Premier Mark Rutte gaat de komende dagen met gemeenten om tafel zitten om te kijken of er dit jaar toch nog iets mogelijk is om huishoudens met een kleine beurs extra tegemoet te komen in de stijgende energieprijzen. Die toezegging kwam er pas na lang en fel aandringen van verschillende oppositiepartijen.

"We gaan met de gemeenten aan de slag om een verhoging van de energietoeslag uit te werken", zei Rutte dinsdagavond in een Kamerdebat over de extra koopkrachtreparatie.

Het gaat om 500 euro extra bovenop de al toegezegde 800 euro energietoeslag voor de huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het sociaal minimum staat sinds 1 juli op 1.756 euro bruto per maand voor samenwonenden en 1.266 euro voor alleenstaanden.

Oppositie woedend op kabinet

De premier moest toen al ruim een uur een ziedende oppositie aanhoren. De partijen vonden het onbestaanbaar dat het kabinet al hun plannen voor een extra tegemoetkoming in dit jaar had afgeschoten.

"U heeft niet gezocht naar oplossingen om mensen dit jaar extra geld te geven", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver tegen Rutte.

PVV-leider Geert Wilders: "Wat zegt u tegen de mensen die al dit jaar hun boodschappen niet meer kunnen betalen?"

Laurens Dassen (Volt) hekelde het feit dat het kabinet in januari verwees naar het voorjaar om nog iets te regelen voor huishoudens en vervolgens in het voorjaar weer doorverwees naar het volgende jaar. "De politiek van doorschuiven is echt problematisch."

Rutte haalt toeslagenschandaal erbij

Rutte bracht meerdere keren in herinnering dat het kabinet al 6,5 miljard euro heeft uitgetrokken om de pijn van de stijgende (energie) prijzen te verzachten. Daarbij bestaan er grote zorgen over of de publieke instanties de extra maatregelen kunnen uitvoeren.

"Als we de problemen bij de uitvoeringsorganisaties negeren en blijven stapelen, dan ontstaan er problemen", zei Rutte. Hij verwees onder meer naar het toeslagenschandaal, waarbij ingewikkelde wetgeving ook een rol speelde in de ontspoorde fraudejacht.

Naast de woede vanwege het in eerste instantie achterblijven van extra financiële overheidshulp, schoot ook deze vergelijking in het verkeerde keelgat. "Dit is de schaamte voorbij om het toeslagenschandaal erbij te halen als legitimatie dat er niets meer mogelijk is", foeterde SP-leider Lilian Marijnissen.

Gemeenten noemen extra toeslag 'bespreekbaar'

Aanvankelijk schreef het kabinet vrijdag dat een extra toeslag er voor dit jaar niet meer in zit en dat er wordt gekeken naar maatregelen voor 2023. Die besluitvorming vindt plaats in augustus en wordt gepresenteerd op Prinsjesdag (derde dinsdag in september).

Rutte ging pas overstag toen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het afgelopen weekend liet weten dat compensatie op korte termijn "bespreekbaar" is. De koepelorganisatie waarschuwt wel dat het met 500 euro ophogen van de 800 euro energietoeslag extra tijd kost.