Bijna de helft van de burgemeesters, raads- en Statenleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie, zo blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. Het gaat om bijna een verdubbeling in vergelijking met 2014.

Toen werd een kwart van de lokale en provinciale bestuurders en volksvertegenwoordigers met agressie of intimidatie geconfronteerd. In 2021 kreeg ook ruim een op de drie ambtenaren te maken met agressie of geweld.

"Het zijn echt heftige cijfers", zegt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in een toelichting. "Zeker de laatste jaren is de groei echt heel erg scherp." Duidelijke oorzaken kan ze niet geven. Daar wordt de komende tijd onderzoek naar gedaan. "We willen echt scherp krijgen waar het 'm in zit."

De bedreigingen zijn volgens Bruins Slot zeer uiteenlopend. "Het zijn vreselijke doodsbedreigingen. Het gaat om scheldpartijen. Maar wat het ook is: het is onacceptabel."

Of de verstrekkende coronamaatregelen een oorzaak van de toenemende agressie zijn, kan de minister nu nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat in de coronaperiode een verschuiving plaatsvond van fysieke naar online bedreigingen en intimidatie.

Aangiftebereidheid moet omhoog

Regelmatig spreekt Bruins Slot burgemeesters en wethouders, en zij zeggen dat het ook een beetje bij het vak hoort. Daar neemt ze krachtig stelling tegen. "We mogen dit nooit normaal en acceptabel vinden in onze democratie."

De aangiftebereidheid moet omhoog, vindt de minister. "Dan kunnen de politie en het Openbaar Ministerie er iets aan doen. Agressie, bedreiging en intimidatie is niet normaal. Maak er werk van, meldt het en doe aangifte."

Er is deze kabinetsperiode 100 miljoen euro beschikbaar om maatregelen te nemen.