Sigrid Kaag presenteerde op Prinsjesdag voor het eerst als minister van Financiën de miljoenennota. Er is kritiek op het trage handelen rondom de stijgende prijzen, maar de bewindsvrouw wil daar niets van weten. NU.nl sprak uitgebreid met Kaag over de kabinetsplannen. "Niemand had verwacht dat we met een pakket van ruim 17 miljard euro voor koopkrachtreparatie zouden komen. Laten wij wel wezen."

Wat voor crisis is dit?

"Enorm complexe situaties bij elkaar. We komen net uit corona, de inflatie steeg al en de oorlog in Oekraïne kwam daar nog eens bovenop. Er zijn veel spanningen rondom het stikstofbeleid en we zagen dramatische situaties bij de opvang van vluchtelingen in Ter Apel. Als je dat allemaal optelt, is dat een heel ongemakkelijk beeld."

U sprak maandagavond de coalitiepartijen op het allerlaatste moment nog bij over het prijsplafond voor de energierekening.

"Dat is heel ongebruikelijk. We leven ook in een bijzondere tijd. Er moet veel gebeuren op een ongebruikelijke manier."

"Tegelijkertijd ben ik blij dat we dit besluit hebben kunnen nemen. Dit moet het verschil maken in de portemonnee van mensen. Een prijsplafond vanaf november geeft zekerheid."

"We hadden goede gesprekken met energieleveranciers, GroenLinks en PvdA. Dat geeft mij de hoop dat we ondanks alle obstakels iets kunnen besluiten dat goed is voor het land."

De partijleiders van PvdA en GroenLinks werden maandag uitgenodigd om hun plan voor een prijsplafond toe te lichten. Waarom is dat goed?

"Het is belangrijk dat dit kabinet samenwerkt met meer partijen dan alleen de coalitie. Er is ook vanuit Economische Zaken door de ministers Rob Jetten en Micky Adriaansens nagedacht over wat we nu kunnen doen."

Sigrid Kaag op weg naar de vergaderzaal in de Tweede Kamer.

Sigrid Kaag op weg naar de vergaderzaal in de Tweede Kamer.
Sigrid Kaag op weg naar de vergaderzaal in de Tweede Kamer.
Foto: ANP

Ik heb Jetten en Adriaansens niet eerder gehoord over een prijsplafond.

"Er wordt al heel lang over nagedacht. Aanvankelijk dachten wij dat een prijsplafond vanwege Europese regels rond staatssteun niet mogelijk was, maar de laatste weken werden die regels versoepeld. Dat heeft enorm geholpen."

Wat is er veranderd nadat het kabinet en de coalitie het drie weken geleden eens waren geworden over de plannen voor 2023, zodat er toch een prijsplafond voor dit jaar kwam?

"Die versoepeling vanuit Brussel en de gesprekken met energieleveranciers. De hele energieketen is op zijn kop gezet. Vanuit Financiën zeiden we: dit willen we, laten we het mogelijk maken, want het is keihard noodzakelijk."

Het komt allemaal nogal reactief en paniekerig over.

"Het is zeker niet paniekerig. Daarvoor zitten we te rationeel in de wedstrijd. Het is ook niet reactief. Het besluit komt nu, omdat het nu mogelijk is."

“In Nederland kunnen we goed schakelen, maar de scharnieren waarlangs dat gaat, vergen best veel tijd.”
Sigrid Kaag, minister van Financiën

"Een paar maanden geleden had niemand verwacht dat we met een pakket van ruim 17 miljard euro voor koopkrachtreparatie zouden komen. Laten wij wel wezen. Het is weloverwogen en groots, maar je kunt altijd leren voor de toekomst."

Wat hebt u geleerd?

"In Nederland kunnen we heel goed schakelen, maar de scharnieren waarlangs dat gaat, vergen best veel tijd. We zijn een land dat heel lang geen crisis heeft gekend."

Oh?

"De besluitvorming verloopt langs bepaalde paden. In algemene zin moet je leren van deze momenten."

Waar kijken we dan wel naar? Wat staat ons te wachten?

"Die vraag vind ik heel moeilijk om te beantwoorden. Dit is een tijd van verandering, dat schuurt."

Sigrid Kaag presenteert het koffertje met daarin de miljoenennota aan de Tweede Kamer.

Sigrid Kaag presenteert het koffertje met daarin de miljoenennota aan de Tweede Kamer.
Sigrid Kaag presenteert het koffertje met daarin de miljoenennota aan de Tweede Kamer.
Foto: ANP

Het vertrouwen in de politiek is erg laag, blijkt uit onderzoeken in opdracht van de NOS en NRC. Wat is volgens u een belangrijke karaktereigenschap voor bewindspersonen om dan toch impopulaire beslissingen te nemen?

Lachend: "Ik ga niet over karaktereigenschappen. Ik denk dat het belangrijk is dat je je niet laat gek maken door populariteitscijfers."

"Ik denk dat iedereen in het kabinet, ook ik, het zich aantrekt dat het vertrouwen ondanks het harde werken zo laag is. Dat laat je niet koud."

"Tegelijkertijd moet je ook durf, moed en integriteit hebben om achter je beslissingen te gaan staan als je denkt dat het verstandig is voor het land."

"Grote en kleine partijen hebben te maken met polarisatie, maar ook met fragmentatie. Je moet daardoor nog meer meebewegen, maar je moet wegblijven van opportunisme."

Wat is opportunisme in de politiek dan volgens u?

"We moeten altijd flexibel zijn om de kunst van het compromis mogelijk te maken. Maar het lijkt me onverstandig om met alle winden mee te waaien als je staat voor je beleid. Ik doel daarmee trouwens niet op iemand of op een partij."

“Je kunt niet je eigen partijprogramma uitvoeren. We hebben afspraken gemaakt.”
Sigrid Kaag, minister van Financiën

"Het is voor onszelf. Wanneer maak je de juiste keuze? Wanneer is dat noodgedwongen? Wanneer is het een tactische zet? Je kunt niet alles hebben zoals je het zelf wilt. Je kunt niet je eigen partijprogramma uitvoeren. We hebben afspraken gemaakt."

Het gaat veel over geld de laatste maanden. Dat drukt een inhoudelijk verhaal over wat het kabinet voor de toekomst wil weg. Speelt de minister van Financiën een rol in het overbrengen van dat verhaal?

"Ja hoor, ik doe dat vanuit mijn functie als vicepremier. Vanuit Financiën doe ik dat om afspraken uit het coalitieakkoord mogelijk te maken."

"Waarden en woorden vind ik heel belangrijk. Wat voor land willen we zijn? Wat is tolerantie? Wat is een overheid die naast de burgers staat? Juist als minister van Financiën heb je daar een rol in, want je bent overal bij betrokken."

Uw voorganger had het vaak over rust, reinheid en regelmaat voor de overheidsfinanciën.

"Oh."

Is dat voor u ook belangrijk?

"Het is belangrijk dat we dat in de uitvoering laten zien."

De komende twee dagen zijn de Algemene Politieke Beschouwingen, de eerste van dit kabinet. Wat verwacht u daarvan?

"Ik kan zeggen wat ik hoop. Ik hoop op goede politieke debatten over de inhoud van de miljoenennota en dat er suggesties komen om het beleid beter te maken. Ik hoop dat politiek Den Haag, oppositie en coalitie, zichzelf kan overstijgen om het goede te doen voor het land."

"Ik verwacht en vrees alleen dat dat niet zal gebeuren."