent dat werkenden minder belasting kunnen terugvragen.

De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 99 euro. Voor inkomens boven 20.000 euro wordt de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 740 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro.

Daar staat een verhoging van de arbeidskorting, een heffingskorting voor werkenden, tegenover. Hierdoor betalen sommige werknemers juist weer minder belasting: een nivelleringsmaatregel. 

De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met 374 euro (van 1.723 euro in 2013 naar 2.097 euro in 2014). Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting voor inkomens vanaf 81.000 euro verlaagd van 550 euro naar 367 euro.

Ook krijgen de werkgevers te maken met een crisisheffing, waarbij werkgevers 16 procent betalen over lonen boven de 150.000 euro. Dit gold ook afgelopen jaar al.  Staatssecretaris Weekers liet weten dat dit het laatste jaar van de crisisheffing. 

Stamrecht

Mensen zullen in 2014 worden gestimuleerd hun in een stamrecht BV geparkeerde gouden handdruk aan zichzelf uit te keren tegen een gunstig tarief. Dit moet de staatskas 1,2 miljard opleveren.

Vanaf 1 januari is het bovendien niet meer mogelijk om een nieuwe stamrecht BV te starten. 

Verder wordt het schenkrecht uitgebreid. Hierdoor kan er tot 100.000 euro belastingvrij geschonken worden. Voorwaarde is wel dat dit geld in een woning wordt geïnvesteerd.

JSF

Dinsdag werd al bekend dat het kabinet eindelijk heeft besloten tot de aanschaf van 37 JSF-toestellen als opvolger van de F-16.

Dit kost 4 miljard en is in tijden van bezuinigingen daarom lange tijd een gevoelige kwestie voor kabinetspartij PvdA.

Zorgpremie

Nieuw in de plannen is bijvoorbeeld dat vanaf 2014 de zorgpremie op een iets andere manier wordt berekend, waardoor deze in 2014 op jaarbasis met 24 euro omlaag kan ten opzichte van dit jaar.

De premie kan in totaal op jaarbasis uitkomen op 1.226 euro. De zorgverzekeraars stellen echter uiteindelijk de premie vast, zo benadrukt het ministerie.

Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag op een andere manier wordt berekend, waardoor deze in veel gevallen omlaag gaat. 

Ook zullen in 2014 net als afgelopen jaar de huren boven het inflatiepercentage mogen stijgen met een vast percentage afhankelijk van het inkomen met een maximum van 4 procent. Woningcorporaties moeten opnieuw een verhuurdersheffing betalen.

Begrotingstekort

Het kabinet heeft 6 miljard extra moeten bezuinigen om te voldoen aan Europese afspraken waarin het tekort niet hoger uit mag komen dan 3 procent van het bbp. Die norm zal het kabinet ook komend jaar weer overschrijden, het komt neer op 3,2 procent. Het kabinet heeft deze zomer echter met Brussel afgesproken dat 6 miljard voldoende is. Zonder die extra bezuinigingen was het tekort uitgekomen op 3,9 procent. 

De staatsschuld stijgt volgend jaar verder, naar 76,3 procent. Volgens Europese afspraken moet die eigenlijk onder de 60 procent liggen.

De bezuinigingen van 6 miljard zijn als volgt opgebouwd, zo bleek uit een toelichting van Dijsselbloem op de plannen: 1,3 miljard door bezuinigingen in de zorg, 1,2 miljard door bezuinigingen in de sociale zekerheid, 1,5 miljard bezuinigingen in de rijksbegroting (zoals salarissen in de collectieve sector), 1,7 miljard door bezuinigingen via belastingen en premies.

Daarnaast is er nog een deel van 0,5 miljard van overige bezuinigingen, bijvoorbeeld die op het gemeentefonds.

Dijsselbloem zei nog dat hij niet kan garanderen dat dit het laatste bezuinigingspakket is.

Klik op de bubbels voor meer informatie - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Liveblog (gesloten) | Bericht troonrede l Politieke reacties op troonrede | Miljoenennota

