CDA-Kamerlid Derk Boswijk is in een zwaar gesprek met boerenleden en provinciale bestuurders van zijn partij door het stof gegaan. "Het spijt me dat jullie in zo'n waardeloze situatie zitten met zo veel onzekerheid", zei hij zaterdag tegen CDA-leden op de Dag van de Christendemocratie.

"Dat hadden wij voor een groot deel kunnen voorkomen. Dat spijt me en dat steekt me ook", zegt Boswijk. Hij zegt zich te hebben verzet tegen de veelbesproken stikstofkaart van Nederland die het kabinet heeft gepresenteerd.

Partijleider Wopke Hoekstra geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, "als dit de ontvangst is van iets waar lang op gestudeerd is, lang aan gewerkt is". Het CDA moet ook zijn eigen rol hierin "ruiterlijk erkennen", zegt hij.

De voorman van de regeringspartij zegt dat hij "ook zou steigeren" en "razend zou worden op het moment dat je het gevoel hebt: ik wil wel door, maar ik kan niet". Zorgen voor "fatsoenlijke natuur" past ook bij het CDA, maar daarnaast moet het kabinet "zorgen voor een goede boterham voor onze boeren".

Veel leden die tijdens de sessie het woord namen zijn verbolgen over de positie van het CDA. Ze lieten weten dat de partijtop en vooral partijleider Hoekstra hen teleurgesteld hebben. Er is veel kritiek op de stikstofkaart, maar verschillende leden eisen ook dat de stikstofnormen in natuurgebieden (de zogenoemde kritische depositiewaarde) worden losgelaten.

'Wat er gebeurt is gewoon echt fout'

Jo-Annes de Bat, provinciebestuurder in Zeeland. "Wat er gebeurt is gewoon echt fout. Het móét anders." Hij stelt onder meer voor om zelf met maatregelen te komen om boeren meer perspectief te bieden. "Want Staghouwer gaat het niet lukken", zegt hij over landbouwminister Henk Staghouwer.

De Bat heeft weinig goede woorden over voor de houding van het kabinet. "Als je het als kabinet voor elkaar krijgt om werkelijk álle partijen in Zeeland - de boeren, de industrie, de natuur én de politiek - boos te krijgen, dan doe je echt wat fout."

Eddy van Hijum, gedeputeerde in Overijssel, zegt dat de kloof tussen zijn provincie en Den Haag als "gigantisch" wordt ervaren. Hij ziet dat boeren soms ziedend zijn op het CDA. "Er zijn echt mensen die zeggen: 'Wat dóé je nog bij die club?'"