DEN HAAG - Hoewel het ministerie van Infrastructuur en Milieu komend jaar meer dan een half miljard euro moet bezuinigen, wil minister Melanie Schultz van Haegen toch blijven investeren.

Ze stopt dan ook circa 2,8 miljard euro in het hoofdwegennet, staat in de begroting van het departement te lezen.

Volgens Schultz is het belangrijk om Nederland in beweging te houden, ondanks de economische tegenslag. Om dat mogelijk te maken, moeten er wel slimme keuzes worden gemaakt.

Daarom moeten bestaande wegen, spoorwegen en vaarwegen beter worden benut.

Onderhoud

De bezuinigingen raken ook Rijkswaterstaat, die het onderhoud en het beheer van de wegen regelt. Het onderhoud zal efficiënter en versoberd worden uitgevoerd.

Daarnaast zal de automobilist enkel nog bij grote verkeershinder worden geïnformeerd via advertenties. Informatie over hinder door werkzaamheden kan op internet worden gevonden.

Spoor

Schultz investeert ook 2,2 miljard euro in het spoor. Ze hoopt daarmee de veiligheid te vergroten en bijvoorbeeld het aantal keer dat machinisten door een rood sein rijden te verminderen.

Daarnaast is er ruim 4 miljard beschikbaar om treinen tussen de grote steden vaker te laten rijden.