Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan tegen de partij Volt, partijleider Laurens Dassen en dertien anderen geseponeerd. Een woordvoerder bevestigt de berichtgeving hierover van het AD.

Het OM seponeerde de zaak onder meer omdat er veel getuigen gehoord moeten worden en justitie daar niet genoeg capaciteit voor heeft. Het Openbaar Ministerie vindt dat het geschil tussen Gündogan en Volt op een andere manier moet worden opgelost dan via de strafrechtelijke weg.

Gündogan laat op Twitter weten de afweging van het OM juist als erkenning te zien, aangezien het haar heeft laten weten "dat het mogelijk is dat één of meer van de personen en/of de vereniging van Volt zich schuldig hebben gemaakt aan smaad jegens u". Ze zegt het te willen afhandelen via de civiele rechter.

Het Kamerlid deed eind februari aangifte van smaad en laster tegen haar oude partij, Dassen en dertien personen. Dat deed ze nadat die haar hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vanwege die beschuldigingen was ze door Volt uit de fractie geschorst.

Gündogan vocht haar schorsing met succes aan bij de rechter. De partij besloot haar mede vanwege haar aangifte te royeren.