Het prijsplafond voor de energierekening dat het kabinet voor ogen heeft, kan Kamerbreed op goedkeuring rekenen. Er zijn nog wel veel zorgen en vragen over de precieze uitwerking, blijkt donderdag tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

"Het lijkt een gemakkelijke dag voor het kabinet te worden, maar de zorgen, het vertrouwen en de rust zijn niet terug", zei PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken.

Het prijsplafond is pas op het allerlaatste moment voor Prinsjesdag naar de Kamer gestuurd. Dat had niets te maken met paniek, bezwoer minister Sigrid Kaag (Financiën), maar feit is wel dat het plan nog niet helemaal is uitgedacht.

Details worden uiteindelijk uitgewerkt tijdens de Financiële Beschouwingen - het debat aan het begin van oktober over de begroting voor volgend jaar - zei premier Mark Rutte.

Het kabinet wil de prijs tot een gemiddeld verbruik van 1.200 kubieke meter gas en 2.400 kilowattuur stroom per jaar vastzetten op 70 cent per kilowattuur en 1,50 euro per kubieke meter gas. Die prijzen zijn gebaseerd op het streven van het kabinet om minimaal de helft van de huishoudens onder het plafond te laten vallen.

"Relatief gezien profiteren hier vooral lagere middeninkomens van, aangezien deze gemiddeld minder energie verbruiken dan de hogere inkomensgroepen", was Ruttes schriftelijke uitleg aan de Kamer.

Tegelijk moet het pakket ook betaalbaar blijven, zei Rutte steeds. Het kabinet schat de kosten op ongeveer 15 miljard euro, al is ook dit onderdeel nog niet helemaal helder.

Rutte over uitzonderlijke gevallen: 'Geen garanties'

Zodoende had de Kamer nog veel vragen. Kuiken vroeg zich af hoe het plafond mensen helpt die in tochtige huurhuizen wonen. Kees van der Staaij (SGP) wilde weten wat er na dit pakket, dat tot en met 2023 loopt, gaat gebeuren.

SP-leider Lilian Marijnissen hekelde de besparingsprikkel die in het plan is opgenomen om onder het plafond te komen. Niet iedereen kan dat halen, zei Marijnissen. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma (CDA) wil een overzicht van wat het prijsplafond betekent voor de koopkracht per huishoudtype.

Kamerlid Pieter Omtzigt wil oplossingen voor chronisch zieke mensen die vanwege hun ziekte veel energie verbruiken. Ook vraagt hij aandacht voor mensen die hun huis (deels) met elektriciteit verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Een prijsplafond kan er in sommige gevallen toe leiden dat het goedkoper wordt om je huis te verwarmen met gas in plaats van met elektriciteit. Dat druist regelrecht in tegen de verduurzamingsdoelen van het kabinet.

Rutte kon alleen verwijzen naar de verdere uitwerking. "Een algemeen prijsplafond is ontzettend lastig inpassen", erkende de premier. Hij beloofde te kijken naar alle uitzonderlijke en bijzondere situaties, maar waarschuwde erbij: "We doen ons best, maar dat betekent niet dat het ook gaat lukken. Geen garanties."

Die garanties wilde GroenLinks-leider Jesse Klaver wel geven. "Als het kabinet niet wil regeren, dan regeren we wel vanuit de Kamer. Wij laten de mensen niet stikken. We doen er alles aan dat er een prijsplafond komt dat wel werkt. Anders gaan we er niet mee akkoord."