AMSTERDAM - In Den Haag zijn de voorbereidingen op Prinsjesdag in volle gang. Op het Binnenhof worden de tribunes opgesteld en maandagochtend vond op het strand bij Scheveningen de lawaaioefening plaats voor de paarden.

De nadruk zal dinsdag liggen op het protocollaire gedeelte aangezien uit de Miljoenennota weinig nieuws valt te verwachten.

Dinsdagochtend worden de laatste voorzorgsmaatregelen getroffen voor de traditionele rijtoer van de koninklijke familie van paleis Noordeinde naar de Ridderzaal. Dan worden onder meer touwen in de tramrails gelegd om te voorkomen dat de wielen van de koetsen daarin vastlopen.

Onze Taal

Koningin Beatrix zal in de troonrede geen 'clichés en algemeenheden' verkondigen, zo liet Peter Smulders, directeur van het Genootschap Onze Taal, zaterdag uitlekken.

Adviseurs van Onze Taal voorzien de conceptversie van de Troonrede al meer dan een kwarteeuw van taalkundig commentaar. Het is echter niet gebruikelijk dat hierover iets naar buiten komt.

Weinig nieuws

Wereldschokkend nieuws zal er dinsdag niet zijn. Het kabinet is demissionair, en de begroting voor volgend jaar bestaat uit het Kunduz-akkoord, waarvan de inhoud al bekend is. Wel wordt duidelijk wat het definitieve begrotingstekort in 2013 is en wat de koopkrachteffecten zijn.

Vorig jaar bevatte de derde dinsdag van september ook weinig nieuws. Alle stukken werden toen op de donderdag voor Prinsjesdag openbaar gemaakt, nadat was gebleken dat de Miljoenennota per ongeluk al op internet stond.

Alles over Prinsjesdag in ons dossier