De Tweede Kamer wil een ruimer prijsplafond voor de energierekeningen van huishoudens. Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) willen dat het kabinet er "alles aan doet om mensen de winter door te helpen". Ze krijgen Kamerbreed steun voor hun oproep.

"Er is een andere houding nodig. Ja, met het plafond kunnen we acute zorgen wegnemen en rust bieden. Maar wat er nu ligt, is niet goed genoeg", zegt Kuiken.

Het kabinet kwam op Prinsjesdag met het voornemen om een prijsplafond op energie in te voeren. De afspraak met de energiemaatschappijen werd onder stoom en kokend water gesloten. Daardoor laat de exacte uitwerking van de regeling nog even op zich wachten.

In het voorstel van het kabinet wordt de verbruiksgrens gezet op 1.200 kuub gas en 2.400 kilowattuur stroom. Voor al het verbruik onder deze grens betaal je een vaste prijs: 1,50 euro voor gas en 0,70 euro voor stroom. Als je meer energie verbruikt, betaal je daarvoor de hogere prijs.

Ongeveer de helft van de huishoudens past in dit plaatje. De andere helft verbruikt meer energie. Klaver en Kuiken, die eerder ook al het voortouw namen voor het prijsplafond, willen nu dat het kabinet "de volumegrens en het tariefplafond ruimhartig kiest".

Kabinet wil samen met partijen kijken naar uitwerking

De twee linkse fractievoorzitters hebben hun wens in een motie gegoten. Een ruime meerderheid van de Kamer steunde het voorstel. Welk tarief en welke grens de partijen voor ogen hebben, is niet duidelijk.

Premier Mark Rutte gaf voor de stemming aan dat het kabinet "de inzet" van het voorstel begrijpt, maar dat hij "geen garanties" kan geven. Eerder tijdens het debat zei de premier al dat het plan van het kabinet "nog niet in beton gegoten is".

Het kabinet gaat het plan de komende tijd verder uitwerken. Naar verwachting zal er binnen enkele weken duidelijkheid komen over het plafond.

Kamer heeft vooral zorgen over tariefplafond van elektriciteit

In de Kamer leven vooral veel zorgen over het tarief dat het kabinet voor elektriciteit gekozen heeft; 0,70 euro is relatief hoog. Uit eerste berekeningen zou onder meer blijken dat het hebben van een warmtepomp niet meer zou lonen. Dit komt omdat het kabinet het tariefplafond voor gas relatief veel lager wil zetten.

Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om een hogere korting op gas dan op stroom te geven. Ze willen vooral de huishoudens "die dit het hardst nodig hebben bescherming bieden tegen de hoge energieprijzen".