Dossier Prinsjesdag | Alle beelden Prinsjesdag

Prinsjesdag 2013

Dijsselbloem overhandigt in de Tweede Kamer de miljoenennota aan de regering. © ANP
Minister Jeroen Dijsselbloem presenteert in de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aan de pers. © ANP
Koning Willem Alexander en koningin Máxima zwaaien vanaf het bordes van Paleis Noordeinde. © ANP
Koninklijke familie zwaait vanaf balkon Noordeinde. © ANP
Prins Constantijn en prinses Laurentien groeten het publiek vanaf het bordes van Paleis Noordeinde. © ANP
De koning en koningin komen aan op het bordes bij Paleis Noordeinde. © ANP
De Gouden Koets met koning Willem-Alexander vertrekt bij de Ridderzaal. © ANP
Koning Willem Alexander en koningin Máxima buigen voor vertrek in de Gouden Koets bij de Ridderzaal. © ANP
Het koningspaar vertrekt vanuit de Ridderzaal om naar het balkon van Paleis Noordeinde te gaan. © ANP
Prins Constantijn en prinses Laurentien verlaten de Ridderzaal. © ANP
De koning sprak onder meer over kans op herstel in de economie. © ANP
De koning las de troonrede van papier en niet van zijn Ipad, zoals eerder werd vermoed. © ANP
Koning Willem Alexander leest de troonrede voor in de Ridderzaal op Prinsjesdag. © ANP
Koning Willem Alexander is begonnen aan het voorlezen van zijn eerste troonrede. © ANP
Premier Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in de Ridderzaal tijdens de troonrede. © ANP
Koning Willem Alexander en koningin Máxima nemen plaats op de troon in de Ridderzaal. © ANP
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima arriveren op in de Ridderzaal. © ANP
Koning begroet vaandel bij aankomst Ridderzaal. © ANP
De Gouden Koets komt aan bij de Ridderzaal. © ANP
Het koningspaar arriveert bij de Ridderzaal. © ANP
Koning Willem Alexander en koningin Máxima arriveren in de Gouden Koets bij de Ridderzaal op Prinsjesdag, waar de koning de troonrede zal voorlezen. © ANP
De Gouden Koets onderweg naar de Ridderzaal op het Binnenhof. © ANP
De Gouden Koets arriveert op het Binnenhof. © ANP
Prinses Laurentien en prins Constantijn begroeten op Prinsjesdag het vaandel als zij arriveren bij de Ridderzaal. © ANP
De Gouden Koets rijdt door de binnenstad van Den Haag. © NU.nl/Gino Press
Prinses Laurentien en prins Constantijn in de Glazen Koets die voor de Gouden Koets rijdt. © NU.nl/Richard Drukker
Koning Willem Alexander en koningin Máxima rijden in de Gouden Koets door de binnenstad van Den Haag. © ANP
De Koning en koningin vertrekken bij Paleis Noordeinde. © ANP
Koningin Máxima bij vertrek in de Gouden Koets van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal. © ANP
Alexander Pechtold partijleider van D66 arriveert met zijn vrouw op het Binnenhof. © ANP
Geert Wilders, partijleider van de PVV, arriveert met zijn vrouw op het Binnenhof. © ANP
Marianne Thieme fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren arriveert op het Binnenhof, met net zoals voorgaande jaren een hoed waarmee ze een statement wil maken. © ANP
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker arriveert met haar partner op het Binnenhof. © anp
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker arriveert met zijn partner op Prinsjesdag op het Binnenhof. © ANP
Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en zijn vrouw Jildau Piena arriveren op Prinsjesdag bij het Binnenhof. © ANP
Minister van Financiën Jeroen Dijselbloem pakt op Prinsjesdag op het ministerie van Financiën zijn miljoenenkoffertje. © ANP
Later op de dag zal Dijselbloem het koffertje aan de Tweede Kamer presenteren. © ANP
Dijselbloem (R) en Ivo Bronstring, coördinator miljoenennota van het ministerie van Financiën, doen op Prinsjesdag de stukken in het miljoenenkoffertje. © ANP
Oranjefans staan te wachten bij de ingang van de Ridderzaal op het Binnenhof. © ANP
Oranjefans verzamelen zich bij Paleis Noordeinde. © ANP
Bezoekers in klederdracht staan op Prinsjesdag te wachten bij de ingang van de Ridderzaal op het Binnenhof, waar koning Willem-Alexander later op de dag zijn eerste troonrede voorleest. © ANP
De laatste voorbereidingen worden getroffen bij de ingang van de Ridderzaal op het Binnenhof. © ANP
Bezoekers in klederdracht maken foto's van elkaar bij de ingang van de Ridderzaal op het Binnenhof. © ANP
De laatste voorbereidingen worden getroffen bij de ingang van de Ridderzaal op het Binnenhof. © ANP
Naar verwachting verzamelen zich rond het middaguur duizenden mensen langs de route. Vorig jaar stonden er zo'n veertigduizend. © ANP
Oranjefans met koffertjes met de tekst Derde Dinsdag in September hebben zich in alle vroegte verzameld bij Paleis Noordeinde. © ANP
Paleis Noordeinde in de Haagse binnenstad gaat deze zomer open voor publiek. © ANP
Oranjefans hebben zich in alle vroegte verzameld bij Paleis Noordeinde. © ANP
Een politieagent zet in alle vroegte een dranghek neer bij Paleis Noordeinde. © ANP
De Ridderzaal wordt maandag in gereedheid gebracht voor Prinsjesdag, de opening van het parlementaire jaar. © ANP
Leden van het Cavalerie ere-escorte oefenen maandag op het strand in Scheveningen voor Prinsjesdag. © ANP