De nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) over de economie geven een somber beeld. De koopkracht krijgt een enorme tik, de economische groei remt af en steeds meer mensen krijgen te maken met armoede.

Dat is op te maken uit de zogenoemde augustusraming die het Centraal Planbureau (CPB) vrijdagochtend heeft gepubliceerd.

Doordat het leven duurder wordt, geven mensen de komende periode een stuk minder uit. "De Nederlandse economie is sterk uit de coronacrisis gekomen, maar het beeld is aan het kantelen", schrijft het CPB.

Eerder deze week kon nog worden teruggekeken op een sterk groeiende economie. Ook dit jaar wordt er nog een behoorlijke plus verwacht (4,6 procent), maar voor volgend jaar remt de groei sterk af en komt die maar net boven de 1 procent uit.

De lonen stijgen wel, maar een stuk minder hard dan de prijzen. De inflatie tikt dit jaar bijna de 10 procent aan, volgend jaar stijgen de prijzen naar verwachting met 4,3 procent.

De inflatie wordt vooral aangewakkerd door de hoge gasprijs. Het CPB verwacht dat de gasprijs volgend jaar iets daalt, maar nog steeds ver boven het gemiddelde van de afgelopen jaren blijft.

Daardoor daalt de koopkracht dit jaar met maar liefst 6,8 procent en staat die in 2023 nagenoeg stil.

Om een vergelijking te geven: toen de coalitiepartijen in januari hun akkoord presenteerden, werd er voor dit jaar rekening gehouden met een inflatie van 1,8 procent. Alle koopkrachtplannen voor deze kabinetsperiode kunnen dus de prullenbak in.

Ons leven wordt steeds duurder: hoe erg is de hoge inflatie?
150
Ons leven wordt steeds duurder: hoe erg is de hoge inflatie?

Armoede stijgt vooral onder kinderen

Het Planbureau heeft voor het eerst gekeken naar de ontwikkeling van armoede. Die neemt logischerwijs toe, omdat er steeds meer geld nodig is om de basisbehoefte te kunnen kopen.

Volgend jaar stijgt het aantal mensen in armoede tot 7,6 procent, voor kinderen is dat zelfs 9,5 procent. Waarschijnlijk vallen deze percentages nog hoger uit, omdat mensen met een laag inkomen relatief gezien meer uitgeven aan energiekosten.

Volgens de definitie leeft je onder de armoedegrens wanneer je niet genoeg geld hebt om aan de basisbehoeftes te kunnen voldoen.

Arbeidskrapte en hoge winst leiden niet tot hoger loon

De lage werkloosheid lijkt zich te onttrekken van het verder sombere economische beeld. Maar ook daar kleeft een nadeel aan: er is al geruime tijd sprake van krapte op de arbeidsmarkt. In bijna iedere sector is er sprake van personeelstekort.

Ondanks die krapte, nemen de lonen in de woorden van het CPB "opvallend weinig" toe. Die ruimte is er wel, met "relatief gunstige winstcijfers" voor bedrijven. Toch paaien werkgevers (nieuw) personeel niet met een fors hoger salaris, blijkt uit de tot nu toe afgesloten cao's.

Eerder deze week deed het kabinet nog een oproep richting werkgevers om de lonen te verhogen.

De cijfers vormen voor het kabinet traditiegetrouw het startpunt voor de koopkrachtonderhandelingen voor het komende jaar. Die plannen worden op Prinsjesdag (20 september) gepresenteerd.